Diak käynnistää yhteistoimintaneuvottelut 

Diak aloittaa YT-lain 8 luvun mukaiset neuvottelut kampusrakenteestaan ja toimintojensa uudelleenorganisoinnista. Yhteistoimintaneuvottelujen taustalla ovat tuotannolliset, taloudelliset ja toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat syyt.

Neuvottelut käynnistetään, koska Diakissa harkitaan toiminnan uudelleenorganisoimiseksi toimenpiteitä, jotka toteutuessaan voivat johtaa henkilöstövaikutuksiin. 

Yhteistoimintaneuvottelut ovat osa Diakin kampusrakenneuudistusta 

Diakin valtionrahoitus kiristyy tulevina vuosina. Vähenevä rahoitus aiheuttaa tarvetta turvata laadukkaat sekä tuloksekkaat toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa.  

– Nykyisen kampusrakenteen arvioinnilla ja rakenteen mahdollisilla muutoksilla varaudutaan tulevaan. Harkitsemme kampusrakenteen muuttamista ja toiminnan uudelleen organisoimista siten, että kampusten lukumäärää vähennetään nykyisestä, kertoo Diakin toimitusjohtaja, rehtori Elina Juntunen. 

Diakonia-ammattikorkeakoulun hallitus valitsi 11.5.2021 järjestetyssä kokouksessaan Juntusen esittämästä kymmenestä vaihtoehtoisesta kampusrakenne-ehdotuksesta kolme, joiden pohjalta suunnittelua ja neuvottelua jatketaan henkilöstön ja sidosryhmien kanssaSeuraavat kampusrakenne-ehdotukset etenivät jatkovalmisteluun: 

  • Helsinki, Oulu, Pori ja liikkuva kampus  
  • Helsinki, Oulu, Pori (vain terveysala) ja liikkuva kampus  
  • Helsinki, Oulu, Pori, Pieksämäki/TKI-yksikkö ja liikkuva kampus.  

Nyt käynnistyvät yhteistoimintaneuvottelut ovat osa tätä jatkovalmistelua. Nykyisellään Diakilla on viisi kampusta Helsingissä, Oulussa, Pieksämäellä, Turussa ja Porissa. 

Työvoiman vähentäminen ei ole ensisijaisena tavoitteena 

Suunniteltujen toimenpiteiden tavoitteena ja perusteena on Diakin toiminnan ja talouden vakauttaminen sekä laadukkaiden ja tuloksekkaiden toimintaedellytysten luominen Diakille.  

Neuvotteluiden piirissä on koko Diakin henkilöstö eli 249 henkilöä. Ensisijaisena tavoitteena ei ole työvoiman vähentäminen, vaan toiminnan uudelleenorganisointi ja pitkän aikavälin taloudelliset hyödyt.