Diak arvioitiin valtakunnan parhaiten tutkintojen, laadun, työllistymisen ja valmistuneiden osaamisen osalta

Diakin kampus Helsingissä
Ammattikorkeakoulusta valmistuneiden valtakunnallisen uraseurantakyselyn tulosten mukaan Diakista valmistuneet arvioivat tutkintoaan ja sen jälkeisiä työllistymismahdollisuuksia valtakunnan parhaiten. Kysely toteutettiin nyt toista kertaa ja se lähetettiin vuonna 2014 valmistuneille sekä alemman- että ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tehneille. 

Diak sai parhaat pisteet uraseurantakyselyssä, jossa vastaajat arvioivat mm. tyytyväisyyttä suoritettuun tutkintoonsa ja työuraansa, sijoittumista työelämään ja koulutuksessa hankitun osaamisen ja työelämän vaatimusten vastaavuutta. Uraseurantakyselyn tulokset ovat nähtävissä Opetushallinnon tilastopalvelussa Vipusessa. 

Uraseurantakyselyn korkeakoulukohtaiset vastausprosentit vaihtelivat 53,9 %:n ja 23,3 %:n välillä Diakista valmistuneiden vastausprosentin ollessa hyvällä tasolla 39,7 %. Kyselyyn vastasi vuonna 2014 Diakista valmistuneista 280 henkilöä. 

– Olemme erittäin iloisia, että Diakin opiskelijat ovat valtakunnan tyytyväisimpiä koulutukseensa, jota olemme kehittäneet systemaattisesti laadun ja pedagogiikan osalta. Ilahduttavaa on myös opiskelijoidemme erinomainen työllisyysaste, joka kertoo siitä, että Diakista valmistuneita hyvän tekemisen ammattilaisia sekä arvostetaan että tarvitaan yhteiskunnassakertoo toimitusjohtaja, rehtori Tapio Kujala. 

Vastaajat arvostavat tutkintoa ja sen tuomaa osaamista 

Diakin vastaajista jopa 87 oli tyytyväisiä suorittamaansa tutkintoon. Opiskelu Diakissa oli vastausten mukaan kehittänyt erityisesti toimimista monikulttuurisessa ympäristössä, työssä tarvittavien menetelmien ja käytännön työn osaamista sekä tiedonhankintaosaamista. 

Parhaat pisteet kaikista 23 ammattikorkeakoulusta Diak sai myös, kun kysyttiin vastaajien tyytyväisyyttä suoritettuun tutkintoon ja tutkinnon antamia valmiuksia työelämään.  

Diakista valmistuneilla hyvät työllisyysnäkymät 

Työllistyminen on huippuluokkaa Diakista valmistuneilla: vain noin kaksi prosenttia on vailla työtä viisi vuotta valmistumisen jälkeen, selviää uraseurantakyselyn tuloksista. Diakista valmistuneet ovat sitoutuneita työntekijöitä, sillä 51 kyselyyn vastanneista on ollut yhtäjaksoisesti saman työnantajan palveluksessa valmistumisestaan lähtien. Oman ammattitaidon kehittäminen erilaisilla täydentävillä koulutuksilla oli Diakista valmistuneilla keskimääräistä korkeampaa.