Terveysteknologia gerontologisessa hoitotyössä -opintojakso Diakin avoimessa amk:ssa

Hoitajan asussa oleva nainen pitää kättään vanhemman naisen olkapäällä ja puhuu hänelle.

Diakin avoin amk järjestää syyslukukaudella 2020 opintojakson

Terveysteknologia gerontologisessa hoitotyössä (5 op)

Tule oppimaan terveysteknologiasta gerontologisessa hoitotyössä Diakin avoimeen ammattikorkeakouluun verkossa toteutettavalle opintojaksolle. Koulutusjakso on osa sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnon opetussuunnitelmaa.

Opintojakso soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille,kätilöille ja sosionomeille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai sote-alan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot.

Opintojakson sisällöt

  • terveysteknologia ja ikääntyneen hoitotyö
  • terveysteknologiset ratkaisut
  • eettisyys, soveltuvuus ja turvallisuus

Opintojakson käytyään opiskelija

  • osaa etsiä ja hyödyntää tarkoituksenmukaisia teknologisia ratkaisuja tukiessaan ikääntyneen ihmisen hyvinvointia
  • osaa arvioida teknologisten ratkaisujen roolia ikääntyneiden ihmisten hoitotyössä
  • osaa käyttää teknologiaa osana ammattitaitoaan ja arvioida teknologisten ratkaisujen soveltuvuutta, eettisyyttä ja turvallisuutta
  • osaa tukea ikääntyvää ihmistä ja heidän läheisiään teknologisten ratkaisujen käyttöönotossa ja käyttämisessä

Toteutus

Opintojakso toteutuu 31.8.2020 – 9.10.2020.

Ilmoittautuminen ja hinta

Opintojakson hinta on 75 euroa.

Ilmoittautumisaika on 2.7. – 10.8.2020. Ilmoittautuminen ja lisätiedot avoimen amk:n portaalissa tämän linkin kautta.

Tervetuloa mukaan!