Siirry sisältöön

Diak kehittää valtakunnallista toimintaansa kohti liikkuvan kampuksen mallia

Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) hallituksen päätöksellä korkeakoulun uusi strategia vuosille 2021–2030 vahvistaa valtakunnallisuutta kehittämällä liikkuvan kampuksen palvelumallia, perustamalla koulutuksen huippuyksiköitä ja keskittämällä osaamista kolmeen kampukseen.  

Diakin hallitus on kokouksessaan 28.1.2020 tehnyt päätökset sekä uuden liikkuvan kampuksen palvelumallin ottamisesta käyttöön että kampusrakenteen tiivistämisestä. Vuoteen 2024 mennessä perustetaan mm. tulkkauksen ja etiikan huippuyksiköt.  

Muutosten taustalla ovat osaamisen keskittäminen, väestörakenteessa tapahtuva kehitys ja kansainvälistyvän korkeakoulun tarpeet.  

– Rakennamme tulevaisuutta ja pyrimme luomaan hyvät lähtökohdat sille, että Diakin toimintaa saadaan kehitetyksi pitkälle tulevaisuuteen. Pyrimme varmistamaan laadukkaan toiminnan, vahvistamaan kansainvälisyyttä ja ennakoimaan väestörakenteessa ja koulutuksen rahoituksessa tapahtuvia muutoksia. Tämä on Diakin tulevaisuuden kannalta merkittävä päätös, kertoo hallituksen puheenjohtaja Hannu Harri. 

Muutoksia vuodesta 2022 alkaen 

Muutokset kampusrakenteeseen toteutuvat vuodesta 2022 alkaen. Päätöksiä kampusrakenteesta tehdään kuluvan vuoden aikana ja rakennemuutoksen edellyttämät valmistelut tehdään henkilöstöä ja opiskelijoita kuunnellen.  

Tällä hetkellä viidellä paikkakunnalla, Helsingissä, Oulussa, Pieksämäellä, Porissa ja Turussa toimivan korkeakoulun kampusrakennetta tiivistetään kolmeen kampukseen. Diakin kampukset ovat Helsinkiä lukuun ottamatta opiskelijamääriltään pieniä. Osaamisen keskittämisellä varmistetaan kampusten kyky vastata koulutustehtävänsä mukaisesti muun muassa kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden vastaanottamiseen.  

Uudella liikkuvan kampuksella mallilla viedään monimuotoista koulutuspalvelua sinne, missä työelämän tarvetta koulutukselle on.

– Tarve voi muodostua tutkinnoista tai jatkuvan oppimisen tarpeista. Käytännössä voimme palvella eri alueilla tuomalla koulutuksen työelämätarpeen mukaisesti lähelle, sanoo toimitusjohtaja, rehtori Tapio Kujala. 

Opiskelu jatkuu kampuksilla

Kampusrakenteeseen tulevat muutokset eivät vaikuta Diakissa opiskelevien arkeen. Koulutuksia järjestetään kampuksilla kuten tähänkin asti eivätkä suunnitellut muutokset vaikuta kevään yhteisvalinnassa Diakissa haussa oleviin koulutuksiin. Kaikkien käynnissä olevien koulutusten loppuunsaattamisesta huolehditaan ja opiskelijoille tiedotetaan aiheesta.