Opiskele hyvinvointiteknologiaa avoimessa amk:ssa!

Kädet tietokoneen näppäimistöllä.

Diakin avoin amk järjestää syyslukukaudella 2020 opintojakson

Hyvinvointiteknologia (5 op)

Tule oppimaan hyvinvointiteknologiasta Diakin avoimeen ammattikorkeakouluun verkossa toteutettavalle opintojaksolle. Koulutusjakso kuuluu sosiaali- ja terveysalojen koulutusohjelmien opetussuunnitelmaan.

Opintojakson sisällöt

  • hyvinvointiteknologian sovellusalueet ja hyödyntäminen asiakastyössä
  • hyvinvointiteknologian kehittämistarpeet
  • hyvinvointiteknologian eettiset periaatteet

Opintojakson käytyään opiskelija

  • osaa käyttää hyvinvointiteknologiassa käytettäviä sovelluksia (potilastietojärjestelmät, hyvinvointipelit, etädiagnostiikka ja -auttaminen, virtuaaliterapia)
  • osaa soveltaa hyvinvointiteknologiaa asiakastyössä
  • ymmärtää hyvinvointiteknologian kehittämistarpeita
  • ymmärtää hyvinvointiteknologian käyttöön liittyvät eettiset periaatteet

Toteutus

Opintojakso toteutuu 14.9. -13.11.2020 verkko-opintoina.

Ilmoittautuminen ja hinta

Opintojakson hinta on 75 euroa.

Ilmoittautumisaika on 16.7. – 24.8.2020. Ilmoittautuminen ja lisätiedot avoimen amk:n portaalissa tämän linkin kautta.

Tervetuloa mukaan!