Uusi tieteellinen seura edistää uskontojen, katsomusten ja kasvatuksen tutkimusta

Helsingissä perustettiin 31.10.2018 uusi tieteellinen seura, Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura. Sen tavoitteena on edistää tutkimusta, joka kohdistuu erityisesti kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen sekä eri katsomusten kasvatusajatteluun ja -toimintaan. Seuran perustamiskokous järjestettiin Diakin Helsingin-kampuksella.

Seura tulee järjestämään tutkimusalaansa liittyviä esitelmä- ja seminaaritilaisuuksia ja julkaisemaan alaan liittyviä tutkimuksia. Lähiajan tavoitteena on käynnistää tieteellisen aikakauskirjan julkaiseminen.

Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseuran perustamiskokouksen osallistujat edustivat eri korkeakouluja, kasvatuksen järjestöjä ja kirkon alan toimijoita. Jo pitkään näillä eri tahoilla on nähty tälle alalle keskittyvän tieteellisen seuran tarve. Seuran perustaminen on nyt entistäkin ajankohtaisempaa, sillä uskontojen ja katsomusten kenttä on Suomessakin muutoksessa ja siihen liittyvälle kasvatuksen tutkimukselle on selkeästi tarvetta. Uuden seuran tavoitteena on edelleen laajentaa jäsenpohjaansa niin, että mukana on monipuolisesti alan tutkijoita sekä eri uskontojen ja katsomusten edustajia.

Uuden seuran hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Diakissa pitkän uran tehnyt teologian tohtori Pekka Launonen, varapuheenjohtajaksi professori Kati Tervo-Niemelä Itä-Suomen yliopistosta ja sihteeriksi Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat ry:n toiminnanjohtaja Arja Lusa.

Seuran ensimmäinen tutkimusseminaari pidetään 4.3.2019 Diakin Helsingin-kampuksella.

Lisätiedot:

  • seuran puheenjohtaja Pekka Launonen, p. 045 249 6364, pekkalaun@gmail.com
  • seuran sihteeri Arja Lusa, 045 202 0420, arja.lusa@knt.fi
  • Diakin viestintäpäällikkö Aura Vuorenrinne, p. 040 509 2577, aura.vuorenrinne@diak.fi