Sairaanhoitajien alumnipaneelissa ruodittiin erilaisia urapolkuja

Sairaanhoitajien alumnipaneeli järjestettiin Diakin Helsingin-kampuksella maanantaina 28. lokakuuta. Alumnipaneeli toteutettiin kotisairaanhoidon ja mielenterveys- ja päihdetyön harjoittelureflektion yhteydessä. Alumnipaneelit ovat osa Diakin alumnitoimintaa.

Joukko Diakin alumneja vieraili tapaamassa nykyisiä sairaanhoitajaopiskelijoita Helsingin-kampuksella. Alumnivieraat Ainomaija Lehtonen, Laura Honkalampi, Anu Mäenpää, Anni Arvonen ja Laura Timonen keskustelivat lehtori Eeva Kivelän johdolla sairaanhoitajien tehtävien monipuolisuudesta. Alumnipanelistien erilaiset työelämätaustat toivat paneeliin moninaisia näkökulmia terveysalan työkentältä.

Paneelikeskustelu alkoi alumnien urapoluista. Alumnit kertoivat miksi ja miten olivat päätyneet nykyisiin työtehtäviinsä. Toisilla urapolkua oli vienyt eteenpäin selkeä ajatus tai haave, toisilla taas sattuma tai pakko, kuten organisaatiomuutos.

– Työelämä on moninaista ja kaikkea tulee eteen. Mieli kannattaa pitää avoimena, alumnipanelistit kertoivat.

Sairaanhoitajat ovat työelämän moniosaajia

Paneelissa keskusteltiin siitä, millaista osaamista ala vaatii. Sitä kuvattiin esimerkiksi sanoilla: palveluosaaminen, tiimiosaaminen, moniammatillisuus, vuorovaikutustaidot, kliiniset taidot, päätöksenteko ja priorisointi.

Sairaanhoitajan työ on jatkuvaa oppimista, joten lisäkoulutukset nähtiin hyödyllisinä. Hoitotyössä tarvitaan tilanteenlukutaitoa, heittäytymistä ja rohkeutta. Paneelissa nousi esiin myös työhyvinvointiin ja työn tulevaisuuteen liittyviä teemoja. Terveysala nähdään alana, jota tarvitaan ja jossa riittää töitä.

Keskustelussa korostui vertaistuen merkitys. Kollegan tuki työelämässä ja opiskelussa koettiin korvaamattomana.

– Älä jää murehtimaan työssä tapahtuneita tilanteita. Puhu kollegalle, pyydä työnohjausta ja muista, että on muutakin elämää. Hyödynnä liikuntaa, pidä huolta itsestäsi, äläkä tingi esimerkiksi ruokailusta, alumnit ohjeistivat opiskelijoita.

Lisäksi panelistit muistelivat omia opiskeluaikojaan ja antoivat vinkkejä opiskelijoille liittyen opinnäytetyöhön ja harjoitteluihin.

– Opiskeluajan erilaiset harjoittelupaikat voivat avata oven yllättävästäkin paikasta. Voi päätyä työhön, johon ei ajatellut milloinkaan päätyvän, alumnit kertoivat.


Työ on jatkuvaa oppimista

Panelistit toivat vahvasti esille sen, että Diakista valmistuvilla on arvokasta kohtaamis- ja vuorovaikutusosaamista. Jo sairaanhoitajaopintojen aikana oppii työssä tarvittavaa teknologiaa ja tiedonhakua.

Myös Diakin opinnäytetyöt nähtiin laadukkaina. Panelistit kannustivat esittämään rohkeasti kysymyksiä sekä opintojen aikana että työelämässä.

Riittämättömyyden tunteet hoitoalalla koettiin yleisiksi, sillä ala on moninaista, nopeatempoista ja täynnä yllättäviä tilanteita. Työ kuitenkin opettaa, että kukaan ei osaa kaikkea – eikä tarvitsekaan osata! Olennaista on valmius hankkia ja omaksua uutta tietoa ja taitoa.

Sairaanhoitajaopiskelijat kokivat alumnipaneelin kiinnostavaksi ja tärkeäksi. Opiskelijoita helpotti ajatus siitä, ettei hoitajan tarvitse osata kaikkea. Opiskeluaikana jaksamisessa auttaa ajatus tulevasta työelämästä, opiskelun suunnittelu ja oma asenne.

– Opiskeluajan ahdistavatkin kokemukset kääntyvät jälkikäteen arvokkaiksi oppimisen kokemuksiksi, alumnit totesivat rohkaisevasti.

Jos haluat osallistua alumnipaneeleihin tai kehittää Diakin alumnitoimintaa, ole yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen heli.sipila@diak.fi.