Diak mukana tukemassa korkeakoulujen kestävän kasvun ohjelmaa

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua koronapandemian jälkeisessä Suomessa. OKM on asettanut ohjausryhmän ja neljä valmisteluryhmää edistämään korkeakoulujen kestävän kasvun ohjelmaa. Diak on mukana osaavan työvoiman tarjontaa kehittävässä asiantuntijaryhmässä.

Korkeakoulut valmistelevat yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa korkeakouluja koskevia toimenpiteitä neljään kokonaisuuteen liittyvissä valmisteluryhmissä. Kokonaisuudet ovat:

  • koulutusvastuujärjestelmän uudistaminen
  • osaavan työvoiman tarjonnan lisääminen
  • koulutus- ja työperäisen maahanmuuton lisääminen sekä
  • kasvun tukeminen vahvalla TKI-toiminnalla.

Diak on osana Osaavan työvoiman tarjonnan lisääminen -ryhmää, jossa Diakia edustaa toimitusjohtaja, rehtori Elina Juntunen. Ryhmän tavoitteena on luoda ehdotukset toimenpiteistä, joilla edistetään osaavan työvoiman tarjonnan kasvattamista.

– Valmisteluryhmän tavoitteena on muodostaa yhteinen näkemys toimenpiteistä, joilla sitoudutaan edistämään osaavan työvoiman tarjonnan kasvattamista. Ryhmässä käsitellään korkeakouluopintojen aloitusiän alentamiseen, opintojen sujuvuuteen ja läpäisyyn, koulutuksen ja oppimisen laatuun, oikein kohdennettuun koulutustarjontaan ja jatkuvaan oppimiseen liittyviä kysymyksiä, Juntunen kertoo.

Yhteisillä toimilla kohti korkeatasoista osaamista

Juntunen pitää tärkeänä, että ammattikorkeakoulut pääsevät mukaan vaikuttamaan kestävän kasvun ohjelman toimeenpanon suunnitteluun.

– Yhteistyössä on tärkeää, että korkeakoulut löytävät yhteiset näkemykset toimenpiteistä, joilla kestävän kasvun ohjelmaa toteutetaan. Ammattikorkeakoulujen osalta ohjelman hyödyt näkyvät erityisesti aloituspaikkojen lisäyksessä ja korkeakoulujen Digivisio-ohjelman lisärahoituksessa, Juntunen sanoo.

Koulutus- ja osaamistason nostamiseksi hallitus on jo aiemmin päättänyt lisätä korkeakoulujen aloituspaikkoja reilulla 10 000 vuosina 2020–2022.

Valmisteluryhmän toimikausi on vuoden 2021 loppuun. Valmisteluryhmän tulee tuottaa ehdotuksensa ohjausryhmän käsiteltäviksi marraskuun puoliväliin mennessä ja mahdollisista toimista päätetään tämän jälkeen.

Lisää aiheesta valtiovarainministeriön sivuilla.