Avoimet työpaikat: Osa-aikainen projektikoordinaattori Ouluun

Haemme ESR-rahoitteiseen OsaaVa – Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa -hankkeeseen Oulun-kampukselle osa-aikaista projektikoordinaattoria määräaikaiseen tehtävään ajalle 18.5.2020–31.3.2022.

Oulun ammattikorkeakoulun hallinnoimassa hankkeessa kehitetään varhaiskasvatusalan siirtymiä eri koulutusten välillä sekä koulutuksen ja työelämän välillä. Hankkeessa kehitetään menetelmiä koulutusten kiinnostavuuden lisäämiseksi, edistetään miesten työllistymistä alalle sekä sujuvoitetaan siirtymävaiheita ammatillisesta koulutuksesta korkea-asteelle ja siirtymistä koulutuksesta työelämään tai jatko-opintoihin. Hankkeessa rakennetaan myös verkostomainen osaamisen kehittämisen toimintamalli Pohjois-Pohjanmaalle yhteistyössä työelämäorganisaatioiden kanssa sekä kehitetään yhteistyömalli alan perustutkintojen ja sosionomi (AMK) -tutkinnon varhaiskasvatukseen pätevöittävien opintojen yhdistämiseksi.

Diakin tehtävänä hankkeessa on erityisesti kehittää varhaiskasvatuksessa työskentelevien sosionomien osaamista ja työstää siirtymiä tai nivelvaiheita lähihoitajasta ja lastenhoitajasta AMK-sosionomiksi ja AMK-sosionomista varhaiskasvatuksen kandidaatiksi tai maisteriksi.

Projektikoordinaattori vastaa Diakin osatoteutuksesta hankkeen eri työpaketeissa ja osallistuu hankkeessa tehtävään tiedon keruuseen, tulosten analysointiin, viestintään ja arviointiin sekä hyödyntää hankkeessa koulutusosaamistaan. Projektikoordinaattori tekee tiivistä yhteistyötä hankkeen muiden osatoteuttajien, yhteistyöverkostojen ja työelämäkumppaneiden kanssa.

Sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto, sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen kokemusta ja asiantuntijuutta, opetuskokemusta sekä kokemusta opetuksen kehittämisestä. Arvostamme käytännön kokemusta hanketyöstä ja hankkeen koordinoinnista sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Projektikoordinaattorin työn määrä hankeajan eri vuosina:

  • vuonna 2020 neljä henkilötyökuukautta, n. 50 prosenttia kokoaikaisesta työstä
  • vuonna 2021 kymmenen henkilötyökuukautta, n. 90 prosenttia kokoaikaisesta työstä
  • vuonna 2022 kaksi henkilötyökuukautta, n. 70 prosenttia kokoaikaisesta työstä.

Lisätietoja tehtävästä antaa kehityspäällikkö Sari Vilminko, sari.vilminko@diak.fi, p. 040 091 0223 ke 22.4. klo 14–16, ma 27.4. klo 14–15 ja ti 28.4. klo 15–16.

Haethan tehtävään 3.5.2020 mennessä.