Diakin terveydenhoitajaopiskelijat aikuisopiskelijoiden hyvinvointia tukemassa

Diakin terveydenhoitajaopiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat Helsingin aikuisopiston hyvinvointipäivään seitsemän terveydenhuoltoon liittyvää messupistettä, joilla oppilaat pääsivät tutustumaan teemoihin käytännönläheisesti.

Huhtikuun lopussa järjestetty Helsingin aikuisopiston hyvinvointipäivä oli suunnattu peruskoulututkintoa suorittaville maahanmuuttajataustaisille aikuisille. Aikuisopistossa opiskelee noin 300 maahanmuuttajataustaista aikuista, joista noin 200 osallistui tapahtumaan.

Diakin opiskelijoille annettiin seitsemän terveydenhuoltoon liittyvää teemaa, joiden perusteella he suunnittelivat toiminnalliset pisteet messuosastomaisesti

Opiskelijoille annetut teemat olivat suunterveys, seksuaaliterveys, uni ja lepo, hyötyliikunta, vitamiinit, painonhallinta sekä päihteiden käytön tunnistaminen. Opiskelijat olivat varautuneet pisteiden toiminnallisen ohjelman lisäksi vastaamaan opiskelijoiden kysymyksiin ja keskustelemaan terveyshuolista.

Suunnitelmista käytäntöön

Haasteita suunnitteluun toivat osallistujien laaja ikähaarukka sekä heidän rajallinen kielitaitonsa. Opiskelijoiden tulikin suunnitella pisteensä selkosuomeksi ja niin, että toiminta vetoaisi mahdollisimman monen ikäisiin.

Aina suunnittelu ei kuitenkaan riittänyt, vaan suunnitelmaa jouduttiin muokkaamaan vielä itse tapahtuman aikana.

– Päädyimme kehittelemään sukupuolitaudeista pelin, jossa pääsi harjoittelemaan ja testaamaan tietojaan sukupuolitaudeista ja niiden ilmenemismuodoista. Käytännössä tämä peli osoittautui liian vaikeaksi kielimuurin takia. Muutimme peliä niin, että keräsimme kuvat ja tiedot kollaaseiksi pöydille, seksuaaliterveyspisteen toteuttanut Miia Laine kertoo.

Kohtaaminen messupisteiden perusteena

Messumaisten pisteiden tarkoituksena oli ihmisten kohtaaminen ja dialogin avaaminen terveyden kysymyksistä, jotka koskettivat osallistujia henkilökohtaisesti.

– Opimme paljon myös itse keskusteluista ja huomasimme, että ajatuksemme esimerkiksi seksuaalioikeuksista olivat monien kanssa hyvin samankaltaisia. Huomasimme, että olemme luottamuksen arvoisia, koska meille uskallettiin jakaa myös henkilökohtaisia kokemuksia, kysymyksiä ja ajatuksia, Miia Laine pohtii.

Kovin kiire oli pisteillä, joissa pääsi tutustumaan suun terveyteen ja painonhallintaan. Suun terveyttä käsiteltiin ruokien ja juomien sokeripitoisuuksien kautta, kun taas painonhallinnan pisteellä mitattiin osallistujien painoindeksi.

Lähes kaikilta pisteiltä sai mukaansa pienen muiston, kuten vitamiineja, mittanauhoja tai hammastahnaa.

Terveydenhoitajaopiskelijat pääsivät oppimaan hyvinvointipäivässä ammatissa toimimista todellisen työelämän haasteiden kautta.

– Kävijät selvästi suhtautuivat meihin kunnioittaen, ja heidän silmissään olimme ammattilaisia. Tuntui hyvältä saada antaa informaatiota aiheesta, jota olimme opiskelleet päivää varten. Tällaista oppimista saisi mielestäni olla enemmänkin, vitamiineja esitellyt Suvi Westerberg kertoo.