Uusi julkaisu tarjoaa keinoja romanien koulutus- ja työllisyyspolkujen sujuvoittamiseksi

Kuinka romanien koulutuspolut ja työurat rakentuvat nyky-yhteiskunnassa, ja millaista tukea matkan varrelle tarvitaan? Diakin uusi ”Uskalla! It's possible” -julkaisu valottaa romanien sujuvien koulutus- ja työllisyyspolkujen avaintekijöitä.

Tšetanes naal – koulutuspoluilla- ja Nevo tiija – uusi aika -kehittämishankkeiden yhteinen loppujulkaisu kuvaa kahden valtakunnallisen romanihankkeen tuloksia. Hankkeiden kantava teema on ollut romanien osallisuus työelämässä. Myös loppujulkaisussa kuuluu vahvasti romanitaustaisten työntekijöiden ääni.

Romanien osallisuuden paranemisen avaimiksi piirtyvät omaan oppijuuteen ja täysivaltaiseen kansalaisuuteen herääminen yksilötasolla sekä yhteisön avainhenkilöiden positiivinen esimerkki. Toisaalta osallisuuden paranemiseen vaikuttavat yhteiskunnan avautuminen, syrjivien rakenteiden purkaminen ja usein myös intensiivinen tuki ja kannustus.

– Uskalla, it’s possible! -slogan toimii molempiin suuntiin – romaneja eteenpäin kannustaen, mutta myös pääväestön asenteita tuulettaen, sanoo Diakin TKI-viestinnän asiantuntija Niina Mäenpää, joka on yksi julkaisun toimittajista.

Mukana mittavassa työssä on ollut lukuisia kuntia, kaupunkeja, oppilaitoksia ja romanijärjestöjä. Kymmenet päättötodistukset ja lukuisat työllistymiset sekä henkilökohtaiset havahtumiset oman tulevaisuuden mahdollisuuksiin ovat konkreettisia näyttöjä hanketyön hedelmistä eri puolilta Suomea.

Uskalla! It’s possible sopii oppimateriaaliksi ja käsikirjaksi kaikille osallisuustyön tekijöille niin yksittäisissä oppilaitoksissa ja romanityössä kuin muussakin päätöksenteossa. Teos tarjoaa 25 sosiaalista innovaatiota eli mallinnusta, joissa kuvataan romanityön hyviä käytäntöjä. Ne ovat konkreettisina työvälineinä sovellettavissa monenlaiseen työhön.

– Yksi merkittävin tavoite julkaisulla on, että se tarjoaisi romani- ja hanketyöntekijöille sekä kaikille muillekin yhdenvertaisuus- ja osallisuustyötä tekeville ratkaisuja ja hyviä käytäntöjä jatkoon, toteaa Nevo tiija -hankkeen projektipäälikkö Mertsi Ärling.

Vuosina 2016–2018 toimineita hankkeita on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto. Nevo tiijan kotimainen rahoittaja on ollut sosiaali- ja terveysministeriö, ja Tšetanes naalin opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tutustu teokseen ilmaiseksi Theseuksessa.

Mäenpää N., Perho K., Ärling M. (toim.). (2018). Uskalla! It’s possible : Romanien sujuvat koulutus ja työllisyyspolut: Tšetanes naal – ja Nevo tiija -hankkeiden loppujulkaisu. Diak Puheenvuoro 15, Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Lisätiedot:
• julkaisun toimittaja, TKI-viestinnän asiantuntija Niina Mäenpää, niina.maenpaa@diak.fi, p. 040 507 6260
• julkaisun toimittaja, projektipäällikkö Mertsi Ärling, mertsi.arling@diak.fi, p. 040 509 2307