Diak on mukana #OlenAntirasisti-kampanjassa

Oikeusministeriön ja Yhdenvertaisuusvaltuutetun koordinoiman kampanjan tavoitteena on lisätä tietoutta rasismista ja antirasismista sekä kannustaa puuttumaan rasistisiin tilanteisiin.

Antirasismi on aktiivista ja tietoista toimintaa kaikkia rasismin muotoja vastaan.  Antirasistista toimintaa on se työ, joka vähentää etnistä syrjintää, syrjivien käytäntöjen vaikutuksia ja kielteisiä ennakkoluuloja.

Oikeusministeriön ja Yhdenvertaisuusvaltuutetun koordinoiman kampanjan tavoitteena on nostaa rasismia ja antirasismia yhteiskunnalliseen keskusteluun ja aktivoida toimimaan rasismia vastaan, yhdenvertaisuuden puolesta myös arjessa.

– Olemme mukana tukemassa kampanjaa, koska haluamme Diakina osoittaa, että rasismin torjuminen ja yhdenvertaisuuden tukeminen ovat meille tärkeitä arvoja paitsi paperilla myös käytännössä. Koulumme on uskonnollisesti ja kulttuurisesti moninainen ja opiskelijamme tulevat monista eri kieliryhmistä. Meille onkin tärkeää lähettää myös opiskelijoillemme viesti, että koulumme on antirasistinen ja puutumme mahdolliseen syrjintään heti, sanoo Diakin toimitusjohtaja, rehtori Elina Juntunen.

Kampanjassa on mukana yli 80 organisaatiota ympäri Suomen. Kampanjan yhteistyökumppaniorganisaatiot jakavat kampanjan aikana omia yhdenvertaisuutta ja antirasismia edistäviä tekojaan erityisesti viestintäkanavissaan. Diak nostaa kampanjan aikana esille, miten antirasismia ja yhdenvertaisuutta on tuettu Diakin eri toiminnoissa ja hankkeissa.

– Moninaisuus on strategiaammekin sisäänkirjoitettu arvo. Tavoittelemme työllämme sosiaalista osallisuutta ja pyrimme edistämään muun muassa uskonto- ja kulttuurilukutaitoa. Syrjinnänvastainen työ näkyy meillä myös paljon esimerkiksi hankkeissa. Meillä on vuosien ajan tehty pitkäjänteistä työtä esimerkiksi romanien osallisuuden, opiskelu- ja työllisyysaseman parantamisen sekä syrjimättömyyden hyväksi, Juntunen kertoo.

Voit seurata kampanjaa sosiaalisen median kanavissa tunnuksilla #OlenAntirasisti, #JagÄrAntiracist ja #IAmAntiracist. Kampanja on aktiivinen 13.9.–26.9.2021.

Lue lisää kampanjasta sen verkkosivulta.