Siirry sisältöön

Päivitetty ohje: Harjoitteluiden peruuntuminen ja korvaavat opinnot

Jos harjoittelupaikka peruuttaa harjoittelun / ei ota vastaan harjoittelijoita, opintojen jatkumista suunnitellaan yksittäisten opiskelijoiden osalta opinto-ohjaajan kanssa.

Harjoittelupaikat ovat alkaneet perua harjoitteluita laajemminkin. Tällöin peruutus koskee suurempaa opiskelijaryhmää tai tietyn kampuksen harjoitteluita.

Peruuntuneiden tai lykkääntyneiden harjoitteluiden tilalle avataan alla luetellut opintojaksot. Jaksot on tarkoitettu niille opiskelijoille, joiden harjoittelu ei toteudu koronan vuoksi nyt keväällä. Jaksot toteutetaan, mikäli niihin tulee riittävästi ilmoittautuneita.

Opintojaksoille ilmoittaudutaan MyDiakisssa. Tästä lähetetään vielä info Tuudon kautta, kun ilmoittautuminen avautuu.

 • YHT4 Vanhuus (ilmoittautuminen 23.-26.3., alkaa viikolla 14)
 • YHT5 Mielenterveys- ja päihdetyö (ilmoittautuminen 25.3.-31.3., alkaa huhtikuun alkupuolella)
 • YHT6 Sosiaali- ja terveystalous (ilmoittautuminen 25.3.-31.3., alkaa huhtikuussa)
 • DTA1 Auttamisen teologia ja diakonian työmuodot (ilmoittautuminen 23.-26.3., alkaa viikolla 14)
 • DTA2 Diakoniatyön menetelmät (ilmoittautuminen 23.-26.3.)
 • DTA3 Diakonian yhteiskunnallinen tehtävä (ilmoittautuminen 23.-26.3.)
 • DTA4 Diakonia osallisuuden vahvistajana (ilmoittautuminen 23.-26.3.)
 • AJA01 Suomen kirkon lähihistoria (ilmoittautuminen 25.3.-31.3., alkaa huhtikuun alkupuolella)
 • AJA02 Ajankohtaiset teologiset suuntaukset (ilmoittautuminen 25.3.-31.3.)
 • AJA03 Spiritualiteetti, kutsumus ja kirkon työ (ilmoittautuminen 25.3.-31.3.)
 • LHO01 Lasten nuorten ja perheiden terveyden edistäminen 2op (ilmoittautuminen 25.3.-31.3., alkaa 6.4.)
 • LHO02 Lasten ja nuorten kliininen näyttöön perustuva hoitotyö 2op (ilmoittautuminen 25.3.-31.3.)
 • LÄÄ05 Lasten ja nuorten lääkehoito ja laskenta 1op (ilmoittautuminen 25.3.-31.3.)

Seuraavien kesällä toteutuvien opintojaksojen ilmoittautuminen avataan uudelleen 25.3.-31.3. Niiden suorittamisen voi aloittaa jo toukokuun alussa tai aiemmin ilmoitetun mukaisesti vasta kesäkuun alussa. Niiden, jotka ovat jo ilmoittautuneet näille jaksoille, ei tarvitse ilmoittautua uudestaan. Otathan huomioon toteutusajan vaikutuksen kesäopintotukeen.

 • KRI01KESÄ2020 Kriittisesti sairaan peruselintoimintojen häiriöiden tunnistaminen ja hoito 5op
 • KRI03KESÄ2020 Kriittisesti sairaan ja hänen läheistensä tukeminen sekä hoidon vaikuttavuus, 5op
 • MIP01KESÄ2020 Lasten ja nuorten mielenterveystyö, 5op
 • GHO01 Gerontologinen kliininen hoitotyö 5op
 • Opiskelijoita voidaan ottaa vielä lisää myös seuraaville opintojaksoille. Jos haluat liittyä jaksolle, lähetä mahdollisimman pian spostilla tieto jakson opettajalle (opettajat suluissa).

Seuraavan opintojakson toteutus siirtyy ensi syksyltä keväälle (alustava toteutusaika 6.4.-31.5.): KTÄ01MS20DIAK  Kääntäminen 1

 • Omaan hopsiin sopivia opintoja voi ottaa myös CampusOnlinen tarjonnasta. Sovi niistä kuitenkin opon kanssa.

Peruuntuneet harjoittelut suoritetaan myöhemmin, kun maan tilanne sen mahdollistaa. Ilmoittautuminen avataan syksyyn 2020 uudelleen, kun tilanne selkiytyy. Informoimme myöhemmin, milloin ilmoittautuminen avautuu.

Opiskelijan keskeytynyt harjoittelu siirtyy tehtäväksi myöhemmin keväällä, kesällä tai syksyllä ja toteutuu jo sovitussa harjoittelupaikassa myöhemmin tai toteutuu toisessa harjoittelupaikassa. Keskeytyneen harjoittelun jo suoritetut opintopisteet merkitään MyDiakiin.  Opiskelijan tulee toimittaa ajantasaisesti päivitetty harjoittelun tavoite- ja arviointilomake ja tuntiseurantalomake harjoittelua ohjaavalle opettajalle skannattuna Moodlen kurssialueelle. Paperinen lomake palautetaan ohjaavalle opettajalle kampukselle, kun kampus on jälleen auki.

Joissakin tapauksissa valmistuminen saattaa myöhästyä, jos loppuvaiheen harjoittelupaikkoja peruuntuu. Korvaavia harjoittelupaikkoja on nyt vaikeaa saada.

Monet sairaalat tarvitsevat nyt loppuvaiheen sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoita töihin. Palkallisella harjoittelun tavoitteita vastaavalla työllä voidaan nyt normaalia joustavammin korvata harjoittelua. Suositeltavaa on, että harjoittelulla olisi ohjaaja näissäkin tapauksissa, mutta jos se ei ole mahdollista, tavoitteet voidaan käydä läpi ohjaavan opettajan kanssa. Jos palkallisen harjoittelun sopimusta ei pystytä poikkeustilanteessa tekemään, voidaan siitäkin joustaa.

Harjoittelijoiden tulee noudattaa harjoittelupaikkojensa antamia koronaohjeita.