Siirry sisältöön

”Sairaanhoitaja-diakonissan koulutus opettaa kohtaamista”

Maaria Anttoora, Iida Hyvölä ja Jenni Sireni, sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö -koulutuksen opiskelijat

– Opinnäytetyömme kantavana ajatuksena on tukea ikäihmisten osallisuutta ryhmätoimintaan erilaisten aktiviteettien avulla, kertovat Diakin sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö -koulutuksesta pian valmistuvat opiskelijat Maaria AnttooraIida Hyvölä ja Jenni Sireni.

Opiskelijat tekivät opinnäytetyönään seurakunnille suunnatun vanhustyön materiaalipaketin, jonka tavoitteena on edistää ikääntyneiden osallisuutta ja terveyttä. Paketissa otetaan huomioon fyysisten ja henkisten tarpeiden lisäksi hengelliset tarpeet, joihin kuuluu oman uskon ja kristinuskon sanoman pohtiminen. Materiaalipaketti sisältää muun muassa kirkkovuoden pääteemojen mukaan jaoteltuja kysymyskortteja sekä askartelu- ja jumppaohjeita.


Opinnäytetyö sujuvasti valmiiksi ryhmässä

Ryhmän vertaistuki oli tärkeä voimavara opinnäytetyöprosessin aikana.

– Opinnäytetyön tekeminen ryhmässä sujui hyvin. Teimme luovan kokonaisuuden yhdessä, mutta muuten jaoimme työt kiinnostuksenkohteidemme sekä osaamisemme mukaan. Yhteistyössä oli tärkeää, että keskustelimme työn etenemisestä ja sisällöistä jatkuvasti, opiskelijat sanovat.

He halusivat tehdä käytännönläheisen opinnäytetyön, jota he voisivat hyödyntää työelämässä valmistumisensa jälkeen. Idea materiaalipaketin tekemiseen tuli Järvenpään seurakunnalta.

– Paketin teemat kattavat koko kirkkovuoden. Siksi paketti on helppo sisällyttää osaksi seurakunnassa tehtävää diakoniatyötä, he kertovat.

Suurin osa materiaalipaketin sisällöstä on opiskelijoiden itsensä ideoimia. Opinnäytetyö syntyi lopulta jouhevasti, kun aihe vakiintui: opiskelijat aloittivat lokakuun alussa, ja työ oli käytännössä valmis maaliskuussa.


Vastaamista vanhustyön tarpeisiin

Opiskelijat kertovat oppineensa työtä tehdessään etenkin itsenäistä päätöksentekoa.

– Prosessissa oli kolme osapuolta: me tekijät, opinnäytetyön ohjaaja ja toimeksiantaja, joilla kaikilla oli omia ideoitaan pakettia varten. Meidän oli ratkaistava, mitkä toiveet otamme huomioon lopullisessa työssä.

Haastavinta työssä oli aiheen rajaus ja olennaisen ilmaiseminen selkeästi ja tiiviisti. Pitkäjänteinen yhteistyö Järvenpään seurakunnan kanssa opetti puolestaan hyödyllisiä työelämätaitoja.

Materiaalipaketin sisältöä suunniteltiin yhdessä seurakunnan kanssa, ja siitä keskusteltiin prosessin eri vaiheissa. Opiskelijat eivät kuitenkaan halunneet tehdä materiaalipakettia vain yhden seurakunnan käyttöön.

– Halusimme, että mahdollisimman monien seurakuntien diakoniatyöntekijät voisivat hyödyntää pakettia vanhustyössään.

Opiskelijat toivovat, että materiaalipaketti innostaa ja tuo monipuolisuutta seurakuntien vanhustyön arkeen. Kaikki tarvittava on valmiina, joten ohjaajan on helppo toimia sen mukaan.

Ryhmässä tekeminen yhdistää, ja sen avulla kristinuskon hengellinen sanoma voi myös avautua konkreettisemmin.


Luottavaisin mielin työelämään

Opiskelijat ovat pääosin tyytyväisiä opintoihinsa Diakissa. Erityisesti lehtorit saavat paljon kiitosta.

– Opettajien kanssa toimiminen on helppoa, sillä he kohtaavat opiskelijan vertaisenaan, he kehuvat.

Valmistuttuaan diakonisen hoitotyön opiskelijat saavat paitsi sairaanhoitajan pätevyyden myös kelpoisuuden työskennellä moninaisissa tehtävissä evankelis-luterilaisessa kirkossa. He uskovat, että kaksoiskelpoisuudesta on paljon hyötyä työllistymisessä ja että se tuo valinnanvaraa ammatinvalintaan.

– Sairaanhoitaja-diakonissan koulutuksessa painottuu ihmisen kokonaisvaltainen auttaminen ja tukeminen. Terveysalan erilaisissa tilanteissa, esimerkiksi saattohoidossa, tulee vastaan isoja kysymyksiä, joissa tarvitaan kokonaisvaltaista ymmärrystä ihmisen tarpeista. Sairaanhoitaja-diakonissoina meillä on valmiuksia vastata myös potilaan hengellisiin tarpeisiin, opiskelijat tiivistävät.

Lue opinnäyte.

Teksti ja kuva: Mariia Kukkakorpi

Tutustu sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö -koulutukseen.

Lue lisää opiskelijoiden tarinoita.