Diakin kampuspalvelut lanseeraavat palvelulupauksen

Diakonia-ammattikorkeakoulu on kehittänyt opiskelijoiden, henkilöstön ja muiden asiakkaiden palveluita. Tavoitteena on, että Diakin kampuspalvelut tulisivat tutuiksi ja vastaisivat palveluiden käyttäjien tarpeisiin. Kampuspalveluiden henkilöstö on yhdessä kiteyttänyt palvelulupauksensa. Sen periaatteiden toteuttaminen tähtää myönteiseen ja onnistuneeseen palvelukokemukseen.

– Palvelulupaus laadittiin kampuspalveluiden henkilöstön kanssa yhdessä. Kyse oli yhteisöllisestä prosessista, jonka aikana pohdimme, mitkä tekijät mahdollistavat myönteisen palvelukokemuksen, sanoo Diakin palvelujohtaja Elina Juntunen.

Kampuspalvelut palveluksessasi

Diakin kampuspalveluihin kuuluvat ICT-palvelut, kirjasto- ja tietopalvelut sekä opiskelijapalvelut. Kampuspalveluihin kuuluvat myös Diakin assistenttipalvelut sekä turvallisuus- ja laatutyö.

ICT-palveluiden väki neuvoo Diakin opiskelijoita ja työntekijöitä laitteita koskevissa kysymyksissä ja auttaa tietojärjestelmien käytössä.

Kirjasto- ja tietopalvelut ovat kaikkien käytettävissä kampuksilla sekä verkossa. Kirjastolla on laaja kokoelma eri alojen aineistoja luettavaksi.

Opiskelijapalvelut muodostavat isomman kokonaisuuden. Tähän kuuluvat opintotoimisto, hakijapalvelut, opinto-ohjaus, opiskelijoiden kv-palvelut, opiskeluterveydenhuolto, opiskelijan tuki- ja hyvinvointipalvelut sekä koulutussuunnittelu.

– Palvelulupaus alleviivaa palvelun vuorovaikutuksellista luonnetta. Henkilöstö ja palveluiden käyttäjät rakentavat yhdessä onnistuneen palvelukokemuksen. Palveluiden kehittäminen on niin ikään yhteispeliä. Toivomme, että saamme opiskelijat mukaan toimintamme kehittämiseen ja sitä kautta osaamme ottaa yhä paremmin huomioon opiskelijoiden tarpeita ja kysymyksiä, kertoo Elina Juntunen.