Diak kehittää opetusta opiskelijapalautteen perusteella

Diak keräsi ensimmäisen ja kolmannen vuoden opiskelijoilta palautetta viime toukokuussa palautekyselyiden avulla. Diakin tiimit ovat käyneet palautteet ja viime vuonna valmistuneiden antaman palautteen läpi ja määritelleet kehittämistoimet, joista kerromme tässä uutisessa. Kiitos kaikille palautetta jättäneille opiskelijoille!

– Opiskelijoiden antama palaute on arvokasta ja merkityksellistä. Palautteiden pohjalta Diak kehittää opetusta ja muuta toimintaa yhä paremmaksi. Edellisvuonna sovittujen kehittämistoimien osalta opiskelijapalaute oli parantunut kaikissa kehittämistoimien kohteena olleissa asioissa, kertoo vararehtori, koulutusjohtaja Pirjo Hakala.

Kehitämme ja selkeytämme ryhmätöitä

Diak sai palautetta ryhmätöiden toteuttamistavasta.

– Palautteen perusteella aiomme nyt selkeyttää ryhmätehtävien tehtävänantoa suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin. Myös koulutuksen tiimityöskentelyn yhteisistä käytännöistä sopimista, henkilökohtaisten arviointien ja opponointien käyttöä lisätään, Hakala avaa.

Tarvittaessa ryhmätehtävien arviointitapaa muutetaan.

Selkeytämme oppimistehtäviä

Olemme selkiyttäneet oppimistehtäviä jo edellisen vuoden palautteen pohjalta ja kehitystyö näkyi parempana palautteena tänä vuonna. Tehtävien kehittämistä pitää kuitenkin vielä jatkaa.

– Järjestämme tukea oppimistehtävien ymmärtämiseksi ja tarkistamme oppimistehtävien selkeyden. Huolehdimme, että arviointiperusteet sekä aikataulut määritellään jo tehtävänannossa, vararehtori Hakala sanoo.

Selkeytämme Moodlen kurssialueita ja kehitämme verkko-opetusta

Diak sai opiskelijoilta palautetta Moodlen kurssialueiden epäselvyydestä, joten niidenkin kehittämistä jatketaan. Tarkistamme, että  Moodlessa ja materiaaleissa on samat päivämäärät. Otamme käyttöön hankkeissa luotujen Moodle-kurssialueiden hyvät ideat ja vinkit.

– Luomme vaihtoehtoisia tapoja verkkokeskusteluille ja otamme käyttöön Zoomin viittomakielen opetuksessa, Hakala sanoo.

Kampuksilla on ajoittain teknisiä haasteita. Jatkossa niistä aiotaan tiedottaa paremmin ja pyrkiä niiden ratkaisemiseen yrittäjämäisellä työotteella.

Kehitämme opinnäytetyöprosessia

Opinnäytetyöprosessissa otetaan käyttöön päivitetyn OSKE-oppaan ohjeet ja mallit. Lehtorit seuraavat aktiivisesti opinnäytetyöprosessin kehittämistä ja ottavat säännöllisesti puheeksi opiskelijoiden kokemukset prosessista. Kirjaston henkilökunta järjestää tiedonhaun työpajoja verkossa ja tukee opinnäytetyövaiheessa olevia opiskelijoita aktiivisesti.

Eri koulutusalojen opinnäytetyöprosesseihin tehdään muutoksia.

– Terveydenhoitajatyön opettajat pitävät terveydenhoitajaopiskelijoille infon ensimmäisen opinnäytetyön alkaessa. Tulkkauksen koulutuksissa taas vahvistamme ohjauksen jatkuvuutta ja keskitämme osaamista, minkä seurauksena ohjaajia vähennetään, Pirjo Hakala kertoo.

Vahvistamme terveysalan teoriaopintoja

Terveysalan teoriaopintojen vahvistamiseksi verkkotestejä lisätään ennen taitopajoja. Soveltuvin osin lisätään myös tallenteita ja niihin liittyviä verkkotestejä.

– Hyödynnämme aikaisempaa laajemmin Terveysportin, Oppiportin ja Terveyskylän materiaaleja. Huolehdimme lisäksi, ettei materiaaleissa tule turhia päällekkäisyyksiä, vararehtori Hakala sanoo.

Kehitämme opintojen alku- ja loppuvaiheen tukea

Diakissa tehdään suunnitelmallista yhteistyötä O’Diakon kanssa ja mietitään toimenpiteitä, joilla sitoutetaan opiskelijat opiskeluun. Orientaatiota toteutetaan jo ennen opiskelujen alkua Tuudon kautta. Tarjotaan myös tukea niille, joilla on heikko suomen kielen taito.

Diakissa kehitetään myös uraohjausta ja jatkuvista opinnoista tiedottamista.

–  Pyrimme siihen, että opiskelijoilla on selkeä käsitys eri koulutusten ja jatko-opintojen tuottamista pätevyyksistä ja uramahdollisuuksista, Hakala kertoo.

Huom!

2.12. klo 8.30–9.30 järjestetään verkossa Anna palautetta -tunti, jossa opiskelijat pääsevät antamaan vapaamuotoista palautetta ja kehittämisehdotuksia koulutuksista alakohtaisesti. Englanninkielinen tilaisuus pidetään samana päivänä klo 9.30–10.30.