Siirry sisältöön

Kesäkurssi monikulttuuristen ryhmien opettajille

Kolme istuvaa naista katsoo seisovaa henkilöä, josta näkyy vain käsi.
Haluatko kehittää kesän aikana taitojasi monikulttuuristen ryhmien ja tilanteiden ohjaamisessa? Ilmoittaudu Monikulttuurinen opetus ja ohjaus -verkkokurssille. Ajasta ja paikasta riippumattoman kurssin voi suorittaa vaikka laiturin nokassa!

Kurssi sopii kaikkien kouluasteiden opettajille ja ohjaajille, jotka haluavat kehittää taitojaan monikulttuuristen ryhmien ja tilanteiden ohjaamisessa ja opetuksessa. Kurssin voi suorittaa itsenäisesti omien aikataulujen mukaan riippumatta siitä, missä kesän viettää.

Kurssin tavoitteet

Verkkokurssin tavoitteena on

  • vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön monikulttuurista pedagogista osaamista ja kulttuurikompetenssia
  • harjaannuttaa käyttämään ohjaustaitoja ja työmenetelmiä, jotka huomioivat aliedustetut ryhmät ja yksilöt
  • antaa välineitä kulttuurisesti vastuullisten opiskelu- ja työyhteisöjen kehittämiseen.

Kurssin moduulit

Verkkokurssi sisältää viisi moduulia, joihin kuuluu oppimistehtäviä.

Moduulit:

  1. Johdanto monikulttuurisuuteen ja kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen
  2. Suomen vähemmistökulttuurit
  3. Eri kulttuureista tulevien opiskelijoiden ohjaus
  4. Monikulttuurinen opetus ja kielitietoinen pedagogiikka
  5. Moninaiset työyhteisöt

Toteutus

Kurssi toteutetaan verkko-opiskeluna Diakin Moodle-oppimisalustalla. Kurssin voi suorittaa ajanjaksolla 17.6.–19.8.2019.

Koulutus on osallistujalle maksuton, ja se toteutetaan Opetushallituksen myöntämän valtionavustuksen turvin.

Ilmoittautuminen kurssille on käynnissä. Ilmoittaudu täyttämällä ilmoittautumislomake.

Lisätiedot:
suomen kielen ja viestinnän lehtori Hanna Hovila, puh. 0400 910 660