Siirry sisältöön

“Ammattitaitoni on kehittynyt useasta näkökulmasta”

Szilvia Simon-Nagy, sosionomiopiskelija Opin portailta työelämään Satakunnassa -hankkeessa 

Olen Szilvia ja opiskelen sosionomiksi Porissa. Tein Opin portailta työelämään Satakunnassa -hankkeessa harjoittelun ja nykyään olen osana hanketiimiä osa-aikaisena projektityöntekijänä. Syksyllä 2020 suoritin sosionomiopintoihin liittyvää hankeharjoittelua hankkeessa. Tammikuussa 2021 siirryin hanketiimiin mukaan osa-aikaisena projektityöntekijänä! 

Millaisia asioita teit hankkeessa?

Hankkeessa pääsin tekemään suurin piirtein kaiken, mikä on ollut mahdollista korona-ajan rajoitusten huomioiden, sillä melkein koko hanketyöskentely siirtyi verkkoon. Vaikka olin opiskelijan roolissa, alussa lähtien minulla on ollut tunnetta, että ”kuuluun joukkoon”.  

Pääsin tutustumaan myös hankkeen viestintätiimin tehtäviin, kuten tilaisuuksien markkinointiin ja sisällönluontiin. Pääsin myös puhumaan hankkeen järjestämissä tapahtumissa ja eräässä lukiolaisille järjestytyssä tapahtumassa olin edustamassa hanketta ja erään hankeosatoteuttajan pyynnöstä kävin puhumassa kansainvälisille opiskelijoille omasta polustani maahanmuuttajana opiskelemaan suomalaisessa korkeakoulussa. 

Mikä oli kaikkein parasta edellä mainituissa asioissa?

Paras muistoni on eräästä hanketilaisuudesta, jota suunnittelin toisen hanketiimiläisen kanssa ja jossa päävastuu oli minulla. Sain muilta hanketyöntekijöiltä positiivista palautetta ja tunsin itsekin suoriutuneeni hyvin. 

Lisäksi pidän tärkeänä korostaa, että koko harjoittelujakson aikana sain sparrausta ja kannustusta, joka motivoi ja innosti minut. Minulle annettiin vastuutehtäviä mutta minua ei jätetty yksin niiden kanssa. Sain aina tilaisuuden jakaa omia näkemyksieni ja mielipiteitäni asioista ja niitä pidettiin tärkeinä. Koen, että hankeharjoittelun myötä olen päässyt kehittymään niin ammatillisesti kuin myös henkilökohtaisesti 

Millaisia asioita tai taitoja opit?

Ammattitaitoni on kehittynyt useasta näkökulmasta. Omatoimisuus ja oman työskentelyn suunnittelu on ollut avainasemassa vallitsevassa tilanteessa. Kokouskäytännöt ja siinä verkkokokouskäytännöt ovat tulleet tutuiksi ja siinä olen saanut jonkinlaisen itsevarmuuden jo. Esiintymisvarmuuteni on myös tullut paremmaksi. Olen päässyt vahvistamaan ja kehittämään verkostoni maahanmuuttotyön kentällä työelämän edustajien kanssa. 

Opiskelun myötä olen harjoitellut paljon teorian peilaamista käytäntöihin sekä omiin kokemuksiin ja mielipiteisiin. Olen ”joutunut” tietoisesti tarkastelemaan mitä mieltä olen asioista. Koen, että tämä ammatti-identiteetin kasvuun kuuluva reflektio on kehittynyt myös harjoittelun aikana.  

Haastoiko tai yllättikö jokin asia sinua erityisesti?

Ehkä se, että hanketyöskentely sisältää todella paljon suunnittelua ja valmistelua varsinkin silloin kun osatoteuttajia on monta ja kaikkien intressit ja aikataulut ja monet muut asiat pitää sopia yhteen. stä johtuen, voi tuntua siltä, että asiat etenevät hitaastiOlen kulttuurista, jossa työskentelytapa useimmiten on sellainen, että siinä on enemmän tilaa improvisaatiolle ja viimehetken ratkaisulle. 

Koetko, että hanke- ja kehittämistyöt ovat sinun juttusi?

Hankkeet ovat kehittämistyötä parhaimmillaan ja olenkin päässyt perehtymään ja osallistumaan sekä saanut hyvän kokonaiskuvan hanketoiminnasta. 

Koen, että hanke- ja kehittämistyöt ovat juuri minun juttuni monestakin syystä. Hanketyöskentely on joustavaa ja siinä saa ideoida ja kokeilla uusia asioita. Hankkeessa ei ole hyviä tai huonoja vastauksia, on vain eri näkökulmia ja ratkaisuja.

Hanketyöskentely tarjoaa jatkuvan oppimisen ja ammatillisen kehittämisen mahdollisuuden jo hankkeen sisälläkin. Hankkeessa tehdään yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa, mikä tuo myös mukaansa verkostoitumis– ja tutustumismahdollisuudet eri aloihin ja työpaikkoihin.   

Miksi kannattaa tehdä osa opinnoista Diakin kehittämishankkeissa?

Hankkeen kautta on mahdollista tutustua hanketyöskentelytapoihin, josta on hyötyä myöhemmin työelämässä. Hankkeita kun on monella alalla ja työpaikalla nykyäänHankkeen puitteissa jo opintojen aikana saa tutustua työelämätahoihin ja rakentaa ammatillista verkostoa tulevaa työllistymistä ajatelleen

Kehittämishankkeet ovat työelämälähtöisiä, joten niiden kautta saa ajankohtaista tietoa työelämän kehittämistarpeista paljon tehokkaammin ja aidommin, kuin vain kuuntelemalla niistä oppitunneilla. 


Opiskelija, haluamme sinutkin hankkeeseen!

Lue lisää ja hae mukaan Opiskelijat hankkeisiin -sivulta!

Tutustu muihin opiskelijoiden hanketarinoihin!