Seppo Aro -palkinto syrjäytymisen syitä selvittäneille Diakin tutkijoille

Sosiaalilääketieteen yhdistys on myöntänyt Seppo Aro -palkinnon tutkimuksesta, joka selvitti syrjäytymisen syitä. Palkitun artikkelin kirjoittajia olivat Diakin asiantuntijat Reija Paananen, Anne Surakka ja Sakari Kainulainen.

Sosiaalilääketieteen yhdistys on myöntänyt Seppo Aro -palkinnon tutkimuksesta, jonka tulokset todistavat, että nuorten aikuisten pitkäaikaistyöttömyys ja kouluttamattomuus ovat ongelmia, joihon tarvitaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja ja palvelujärjestelmän rakenteellisia muutoksia.

Palkittuun työhön osallistuivat Diakin asiantuntijat Reija Paananen, Anne Surakka ja Sakari Kainulainen. Tutkimuksessa hyödynnettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kansallinen syntymäkohortti 1987 tutkimusaineistoa, ja artikkeli kirjoitettiin yhteistyössä THL:n Tiina Ristikarin ja Mika Gisslerin kanssa.

Apua saadaan liian myöhään

Työn tärkeimpiä löydöksiä oli, että koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jäämisen syynä ovat paitsi mielenterveys- ja päihdeongelmat myös niihin saadun avun riittämättömyys tai avun saaminen liian myöhään. Ulos jäämiseen on liittynyt monenlaisia tekijöitä ja mekanismeja, joiden vuoksi nämä nuoret aikuiset eivät ole saaneet aikuisuudelta vaadittavia taitoja.

Ryhmään kuului selkeästi enemmän miehiä kuin naisia. Koulutus ja työelämään kiinnittyminen kietoutuvat voimakkaasti toisiinsa, mutta nuorilla aikuisilla kouluttamattomuus on pitkäaikaista työttömyyttä vahvemmin yhteydessä muihin ongelmiin.

Kouluttamattomien pitkittyneesti työttömien joukolla nähtiin lukuisia ongelmia lapsuudessa ja nuoruudessa. Merkittävimmin syrjäytymiseen yhdistyi vanhempien toimeentulotuen saanti. Myös lastensuojelun tukitoimien ajoituksilla, kuten kodin ulkopuolelle sijoittamisella oli vaikutusta.

Syrjäytyneillä miehillä nähtiin sekä psykiatristen palvelujen alikäyttöä, että päihde- ja mielenterveyshoidon myöhäisempää ajoittumista, vaikka muuten kohtaamisia palvelujärjestelmän kanssa oli paljon.

Huomio erityisesti nuorten miesten tukemiseen

Reija Paanasen mielestä yhteiskunnan tuki näyttäytyy tämän tutkimuksen valossa riittämättömältä ja paikoin jopa syrjäyttävältä.

– Koska syrjäytyminen ei ole pelkästään alhaisen koulutuksen tai työttömyyden seuraus, vaan myös kokemuksellisten tekijöiden kuten yksinäisyyden, epäluottamuksen ja alisuoriutumisen muodostama kierre, pitäisi yhteiskunnan tuen ja rakenteiden vastata erityisesti nuorten miesten pystyvyyden ja työllistymiseen liittyvien kykyjen vahvistamiseen, Paananen toivoo.

Tutkimustulosten valossa tutkijat suosittelevat erityisen huomion kiinnittämistä poikien hyvinvoinnin vahvistamiseen ja koulunkäynnin tukemiseen, etenkin jos perheissä tai lapsilla itsellään on mielenterveyden ongelmia. ​​​​​​​

– Sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuteen ja toimivuuteen pitäisi kiinnittää erityistä huomiota erityisesti monenlaisen tuen tarpeessa olevien perheiden ja nuorten kohdalla, etteivät tilanteet ehtisi monimutkaistua, Paananen toteaa.

Palkinnosta

Seppo Aro -palkinto perustettiin vuonna 1997 kunnioittamaan Sosiaalilääketieteellisen aikakauslehden aiemman päätoimittajan, yhdistysaktiivin ja puheenjohtajan Seppo Aron elämäntyötä ja muistoa. Aron kiinnostuksen kohteena tutkimuksessa oli erityisesti terveydenhuollon oikeudenmukaisuus.

Palkinto jaetaan nykyisin kahden vuoden välein ansiokkaasta Sosiaalilääketieteellisessä Aikakauslehdessä julkaistusta artikkelista. Tänä vuonna arvioitiin vuosina 2019 ja 2020 lehdessä ilmestyneet artikkelit. Palkinto jaettiin Sosiaalilääketieteen yhdistyksen syysseminaarissa 19. marraskuuta. ​​​​​​​

Palkittu artikkeli

Paananen, R., Surakka, A., Kainulainen, S., Ristikari, T., & Gissler, M. (2019). Nuorten aikuisten syrjäytymiseen liittyvät tekijät ja sosiaali- ja terveyspalveluiden ajoittuminen. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, 56(2). https://doi.org/10.23990/sa.73002.