Siirry sisältöön

“Tunsin olevani osa ammattitaitoista kansainvälistä tiimiä”

Terhi Vanhatalo, sosionomiopiskelija, opinnäytetyö Express Yourself! -hankkeeseen 

Olen Terhi ja valmistun pian sosionomiksi Porissa. Tein opinnäytetyöni Express YourselfInclusive Grouping in School hankkeessa. Opinnäytteeni aihe oli How inclusive grouping influences students’ well-being. 

Missä Diakin hankkeessa olit mukana ja miten?

Olin vuosina 2019–2020 mukana Diakin Express Yourself Inclusive Grouping in School hankkeessaProjekti edisti sosiaalista osallisuutta koulumaailmassa, sekä tutki miten vaikutuksia opiskelijoiden koettuun hyvinvointiin ja koulumotivaatioon. Projektin keskiössä oli itseimaisun viisi koulutusmoduulia yhteistyökoulussa Saksassa, Liettuassa, Espanjassa ja Irlannissa Tein tähän liittyen opinnäytteeni hankkeeseen. 

Millaisia asioita teit hankkeessa?

Oma roolini projektissa oli tutkimustulosten analysointi Diakin kehittämän 3x10Dhyvinvointityökalun avulla. Opiskelijat täyttivät 3x10Dkyselyn ensimmäisen koulutusmoduulin alussa sekä viimeisen kerran jälkeen. Vertasin näiden kahden vastauskerran muutosta. Osallistuin myös projektin projektipalavereihin sekä Saksassa pidettyyn työpajaan.  

Mikä oli kaikkein parasta edellä mainituissa asioissa?

Projektiin osallistumisesta ei esille voi nostaa yhtä tietty asiaa, parasta oli kokonaisuus! Sain olla osana ammattitaitoista kansainvälistä tiimiä, jolta opin paljon itseilmaisusta, nuorten itsetunnosta sekä ryhmäytymisestä. Projektitiimi otti minut, opiskelijan, hyvin vastaan. Tunsin olevani osa tiimiä. Oli todella mielenkiintoista kuulla ja nähdä miten eri koulutusmoduleja oli toteutettu projektimaissa. Pidän kansainvälisessä ympäristössä työskentelystä, ja projekti toi hyvin esille, miten kulttuuri näkyy, kuuluu ja vaikuttaa nuorten koetussa hyvinvoinnissa.   

Millaisia asioita tai taitoja opit?

Oma roolini projektissa vahvisti ymmärrystäni tutkimustulosten analysoinnista sekä valintojen merkityksestä lopputulokseen. Opin myös paljon uutta akateemisesta kirjoittamisesta, havainnollistamisesta sekä tutkimus- ja hanketoiminnasta. Projektin aikana vahvistin taitojani ja sain uutta tietoa, joista on minulle tulevaisuudessa hyötyä, työskentelin sitten ihan missä roolissa tahansa. Sain myös paremman ymmärryksen nuorten maailmasta ja itsetunnon kehittämisestä. Näitä taitoja voin käyttää myös omien lasteni kanssa. Projekti siis osakseen vahvisti myös omia taitojani vanhempana. 

Haastoiko tai yllättikö jokin asia sinua erityisesti?

Itse yllätyin eniten siitä, että mielenkiintoni ja haluni työskennellä tutkimus- ja kehitystyön saralla oli niin vahva. Itseäni on aina kiinnostanut psykologia ja käyttäytymismallit, ja juuri Express Yourself-hankkeen kaltaiset projektit pureutuvat syvälle hyvinvoinnin edistämisen psykologiaan. Tutkimuksen tuloksilla oli todellinen merkitys ja vaikutus kohderyhmän elämään. Tuntuu myös hienolta voida tarjota muille ammattilaisille taustatietoa ja työkaluja. 

Koetko, että hanke- ja kehittämistyöt ovat sinun juttusi?

Itselleni hanke- ja kehittämistyö on juuri se oma juttu. Uskon, että kun pystymme pureutumaan syvälle yhteiskunnassa oleviin syy-seuraussuhteisiin, ja löydämme ratkaisuja, joilla on positiivinen vaikutus ihmisten elämään. Mittaamalla yhteiskunnan toimintamalleja pystymme kehittämään toimivan kokonaisuuden, jolla on vaikutusta vielä sukupolvien päähän. Kaiken taustalla on ymmärrys ihmisen toiminnasta, sen motivaattoreista ja siitä miten yhteiskunta pystyy tukemaan positiivista kehitystä ja puuttumaan rakentavasti yhteiskunnan eriarvoisuuksiin. 

Miksi kannattaa tehdä osa opinnoista Diakin kehittämishankkeissa?

Diakin kehittämishankkeissa kantavana voimana on suuri ammattilaisten joukko, josta opiskelija pystyy ammentamaan itselleen eväitä tulevaisuuteen. Osaamisen taso on Diakissa hyvin korkea, ja joka asiaan löytyy alan johtava asiantuntija, joka pystyy tarjoamaa viimeisimmän tiedon ja näkemyksen. Kehittämishankkeet tarjoavat ja mahdollistavat sellaisen tiedon ja taidon saamisen, joita kursseilla ei saa. 


Opiskelija, haluamme sinutkin hankkeeseen!

Lue lisää ja hae mukaan Opiskelijat hankkeisiin -sivulta!

Tutustu muihin opiskelijoiden hanketarinoihin!