Diak kehittää hoitohenkilökunnan osaamista päihtyneen potilaan hoidossa

Hoitaja katsoo selin seisovaa potilasta hymyillen ja pitää kättä hänen olallaan.
Diak suunnitteli ja toteutti päivystyksen hoitohenkilökunnalle suunnatun verkkokoulutuksen, joka lisäsi hoitohenkilökunnan kykyä tunnistaa ja hoitaa päihtyneiden potilaiden terveysongelmia. Koulutus oli osa kehittämisyhteistyötä, jota hyödynnettiin lokakuussa tarkastetussa hoitotieteen väitöskirjassa.

TtM Tiina Hakalan hoitotieteen alaan kuuluva väitöskirja Hoitohenkilökunnan asenteet ja osaaminen alkoholista päihtyneen potilaan hoidossa päivystyksessä tutki hoitohenkilökunnan asenteita ja osaamista alkoholista päihtyneiden potilaiden päivystyshoidossa.

Tutkimuksen yksi osio koostui päivystyksen hoitohenkilökunnalle kehitettyyn verkkokoulutukseen osallistuneiden hoitajien laatimista esseistä. Esseissään hoitajat kuvasivat kokemuksiaan alkoholista päihtyneen potilaan hoidosta. Diak vastasi kolmen opintopisteen laajuisen verkko-opintokokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta vuonna 2016–2017.

Koulutuksen avulla pyritään vaikuttamaan hoitohenkilökunnan päihdepotilaisiin kohdistuviin asenteisiin ja osaamiseen sekä lisäämään tietoa mini-interventiosta ja motivoivasta haastattelusta. Koulutus lisää myös tietoa päihdepotilaiden terveysongelmien tunnistamiseksi ja hoitamiseksi. Tutkimushankkeessa ollaan paraikaa tuottamassa uutta tietoa koulutuksen vaikuttavuudesta.

– On merkittävää, että Diakin terveysala on ollut mukana omalla opintojaksollaan tällaisessa kehittämisyhteistyössä ja toteuttamallamme opintojaksolla on saattanut olla positiivista merkitystä hoitohenkilökunnan asenteisiin ja osaamiseen, sanoo Diakin terveysalan koulutuspäällikkö Annukka Armanto.

Tiina Hakalan väitöstutkimus tarjoaa myös hoitotyön koulutukselle lisää ymmärrystä alkoholista päihtyneen potilaan hoitoon liittyvistä asenteista ja osaamisesta. Tutkimustuloksia on mahdollista hyödyntää myös hoitotyön peruskoulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

– Tutkimustulosten pohjalta Diak alkaa tarjota vuodesta 2022 lähtien uutta viiden opintopisteen opintojaksoa ”Päihtyneen potilaan akuuttihoitotyön kehittäminen”, Armanto kertoo.

Tiina Hakalan väitöskirja tarkastettiin Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 30.10.2020. Väitöskirja on luettavissa Theseuksessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1693-8.