Siirry sisältöön

Diak kouluttaa monitoimijaiseen yhteistyöhön kriminaalihuollossa

Diak järjesti Rikosseuraamuslaitokselle räätälöidyn valmennuksen monitoimijaisen yhteistyön kehittämisestä sakkovankien kanssa toimiville viranomaisille. Palveluintegraation muotoilu -valmennus toteutettiin tammikuussa kaksipäiväisenä työpajana, jota vetivät Diakin palvelujärjestelmäkehityksen erityisasiantuntija Anne Määttä ja asiantuntija Harri Kostilainen.

Valmennukseen osallistui 25 sosiaali-, terveys- ja mielenterveyspalveluissa työskentelevää ammattilaista, esimiestä tai johtajaa Rikosseuraamuslaitokselta, Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupungeilta sekä Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymästä

Valmennuksen tavoitteena oli uudelleen muotoilla toimijoiden yhteistyötä kaikkein haavoittuvammassa asemassa olevien sakkovankien kanssa toimimiseen. Sakkovanki on henkilö, joka ei ole maksanut hänelle määrättyjä sakkoja, vaan sakot on tuloksettoman perinnän jälkeen muunnettu oikeudessa vankeudeksi. Sakkovanki käyttää keskimäärin paljon erilaisia palveluja, ja hänellä saattaa olla heikko motivaatio oman elämänsä haltuunottoon, jolloin eri toimijoiden välinen yhteistyö asiakkaan auttamiseksi on tärkeää.  

Palveluintegraation muotoilu valmennuksessa eri toimialojen työntekijät, esimiehet ja johto selkeyttävät ja ratkovat yhdessä tilanteita, joissa eri palveluntarjoajilla on yhteisiä asiakasryhmiä, joista kukaan yksittäinen toimija ei ole vastuussa tai vastuut ovat epäselviä. Se soveltuu julkisen sektorin johtajille ja monitoimijaisille verkostoille, joilla on runsaasti palveluita tarvitsevia yhteisasiakkaita tai asiakkaita, joiden palvelutarpeilla on riskinä kasautua.  

“Työpaja vastasi aitoon tarpeeseen. Annoimme valmennuksessa välineitä muuttaa nykyisen monitoimijaisen yhteistyön haasteet yhdessä muotoilluiksi ratkaisuiksi, joilla vähennetään myös päällekkäistä työtä”, kertoo Määttä.  

Työpajan osallistujat kokivat saaneensa työpajasta konkreettista apua oman työnsä kehittämiseen.  

Paras työpaja koskaan”iloitsee valmennukseen osallistunut kunnan työntekijä.  

Työpajassa selkeytettyjen konkreettisten muutostarpeiden pohjalta osallistujat työstivät yhdessä alustavan toteuttamissuunnitelmaan monitoimijaisen yhteistyön kriittisiin nivelvaiheisiin Kevään aikana tullaan käynnistämään kokeilu Helsingin, Espoon, Vantaan ja Keski-Uudenmaan kumppanien kanssa. Toteuttamista tukee Rikosseuraamuslaitoksen vetämä SIK-SAK-projekti ja sen eri hallinnonalojen johtajista ja päättäjistä koostuva ohjausryhmä.  

Lue lisää: Valmennus monitoimijaiseen yhteistyöhön ja sen johtamiseen