Siirry sisältöön

“Hankkeeseen osallistuminen auttaa myös verkostoitumaan!”

Reeta Çitirtulkki (AMK), mukana Opin portailla Satakunnassa -hankkeessa

Olen Reeta Çitir ja opiskelin tulkiksi Diakin Helsingin kampuksellaTeen töitä suomi -turkki asioimistulkkinaSuoritin osan harjoittelustani Opin portailla Satakunnassa hankkeessa vuosina 20162019.  

Millaisia asioita teit hankkeessa?

Opin portailla Satakunnassa hankkeen tavoitteena oli sujuvoittaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden hakua korkeakouluopintoihin. Tähän tarkoitukseen tehtiin Matkalla ammattiin sivusto, jossa kerrotaan seitsemällä kielellä suomalaisia ammattialoja ja työllistymismahdollisuuksia. 

Tein Matkalla ammattiin –sivustolle ammattialoja koskevia tekstejä sekä käänsin niitä turkin kielelle. Lisäksi käänsin ja tekstitin Opiskelu ammattikorkeakoulussa digimateriaaleja. Osallistuin myös tuon digimateriaalin kuvauksiin, videointiin ja äänityksiin, sekä hankemateriaalin levittämistyön suunnitteluun ja esittelytilaisuuksien toteuttamiseen. 

Hankkeessa järjestettiin myös Tulkin avulla kielimuurin yli seminaari, jonka sisällön ja materiaalintuotannon projektijohtajana sekä kouluttajana toiminOlin myös puhujana hankkeen Monikulttuurisia kohtaamisia viranomaistyössä seminaarissa. 

Mikä oli kaikkein parasta edellä mainituissa asioissa?

Työllistävin mutta myös parhain osuus hanketöissäni oli Tulkin avulla kielimuurin yli seminaarin sisällön ja materiaalin tuottaminen. Seminaarin materiaalin valmistelu vaati koko tiimiltämme lähdejulkaisuista tietojen etsimistä, sulattelua ja asioiden muokkaamista ytimekkäämpään ja helposti ymmärrettävämpään muotoon.

Välillä tiedon paljous yllätti ja jouduimme karsimaan esityksen sisältöä niin, että jäljellä oleva asia olisi oikeasti hyödyllistä käytännön työelämässä. Koska aihe on minulle tärkeä, sen parissa työskentely, tiedon etsiminen ja erilaisten ideoiden miettiminen yhdessä muun tiimin kanssa tuntui mielekkäältä ja motivoivalta. Totta kai, kun seminaari saatiin kunnialla pidettyä ja siellä syntyi hedelmällistä keskustelua, tuntui se erityisen palkitsevalta. 

Millaisia asioita tai taitoja opit?

Opin pääperiaatteet projektityöskentelyyn ja aikatauluttamiseen. Huomasin, että on helpompaa saada isojakin kokonaisuuksia tehtyä, kun ne pilkkoo pienemmiksi palasiksi esimerkiksi välitavoitteiden avulla.

Tästä oli minulle valtavasti hyötyä, kun myöhemmin kirjoitin opinnäytetyötäni. Saatoin lähestyä opinnäytetyön tekemistä ikään kuin yhtenä projektina. Lisäksi esitellessäni hankkeessa tuotettua materiaalia sekä ollessani seminaarissa kouluttajana, sain kokemusta ryhmän edessä esiintymisestä ja puhumisesta.

Sain hankkeeseen osallistuessani työkokemusta hanketyöstä, mitä en normaalisti asioimistulkkina toimiessa olisi saanut mistään muualta. 

Haastoiko tai yllättikö jokin asia sinua erityisesti?

Käännöstyössä on aina omat haasteensa, sillä vastaavia termejä ei aina löydy. Monesti koulutusjärjestelmät tai tietyn ammattialan tehtävät eroavat toisistaan Suomessa ja Turkissa. Vaikka käännösten tekemiseen liittyvät haasteet eivät varsinaisesti yllättäneet, ne kuitenkin aiheuttivat välillä pientä pään vaivaa. 

Koetko, että hanke- ja kehittämistyöt ovat sinun juttusi?

Nautin hankkeessa tehdyistä töistä todella paljon. Oli mahtavaa päästä kokeilemaan erilaisia asioita ja saada lopuksi aikaan jotakin konkreettista. Välillä joissakin tulkkaustilanteissa työntekijä saattaa mainita vieraskieliselle asiakkaalle Matkalla ammattiin –sivuston ja sen kuuleminen edelleen ilahduttaaTuntuu hyvältä tietää, ettei tehty työ ole mennyt hukkaan vaan siitä on aidosti hyötyä ihmisille, ketkä tekevät töitä maahanmuuttajien koulutuspolkujen parissa. 

Miksi kannattaa tehdä osa opinnoista Diakin kehittämishankkeissa?  

Hankkeessa pääsee usein kokeilemaan sellaisia työskentelymuotoja, jotka eivät ehkä edusta niin sanotusti alan vakiintuneita käytäntöjä tai työskentelymalleja. Silloin pääsee tarkastelemaan omia olettamuksiaan ja työskentelytapojaan uudesta näkökulmasta ja osana tiimiä on helpompi pallotella erilaisia (välillä aika hullujakin) ideoita. Hankkeeseen osallistuminen auttaa myös verkostoitumaan! sellaisten tahojen ja ihmisten kanssa, minne ei muuten olisi ehkä lainkaan syntynyt kontakteja.  


Opiskelija, haluamme sinutkin hankkeeseen!

Lue lisää ja hae mukaan Opiskelijat hankkeisiin -sivulta!

Tutustu muihin opiskelijoiden hanketarinoihin!