Kevään valmistunut Ali Koljonen: ”Ammattitaitoa pitää todella olla, koska jonkun henki voi olla omissa käsissä”

Diakista valmistui kevätlukukauden aikana yhteensä 394 opiskelijaa. Diakin valmistujaisjuhlia vietettiin perjantaina 28.5.2021 verkkotilaisuutena.

Valmistuneet jakautuvat koulutuksittain seuraavasti:  

 • Sosionomi (AMK), 91 valmistunutta  
 • Sosionomi (AMK) diakoniatyö, 43 valmistunutta  
 • Sosionomi (AMK) kirkon nuorisotyö, 21 valmistunutta  
 • Sosionomi (AMK) kirkon varhaiskasvatus, 10 valmistunutta 
 • Sairaanhoitaja (AMK), 109 valmistunutta  
 • Sairaanhoitaja (AMK) diakoninen hoitotyö, 14 valmistunutta  
 • Terveydenhoitaja (AMK), 17 valmistunutta  
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus, 6 valmistunutta
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus, 20 valmistunutta 
 • Bachelor of Social Services, 8 valmistunutta 
 • Ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista valmistui yhteensä 12 opiskelijaa  
 • Erikoistumiskoulutuksista valmistui 43 opiskelijaa 

Diakin viidellä kampuksella ympäri valmistuneiden määrät ovat: 

 • Helsingin-kampus, 233 valmistunutta  
 • Oulun-kampus, 41 valmistunutta  
 • Pieksämäen-kampus, 35 valmistunutta  
 • Porin-kampus, 65 valmistunutta  
 • Turun-kampus, 20 valmistunutta   

Diakin aloilta valmistuneiden työllisyysnäkymät ovat erinomaiset, sillä 91 % valmistuneista* on vuoden sisällä valmistumisesta työllisiä.   

– Iloitsemme jokaisesta valmistuneesta opiskelijastamme ja lähetämme heidät ylpeinä maailmalle hyvän tekemisen ammatteihinkertoo Diakin toimitusjohtaja, rehtori Elina Juntunen.   

“On uskomatonta, kuinka ison työn sairaanhoitajat tekevät ja kuinka paljon osaamista heiltä vaaditaan”

Pieksämäen-kampukselta sairaanhoitajaksi valmistuva Ali Koljonen kertoo opiskelun sujuneen poikkeustilanteesta huolimatta hyvin.  

Pieksämäen-kampukselta sairaanhoitajaksi valmistunut ja KYS-stipendillä palkittu Ali Koljonen kertoo opintojen sujuneen hyvin etänäkin. 

 Opinnäytetyön kanssa oli haasteita, kun piti neljän hengen ryhmän kanssa saada projekti maaliin etäyhteyksin. Muilta osin etätyöskentely on sopinut minulle hyvin ja suurin kiitos siitä kuuluu Diakille ja työpaikalleni. Täytyy jopa sanoa, että korona-aika on nopeuttanut valmistumistani, koska olen pystynyt tekemään palkallisia harjoitteluja. Kaikki on siis mennyt todella hyvin, vaikka suosinkin lähiopetusta, sanoo Koljonen. 

Koljonen on nykyisessä työssään Kuopion yliopistollisessa sairaalassa KYSissä nähnyt sairaanhoitajana toimimisen monipuolisuuden. Hän nostaa sairaanhoitajan työssä esille sen vaativuuden. 

– On uskomatonta, kuinka ison työn sairaanhoitajat tekevät ja kuinka paljon osaamista heiltä vaaditaan. Ammattitaidon pitää olla todella iso, koska jonkun henki voi oikeasti olla omissa käsissä ja pitää olla valmiina tekemään nopeitakin päätöksiä.  

Jalkapallotaustaiselle Alille urheilu on yksi arjen tärkeimmistä vastapainoista ja se on auttanut häntä opiskelun ja työn täyteisessä arjessa.  

 Aiemmin pelatessani jalkapalloa korkealla tasolla oli arki taiteilua urheilun ja muiden asioiden välillä. Nykyään urheilu ei ole enää se ykkösprioriteetti, mutta silti tärkeä osa elämää, joka tulee aina pysymään osana minua.  

Opiskeluajoilta Alille on jäänyt mieleen erityisesti kädentaitojen opetus, kuten kanylointi ja verinäytteen ottaminen, sekä erilaiset simulaatioharjoitukset. Hän kokee koko kolmivuotisen sujuneen todella hyvin, minkä takia onkin vaikeaa nostaa esille yksittäisiä asioita. 

 Diakissa opettamisen laatu on todella hyvä. Kaikki meni just niin kuin pitikin. Ei minulla ole oikeasti Diakista muita kuin ylisanoja. Varsinkin näin aikuisena Diakin monimuotokoulutus on toiminut minulle todella hyvin.  

Ali on jo kääntänyt katseensa kohti alkavaa kesälomaa. KYS:ssä työt jatkuvat syksyyn asti, mutta jatkoa ei ole vielä lyöty lukkoon.  

 Vaikka sopimus on vain syksyyn asti, työt tulevat kyllä jatkumaan. Suunnitelmissa olisi myös opintojen jatkaminen YAMK:ssa tai yliopistossa, mutta katsotaan sitä sitten myöhemmin. Tällä hetkellä keskittyminen on vielä töissä. Olen aika hetkessä eläjä.

Lämpimät onnittelut valmistuneille ja menestystä tulevaan! 

*tuorein tieto valmistuneiden työllisyydestä eli vuonna 2017 tutkinnon suorittaneiden tilanne vuoden 2018 lopussa. (lähde: Vipunen)