Ansioituneen opiskelijan palkinto Diakin sairaanhoitajaopiskelija Tuuli Kolulle

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri palkitsi lukuvuoden 2020–2021 ansioituneena terveysalan opiskelijana Diakin sairaanhoitajaopiskelija Tuuli Kolun.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri palkitsee ansioituneet opiskelijat harjoittelupaikkojen antamien ehdotusten perusteella. Koskaan aiemmin kukaan toinen opiskelija ei ole saanut yhtä montaa ehdotusta kuin Kolu. Vaikka valinta oli selkeä, tuli tunnustus Pieksämäen-kampukselta valmistuneelle Kolulle yllätyksenä.

– Tahdon kiittää erityisesti ohjaajiani sekä muita päivystyksen työntekijöitä, joiden ansiosta palkinnon olen saavuttanut. Opiskelijat otetaan mielestäni hyvin vastaan ja työyhteisössä vallitsee hyvä ilmapiiri, Kolu kertoo.

Valintaperusteina kerrotaan myös Kolun vastuullisuus, luotettavuus ja itseohjautuvuus harjoitteluissa sekä kyky tiedostaa oman osaamisensa rajat ja toimia niiden mukaan. Kolun taito kohdata potilaat ja harjoitteluyksikön ammattihenkilöt saa kiitosta.

Kolu haluaa kiittää Diakia laadukkaasta opetuksesta. Korona-ajasta huolimatta hän kokee opintojen sujuneen hyvin.

– Diakonia-ammattikorkeakoulu on ollut mielestäni erinomainen paikka opiskella. Pienempi kampus sekä monimuoto-opinnot ovat sopineet minulle hyvin ja uskon tämän vaikuttaneen myös oppimiseeni. Teimme opinnäytetyön kolmestaan opiskelukaverieni kanssa ja saimme mielestäni yksilöllistä ohjausta tähän riittävästi, hän sanoo.

Omalla alalla

Sairaanhoitaja tuntuu oikealta ja luontevalta ammatilta Kolulle. Hän kertoo työn parhaaksi puoleksi jatkuvan oppimisen, sillä joka päivä on mahdollisuus oppia jotain uutta. Kolu haluaa nostaa esille julkisessa keskustelussa paljon olleen hoitajapulan.

– Paikoissa, joissa olen ollut harjoitteluissa, hoitajapula näkyy ja tuntuu työnteossa. Hoitajat joutuvat venymään ja joustamaan monessa paikassa henkilöstön puutteen vuoksi, mikä on korostunut myös viimeisen vuoden aikana.

Palkitsemisperusteissa mainitaan Kolun osoittaneen erinomaista paineensietokykyä ja tiimityötaitoja päivystysalueelle painottuneissa harjoitteluissaan. Nämä ominaisuudet ja koulutuksesta saatu tietotaito tekevät Kolusta laadukkaan sairaanhoitajan. Hyvin sujuneiden harjoitteluiden myötä Kolu on päässyt vastavalmistuneena sairaanhoitajana aloittamaan työuraansa osana Sairaala Novan päivystyspoliklinikan hoitohenkilöstöä.

– Itselläni vapaapäivät tahtovat mennä palautumisessa, mutta koen, että töihin on tästä huolimatta mukava mennä. Odotan innolla mitä tulevaisuus tuo tullessaan! Kolu toteaa.