Ilmoittautuminen alkaa: varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden antavat opinnot avoimessa amk:ssa

Diakin avoin amk tarjoaa syksyllä 2019 mahdollisuuden täydentää sosionomitutkintoa varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuteen johtavilla opinnoilla. Ilmoittautuminen alkaa 1.4.!

Huom! Lisätiedot opinnoista on julkaistu avoimen amk:n nettisivuilla.

Diakin avoin amk tarjoaa syksyllä 2019 mahdollisuuden täydentää sosionomitutkintoa varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuteen johtavilla opinnoilla. Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina niin, että ne on mahdollista suorittaa työn ohessa. Kokonaisuudessa olevaan kontaktiopetukseen on mahdollista osallistua etäyhteyksien kautta.

Opintojen kesto

Opinnot alkavat elokuussa 2019. Opintojen suoritusaikataulussa huomioidaan hakijan osaaminen, aiemmat opinnot ja työkokemus sekä henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opiskeluaika on yhdestä kahteen vuotta. Opintojen tulee olla valmiina viimeistään heinäkuussa 2023.

Kokonaisuuden laajuus

Opinnot ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä.

Sisältö

  • Varhaiskasvatustyön perusteet, 5 op
  • Erityisvarhaiskasvatus, 5 op
  • Lapsi- ja perhetyössä käytettävät menetelmät, 5 op
  • Varhaiskasvatuksen didaktiset pajat, 5 op
  • Perhetyö ja lastensuojelu, 5 op
  • Harjoittelu, 20 op
  • Kehittämistehtävä, 15 op

Kohderyhmä

Opinnot on suunnattu sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneille, joilla ei vielä ole varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot

Opintoihin ilmoittautumisaika on 1.4.-19.4.2019.

Opintomaksu on 600 € (laskutetaan, mahdollisuus maksaa kahdessa erässä).

Lisätietoja opinnoista ja niiden toteutustavoista sekä ilmoittautumisesta ja opiskelijavalinnasta on Diakin avoimen amk:n nettisivuilla.

Lisätiedot: opiskelijapalveluiden asiantuntija Sanna Uusipaikka, sanna.uusipaikka@diak.fi