Siirry sisältöön

Varhaiskasvatuksen opettajan työ kiinnostaa! Diakista valmistuu uusia opettajia

Diakin avoin amk tarjosi syksyllä 2019 mahdollisuuden täydentää sosionomitutkintoa varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuteen (60 op) johtavilla opinnoilla. Opinnot toteutettiin monimuoto-opintoina niin, että ne oli mahdollista suorittaa työn ohessa ja kontaktiopetukseen oli mahdollista osallistua etäyhteyksien kautta.

Opiskeluaika on opiskelijan henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta riippuen pääsääntöisesti 1–2 vuotta kuitenkin niin, että opintojen tulee olla valmiina viimeistään heinäkuussa 2023. Ryhmässä aloitti 46 opiskelijaa ympäri Suomea. Ensimmäiset heistä valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajiksi toukokuussa 2020 ja iso joukko syksyllä 2020.

Opiskelu on ollut innostunutta ja opintojen polku intensiivinen. Yhteinen matka on antanut niin opiskelijoille kuin opettajillekin mahdollisuuden nähdä varhaiskasvatustoimintaa ympäri Suomea.

Myös varhaiskasvatuksen laatu ja varhaiskasvatuksen kehittäminen ovat olleet opintojen keskiössä. Opintoihin on kuulunut opinnäytetyön laajuutta vastaava opiskelijan kehittämistehtävä, joka on toteutunut käytännön työssä varhaiskasvatusyksiköissä. Kehittämistoiminnot ovat liittyneet esimerkiksi varhaiskasvatuksen laatutyöhön sekä Vasun eri oppimisen alueiden kautta varhaiskasvatuksen arjen pedagogiikkaan. Kehittämistoiminnoissa lasten toimijuus ja osallisuus ovat vahvasti näkyvissä ja opiskelijat ovat tuottaneet innovatiivisia uusia työvälineitä sekä menetelmiä kaikkien varhaiskasvatuksen ammattilaisten hyödynnettäviksi.

Voit lukea valmistuvien ajatuksia varhaiskasvatuksen kehittämisestä sekä tutustua ja ottaa käyttöön uusia menetelmiä Diakin varhaiskasvatuksen opettajien blogista.