30 000 valmistui ammattikorkeakouluista vuonna 2018

Ammattikorkeakouluista valmistui 30 000 opiskelijaa viime vuonna. Luvussa ovat mukana myös Poliisiammattikorkeakoulusta, Högskolan på Ålandista ja ammatillisesta opettajakoulutuksesta valmistuneet. Opiskelijoita valmistui 1 800 enemmän kuin vuotta aiemmin. Valmistuneiden lisäksi uusien opiskelijoiden määrä kasvoi tuhannella, joten ammattikorkeakoulut jatkoivat toimintansa tehostamista.

Samaan aikaan opetus- ja kulttuuriministeriön perus- ja strategiarahoitus oli yhdeksän miljoonaa edellisvuotta pienempi. Henkilöstön määrä pysyi lähes ennallaan.

– Korkeakoulutuksen laajentaminen ei jatkossa onnistu koulutusta tehostamalla, korostaa Arenen toiminnanjohtaja Petri Lempinen. Hän muistuttaa, että Suomen tavoitteena on lisätä korkeakoulutettujen määrää ja saada puolet nuorista aikuisista suorittamaan korkeakoulututkinto vuoteen 2030 mennessä.

Ammattikorkeakoulujen yhteenlaskettu liikevaihto kuitenkin kasvoi innovaatio- ja kehittämistoiminnan ulkopuolisen rahoituksen lisääntyessä. Myös OKM on jakanut hankerahoitusta korkeakoulutuksen kehittämiseen ja osaajapulaan vastaamiseen. Ministeriön perus- ja strategiarahoitus kattaa keskimäärin 81 prosenttia ammattikorkeakoulujen liikevaihdosta. Talousluvuissa ovat mukana Manner-Suomen 23 ammattikorkeakoulua, sillä OKM ei rahoita Poliisiammattikorkeakoulun ja Högskolan på Ålandin toimintaa.

– Hankerahoitus on aina sidottu käyttötarkoitukseensa eikä se korvaa perusrahoituksen puutteita, Lempinen muistuttaa.

Kireästä taloudellisesta tilanteesta kertoo, että viisi ammattikorkeakoulua teki tappiollisen tuloksen viime vuonna (tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja). Ammattikorkeakoulujen taloudenpitoa ohjaa osakeyhtiölaki, joten tappio tekeminen alentaa omaa pääomaa ja pakottaa uusiin sopeuttamistoimiin.

Alkuvuodesta on jo kolmessa ammattikorkeakoulussa käyty YT-neuvotteluita, jotka ovat johtaneet henkilöstön vähentämisen ja lomautuksiin.

Soteala pysähtyisi ilman ammattikorkeakoulutettuja

Sosiaali- ja terveysalalle ammattikorkeakouluista valmistui lähes 10 000 ammattilaista. Alan suurimmat tutkinnot ovat sairaanhoitaja (3 500), sosionomi (2 300) ja terveydenhoitaja (700). Sotealan korkeakouluista valmistuu ammattikorkeakouluista 80 prosenttia.

– Sosiaali- ja terveysala pysähtyisi ilman ammattikorkeakoulutettuja, Lempinen summaa viime vuoden tilastoja. Insinöörejä valmistui 500 enemmän kuin vuotta aiemmin, mikä oli ammattikorkeakoulujen vastaus yritysten osaajapulaan.

Kaikkiaan insinöörejä valmistui 5 300 ja liiketalouden tradenomeja 6 000.

Kaikkiaan ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin 24 506 ja ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja 3 116.

Lisäksi Poliisiammattikorkeakoulusta valmistui 262 opiskelijaa, joista 25 suoritti poliisin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Högskolan på Ålandista valmistui 56 opiskelijaa.

Viisi suosituinta ammattikorkeakoulututkintoa 2018

tutkinto suorittajat
Tradenomi 6 019
Insinööri 5 297
Sairaanhoitaja 3 509
Sosionomi 2 333
Restonomi 1 105

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto kasvussa

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä on yli kaksinkertaistunut 2010-luvulla. Tutkintojen määrä oli yli 3 000 viime vuonna. Kasvua edellisestä vuodesta oli 13 prosenttia.

Tutkinto on tarkoitettu työelämässä jo olevien jatkuvaan oppimiseen. YAMK-koulutuksen tarjoavat laaja-alaista osaamista työn ja yritystoiminnan kehittämiseen. Koulutusohjelmien aiheita ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan johtaminen, rakennustekniikka, teknologiaosaamisen johtaminen, liiketoiminnan kehittäminen sekä mediatuottaminen. YAMK-tutkinto vastaa tasoltaan yliopistossa suoritettua ylempää korkeakoulututkintoa.

Ylempiä tutkintoja suoritetaan eniten samoilla aloilla kuin perustutkintoja. Kärjessä ovat tradenomi, insinööri, sairaanhoitaja, sosionomi ja restonomi YAMK.

Valmistuneet työllistyvät hyvin

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista 95 prosenttia ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista 86 prosenttia oli työllisiä vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen. Luvuissa ovat mukana työn ohessa sivutoimisesti opintoja jatkaneet.

Parhaiten työllistyivät terveys- ja hyvinvointialoilta valmistuneet ammattilaiset, joista peräti 91 prosenttia oli töissä. Myös restonomit, insinöörit ja tradenomit työllistyivät erittäin hyvin.

Tilastokeskus julkaisi tammikuussa tietoja yli 24 000 ammattikorkeakoulusta vuonna 2017 valmistuneen sijoittumisesta opintojen jälkeen.