”Onko yksinäisellä väliä?” pohdittiin Diakonian ja kasvatuksen tutkimuksen päivässä

Niina Junttila pitää esitelmää.
Diakonian ja kasvatuksen tutkimuksen päivää vietettiin Diakin Helsingin-kampuksella 15.11.2019. Tilaisuuden järjestivät Diakonian tutkimuksen seura sekä Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura.

Päivän aiheena oli diakoniatyössä usein kohdattu yksinäisyys ja se, miten paremmin auttaa yksinäisiä. Päivään pystyi osallistumaan myös etänä. Ohjelmassa oli asiantuntijapuheenvuoroja eri toimijoilta.

Diakonian tutkimuksen seuran puheenjohtaja Esko Ryökäs sekä Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseuran puheenjohtaja Pekka Launonen aloittivat ohjelman avaussanoilla. Diakin yliopettaja Minna Valtonen puhui ammattikorkeakoulututkintojen tuottamista valmiuksista yliopisto-opintoihin. Puheenvuorojen yhteydessä yleisöllä oli myös mahdollisuus osallistua keskusteluun.

Ostrakismi ja näkymättömyys

Opetusneuvos, kasvatuspsykologian apulaisprofessori (vv.) Niina Junttila käsitteli puheenvuorossaan ostrakismia eli sitä, miten yksilö suljetaan ulkopuolisuuteen jättämällä hänet huomiotta.

Junttila esitteli uuden Kouluterveyskyselyn tuloksia, joiden mukaan nuorilla menee tilastojen valossa paremmin kuin aiemmin, mutta yksinäisyys ja läheisten ystävien puute on kasvanut.

Halu vuorovaikutukseen on kaikilla ihmisillä, ja jo pienillä vauvoilla voidaan havaita sen tarve. Junttila esitteli tätä Still face -kokeen esittelyllä, jossa vauvat ahdistuivat hyvin nopeasti, jos eivät saaneet vastakaikua vanhemmaltaan.

”Jos tällaiset kokemukset ulkopuolelle sulkemisista ovat jatkuvia, näkymättömyyden tunteet kumuloituvat vuosien saatossa. Näistä yksinäisyyden tunteista eroon pääseminen vaatii vuosien työtä”, Junttila totesi.

Ongelmalähiöitä vai yhteisöllisiä kyliä?

VTT, sosiologi Lotta Junnilainen tutkii kaupunkeja ja eriarvoisuutta. Hänen puheenvuoronsa pohjasi hänen väitöskirjaansa, jossa hän tutki vuokratalovaltaista lähiöelämää. Junnilainen teki tutkimustaan osallistumalla tutkimaansa paikalliseen elämään.

Vuokra-asuminen herättää Suomessa monia ennakkoluuloja. Suomessa on vallalla ajatus omistusasumisesta ainoana kodin ideaali. Tästä poikkeava asuminen nähdään outona.

”Se, miten alueista puhutaan, on mielenkiintoista. Puhe tekee näkyväksi sen, että tietyillä alueilla asuvia pidetään joillain tavoin ns. epänormaaleina”, Junttilainen pohti.

Ulkopuolisten oletukset ja asukkaiden omat kokemukset vuokratalovaltaisista lähiöistä eroavat kuitenkin toisistaan. Ne voidaan nähdä katsontakulmasta riippuen joko ongelmalähiöinä tai yhteisöllisinä kylinä.

Päivän ohjelman päättivät iltapäivän Tutkimukselliset työpajat, joissa käsiteltiin suunnitteilla, meneillään olevia ja hiljattain valmistuneita tutkimuksia. Lopuksi vielä jaettiin Sivellin ja Majakka -opinnäytetyöpalkinnot.

Aamupäivän esitykset voi katsoa myöhemmin Diakonian tutkimuksen seuran sivuille ilmestyvältä tallenteelta.