Diakin opiskelijat selvittävät valtioneuvoston viestinnän saavutettavuutta

Diakin opiskelijat ovat mukana kehittämässä valtioneuvoston viestintää entistä saavutettavammaksi viittomakieltä käyttäville henkilöille.

 

Diakin viittomakielen tulkkauksen opiskelijat Wilma Hultin ja Shira Lönn ovat laatineet kyselyn, jolla selvitetään valtioneuvoston kanslian verkkosivujen saavutettavuutta viittomakieltä käyttäville henkilöille. Kyselyn tavoitteena on selvittää, kuinka suositus viittomakielten käytöstä toteutuu valtioneuvoston kanslian viestinnässä. Suositus viittomakielten käytöstä asettaa ministeriöiden viestinnälle yhtenäiset kriteerit.

Diakin viittomakielen tulkkauksen lehtorin Tiina Saarijärvi-Kivelän mukaan viittomakieliset palvelut ovat tulleet erityisen tärkeiksi korona-aikana.

– Koronakevään aikana ministerit tiedottivat korona-asioista ja niihin liittyvistä rajoituksista television kautta. Viittomakielen tulkkaus tuli tällöin vahvasti näkyväksi näissä lähetyksissä. Se teki tiedotustilaisuuksista saavutettavampia viittomakieliselle yhteisölle.

Opiskelijoiden laatima kysely on osa valtioneuvoston viittomakielisten viestintäpalveluiden kehittämistä, jota opiskelijat tekevät yhteistyössä valtioneuvoston ja Kuurojen Liitto ry:n kanssa. Kysely on osa Hultinin ja Lönnin työelämäyhteistyöhön suuntautuvia projektiopintoja.

– Jokaisella vastauksella on suuri merkitys. Vastaamalla kyselyyn pääsee vaikuttamaan itse valtioneuvoston kanslian viittomakielisten sisältöjen kehittämiseen, Hultin ja Lönn kertovat.

Kyselytutkimuksen vastauksia käytetään kehittämistyöhön ja vastaukset tuhotaan heti niiden purkamisen jälkeen. Kysymykset on laadittu suomeksi sekä suomalaisella viittomakielellä. Kyselyn kielen voi valita vastaamisen yhteydessä. Kysely on auki 30.11.2020 asti.

Siirry kyselyyn: