”Kaiken puolin lähes täydellinen palvelu” – Diakin kirjastoasiakkaat ovat tyytyväisiä Finnaan

Tammi-helmikuussa järjestettiin kansallinen Finna-asiakastyytyväisyyskysely Kansalliskirjaston toimesta. Vastaukset ovat nyt analysoitu ja Diakissa vastaajia oli huikeat 327 kpl! Kiitos kaikille osallistujille arvokkaista vastauksistanne. Diakin kirjaston Finna-käyttäjät antoivat palvelun arvosanaksi kokonaisuudessaan 8.5 (asteikolla 4-10).

Kyselyssä kartoitettiin asiakkaiden mielipidettä Finnasta ja mihin sen aineistoja hyödynnetään. Finnalaiset olivat kiinnostuneita kuulemaan siitä, mitä palvelussa olisi kehitettävää ja mikä on tällä hetkellä siinä hyvin toimivaa.

Suurin osa diakilaisista vastaajista oli opiskelijoita (84 %). Kyselyyn osallistujat toimivat enimmäkseen diakilaisilla tieteenaloilla (humanistisen ja teologinen ala, liikunta- ja terveysterveystieteen ala sekä yhteiskuntatieteellinen ja psykologinen ala). Diakin Finnaa käyttää erilaisilla aloilla vaikuttavia asiakkaita, ainoastaan maa-metsätalouden sektorilta ei ollut tällä kertaa kyselyyn vastanneita.

Mihin ja miten usein Finnaa käytetään?

Kyselyn tulokset paljastivat, että suurin osa vastaajista käyttävät Finnaa vähintään kerran viikossa (44 %) tai muutaman kerran kuukaudessa (33 %). Noin kerran kuukaudessa Finnaa hyödyntäviä on n. 11 %.

Finnaa käytetään eniten lainojen varaamiseen ja uusimiseen (33 %), tietyn aineiston etsimiseen (25 %) ja kiinnostavan aiheeseen liittyvän tiedon etsimiseen (22 %). Ilahduttavaa oli huomata myös se, että Finna käytetään ”muuten vaan aineiston selaamiseen” (6 %).

Kyselyn vastauksien mukaan Finnasta etsitään niin painettuja kuin digitaalisia kirjoja, lehtiä ja artikkeleita, mutta myös kuvia. Opinnäytteet ovat myös useasti tiedonhaun kohteena. Eri organisaatioiden Finnat tarjoavat kosolti erilaisia tiedonlähteitä kuten karttoja ja nuotteja, mutta näistä aineistoista diakilaiset vastaajat eivät olleet kovinkaan kiinnostuneita.

Mihin tarkoitukseen tietoa etsitään Finnassa?

Suurin osa vastaajista etsi tietoa opiskeluun tai koulutehtäviin (72 %). Myös tutkijat ovat löytäneet kirjaston kokoelmat, sillä noin 9 % vastaajista etsi tietoa myös akateemiseen tutkimukseen. Voidaan sanoa, että Finnan tarjoamiin kokoelmiin ollaan tyytyväisiä, koska 84 % vastaajista löysi sen mitä etsi. Suuri osa n. 67 % vastaajista löysi etsimänsä lisäksi myös jotain muuta kiinnostavaa!

Kyselyssä kartoitettiin myös sitä, mitä Finna-käyttäjä haluaa tehdä löytämällään aineistollaan. Vastauksia tässä osiossa tuli hulppeat 432 kpl (useampi vaihtoehto oli mahdollinen). Suurin osa vastaajista (70 %) haluaa perinteiseen tapaan selailla, katsella, lukea tai kuunnella löytämäänsä aineistoa. 34 % vastaajista puolestaan hyödynsi aineistoa tutkimukseensa tai opinnäytetyöhönsä tai osaksi artikkelia.

Finna sujuvoittaa arkea ja on helppokäyttöinen

Finna-hakupalvelun toteuttajat olivat uteliaita kuulemaan käyttäjien mielipiteitä palvelun toteutuksesta. Finnaa arvioitiin eri näkökulmista arvosteluasteikolla 1-5, jolloin 1 edusti arviota ”täysin eri mieltä”, 3 ”ei väliä, en osaa sanoa” ja 5 puolestaan ”täysin samaa mieltä”.
Vastaajien mukaan:

  • Finna on helppokäyttöinen, KA 3,9
  • Finna on hyödyllinen, KA 4,4
  • Löydän etsimäni Finnasta KA 4
  • Finnan käyttö säästää aikaa KA 4
  • Finnan käyttö on miellyttävää KA 3,9

Keskiarvoksi Finna sai 4 (jokseenkin samaa mieltä).

Finnan käyttäjiltä kysyttiin myös, että suosittelisitteko Finnaa muillekin. Kyllä, totesi suurin osa vastaajista. Finna-asiakkaat antoivat palvelulle arvosanaksi 8,5. Vastaajat totesivat avoimissa vastausosioissa, että Finna on helpottanut arkea ja on helppokäyttöinen palvelu. ”Koen Finnan käytön helpoksi ja voin suositella Finnaa myös muille”, toteaa yksi kyselyyn vastannut Finna-käyttäjä.

Mitä parannettavaa Finnassa olisi?

Finna-kyselyssä oli mahdollisuus myös antaa avoimissa osioissa kommentteja Finnasta. Suurin osa vastaajista koki Finnan käytön helpoksi ja sieltä löytyvät aineistot laadukkaiksi ja monipuoliseksi. Yksi vastaajista luonnehti palvelua seuraavasti: ”Ei tule nettipaniikkia, kun on selkeät ja helpot valikot”.

Osalla tiedonhakijoista oli haasteita googlemaisen hakuominaisuuden kanssa ja osa puolestaan toivoi lisäksi vielä laajempia hakurajausmahdollisuuksista.

Vastaajilta kysyttiin lisäksi, että jos heillä olisi mahdollisuus muuttaa Finnassa yhden asian, niin mikä se olisi ja miksi. Vastauksia saatiin kiitettävät n. 120 kappaletta. Valtaosa Finnan käyttäjistä koki, että nykyinen tilanne on hyvä tai ei osannut sanoa minkä asian muuttaisi. Tuloksissa oli paljon mielipide-eroja samasta asiasta. Esimerkiksi osa tykkäsi Diakin Finnan värimaailmasta, osa puolestaan ei. Osalle Finna hakulogiikka oli selvää ja osalle ei.

Olemme kyselyn toteuttamisen jälkeen pystyneet ratkaisemaan jo muutamia hankalaksi koettua asioita. Turun ja Satakunnan amk-kirjastojen aineistot ovat nyt omalla välilehdellään, jolloin ne eivät nyt sekoitu niin helposti diakilaisiin hakutuloksiin. Lisäksi olemme tehostaneet kirjastopalveluiden markkinointia, vaikkapa e-kirjojen käyttöohjeistuksen kohdalla (muista kirjaston Libguides-oppaat). Kansalliskirjastossa on puolestaan muutettu kielivalintaan niin, että se toimii kaikkialla (vaikkapa välilehtien ja painikkeiden nimissä). Samoin on korjattu ns. kirjakorin ”valitse kaikki” -toiminto hakutuloslistalla. Toivottavasti nämä parannukset auttavat tiedonhakijaa.

Yksi vastaajista luonnehti Finnaa oivallisesti ”En oikein tiedä mitä parantaisin, mutta ei se varmasti ihan täydellinenkään ole”. Totta, Finna on alati kehittyvä palvelukokonaisuus, jota kehitetään eteenpäin yhdessä asiakkaiden kanssa sekä Kansalliskirjastossa että Diakissa.
Mikä toimii erityisen hyvin Finnassa?

Kyselyyn osallistujilta kartoitettiin asiaa tai toiminnollisuutta mistä ovat erityisen tyytyväisiä Finnassa. Tässä avoimessa osiossa saimme vastauksia lähes 200 kpl. Vastaajat olivat tyytyväisiä aineistojen monipuolisuuteen, palvelun selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen. Yksittäisiä mainintoja oli myös esimerkiksi
se, että kirjojen kansikuvat helpottavat löytämään tietoa (jos ei muistakaan teoksen nimeä), viitteiden vienti Refworksiin on helppoa, chattiin vastataan nopeasti ja pikalinkit – palvelu koettiin hyödylliseksi eri tietokantoihin.

Kiitos kyselyyn vastanneille ja kaikille Finna-käyttäjille!

Yhdessä on hyvä kehittää palveluita eteenpäin! Otamme mielellämme Diakin kirjastossa vastaan kehittämisideoita palveluistanmme jatkossakin esimerkiksi yhteydenottolomakkeella.

t. Diakin kirjastolaiset

Ps. Lukulaite-arvonnan voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti Kansalliskirjaston toimesta