Avoimet työpaikat: asiantuntija ROMAKO-hankkeeseen

Haemme nyt Diakin Helsingin-kampukselle  asiantuntijaa ROMAKO-hankkeeseen ajalle 10.5.2021 – 30.09.2024 

ROMAKO – sujuvat siirtymät työelämään ja jatkokoulutukseen -hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön osarahoittama hanke, jossa Uudellamaalla asuvia romaneita tuetaan toisen asteen opintoihin, työelämään sekä korkeakouluopintoihin. Hankkeen päätoteuttaja on Diak ja osatoteuttaja Stadin ammatti- ja aikuisopisto.  Asiantuntija työskentelee projektipäällikön työparina.

Asiantuntijana

 • osallistut projektipäällikön työparina hankkeen toimintojen ja tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen
 • vastaat hankkeen verkostoista ja yhteistyökumppanuuksista pääkaupunkiseudun romaniväestön ja romanityön toimijoiden suuntaan
 • toimit hankkeen opiskelijoiden tukihenkilönä ja olet osavastuussa hankkeessa pilotoitavien tukipajojen suunnittelussa ja järjestämisessä
 • olet mukana romanien työllistymiseen liittyvän mediakampanjan suunnittelussa erityisesti romanikulttuurin asiantuntijan näkökulmasta
 • edistät romanien työmarkkinoille pääsyä yhteistyössä rekrytointeja tukevien organisaatioiden kanssa
 • avustat kumppanuussuhteiden rakentamisessa mm. TE-toimistojen ja työnantajien kanssa
 • avustat hankkeen mentorointiohjelman perustamisessa ja toteutuksessa.

Sinulla on 

 • työhön soveltuva koulutus
 • kokemusta romanitoimijoiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä, romanikulttuurin asiantuntemusta sekä kokemusta romanien koulutuspolkuja edistävästä kehittämistyöstä
 • kokemusta monitoimijaisessa hankkeessa työskentelystä, oppilaitosyhteistyöstä sekä verkostoyhteistyöstä
 • erinomaiset verkostot pääkaupunkiseudun romaniväestöön ja romanityön kentälle
 • koulutusjärjestelmän tuntemusta, erityisesti toisen- ja korkeakouluasteen sekä nivelvaiheiden osalta
 • lämmin, aikaansaava ja läsnäoleva ote opintojen ja työllistymisen tukemisessa
 • hyvät tiimityöskentelytaidot sekä kirjalliset ja suulliset vuorovaikutustaidot
 • itsenäinen, oma-aloitteinen ja ratkaisukeskeinen työskentelytapa.

Tarjoamme sinulle moninaisen, innostuneen ja ammattitaitoisen organisaation tuen, välittävän työyhteisön ja hyvän perehdytyksen tehtävään.  Pääset osaksi yhteisöllistä asiantuntijaorganisaatiota, jossa työtehtävät koetaan merkityksellisiksi.

Lisätietoja tehtävästä antaa projektipäällikkö Katri Perho, puh. 050-4679742, ma 26.4. klo 13–15 tai sähköpostitse katri.perho@diak.fi.

Haastattelut aloitetaan jo hakuaikana, joten haethan tehtävää mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 2.5.2021 mennessä.