Siirry sisältöön

Yhteistyötä opiskelijoiden ja työelämän välillä Oulussa

Suomen Kuurosokeat ry:n työntekijä kuvassa
Entistä suurempi joukko työelämän edustajia haluaa tehdä yhteistyötä Diakin Oulun-kampuksen opiskelijoiden kanssa. 

Diakissa opiskelija pääsee mukaan projekteihin työelämän kanssa jo opiskelujen alkutaipaleella. Osallistavan kehittämisen OSKE-toreilla työelämän toimijat verkostoituvat ja rakentavat yhteistyötä Diakin opiskelijoiden kanssa.

OSKE-tori Oulu-kampuksella  26.8.

Diakin Oulun-kampuksella järjestettiin OSKE-tori keskiviikkona 26.8. turvallisuusohjeet huomioiden. OSKE-torilla oli mukana 18 työelämän organisaatiota ja opiskelijoita paikalle oli saapunut reilut viitisenkymmentä. 

OSKE-torilla opiskelijat voivat yhdessä työelämäedustajien ja Diakin henkilöstön kanssa rakentaa yhteistyösuhteita, jotka kestävät parhaimmillaan koko opintojen ajan. Työelämän edustajien tavoitteena on löytää OSKE-torilta opiskelijoita harjoittelupaikkoihinsa, sijaisuuksiin, opinnäytetöitä tekemään, järjestämään erilaisia tilaisuuksia ja teematapahtumia, ohjausmateriaalien tekijöiksi, asiakasryhmien ohjaukseen sekä vapaaehtoistyön suunnitteluun.

OSKE-tori on myös rekrytointitapahtuma

Osaavan henkilöstön rekrytointi on haaste sosiaali- ja terveysalalla. OSKE-torilla työelämätahot voivat kertoa toiminnastaan alansa tuleville ammattilaisille.

– Sosiaali- ja terveysalan toimijat tulevat OSKE-torille myös rekrytoimaan henkilöstöä sekä sijaisuuksiin että pidempiin työsuhteisiin, kertoo sosiaalialan yliopettaja Jari Helminen Diakista.

– Me mielellämme tuemme opiskelijoita ja mm. opinnäytetyöasioissa olemme avuksi, jos opiskelijoilla on ideoita. Esimerkiksi tällä hetkellä yksi sairaanhoitajaopiskelija tekee meille opinnäytetyötä lähiesimiesten tukemisesta, kuvaa OSKE-torilla mukana ollut työelämän edustaja

Diakin Oulun-kampuksen OSKE-torilla Diakin opiskelijoilla ja työelämätahoilla on mahdollisuus tehdä myönteinen törmäys, joka johtaa opintojen suorittamiseen ja ammatillisen osaamisen ja asiantuntijuuden rakentamiseen vahvasti työelämäyhteydessä.