Arene: sosionomiosaamisen merkitys tunnistettava sote-alan työtehtävissä

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry pitää tärkeänä, että sosionomiosaamisen merkitys tunnistetaan entistä selkeämmin sote-alan työtehtävissä ja sote-palveluiden uudistamisessa.

Arene julkaisi selvityksen sosionomikoulutuksesta suomalaisissa ammattikorkeakouluissa keskiviikkona 20.12.2017.

Selvitys osoittaa, että sosionomikoulutuksella työllistytään laajasti niin yksityiselle, julkiselle, kuin kolmannellekin sektorille. Työllistymisaste on myös korkea: vuonna 2016 ammattikorkeakoulujen sosiaalialalta valmistui 2 299 tutkintoa, joista ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja oli 345.

Sosionomikoulutuksen laaja-alainen tieto- ja osaamisperusta erikoisosaaminen vastaavat hyvin työelämän vaatimuksiin laadukkaasta sosiaalialan työvoimasta.

– Ammattikorkeakoulujen sosionomikoulutuksen perusta muodostuu sosiaalialan laajasta yleisosaamisesta. Tämän lisäksi opiskelija hankkii opintojensa aikana erityisosaamista valitsemaltaan alalta. Myös varhaiskasvatustyössä tarvitaan sosionomien yhteiskuntaan ankkuroitua pedagogista osaamista. Sosionomien pätevyyttä toimia lastentarhanopettajina ei siis tule heikentää, rehtori Mervi Vidgrén toteaa Arenen tiedotteessa.

Arene toteutti sosiaalialan koulutusta sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa koskevan selvityksen vuoden 2017 aikana. Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa ammattikorkeakoulujen sosiaalialan koulutusvastuiden ja TKI-toiminnan profiileja.

Lisäksi tavoitteena oli nostaa keskusteluun sosiaalialan tulevaisuuden osaamistarpeita liittyen sosiaali-, ja terveysalan uudistukseen sekä laajempaan yhteiskunnalliseen muutokseen.

Tutustu selvitykseen ja aineistoon kokonaisuudessaan Arenen verkkosivuilla.