Siirry sisältöön

”Diakoniaopinnot ovat olleet positiivinen yllätys”

Piia Junttila, 30, sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö -koulutuksen opiskelija

Olen ensimmäiseltä koulutukseltani lähihoitaja. Työskenneltyäni vuosia hoitoalalla halusin laajentaa ammattiosaamistani sairaanhoitajan tutkinnolla.

Sairaanhoitaja-diakonissan koulutukseen hain sattumalta, enkä tiennyt ennen opintojen alkua diakonisen hoitotyön opinnoista tai diakoniasta juuri mitään.

Diakoniaopinnot ovat olleet positiivinen yllätys, sille ne antavat paremmat valmiudet potilaan kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen ja myös ihmisen sielullisten tarpeiden ymmärtämiseen, mikä korostuu etenkin saattohoidossa.


”Olen oppinut kohtaamaan ihmisen”

Sairaanhoitaja-diakonissan koulutukseen sisältyy laajoja kokonaisuuksia, kuten lasten ja vanhusten hoitotyö sekä mielenterveystyö. Olen oppinut koulutuksessa runsaasti myös sairaanhoitajan työn käytännön taitoja, kuten kanyylin laittoa.

Diakoniaopinnot ovat puolestaan opettaneet minua kohtaamaan ihmisen hänen elämäntilanteestaan riippumatta sekä ymmärtämään ja auttamaan häntä paremmin.

Olen viihtynyt Diakissa erittäin hyvin. Henkilökohtainen opintosuunnitelma on auttanut minua suunnittelemaan opintojani ja Diakissa huolehditaan myös opiskelijoiden jaksamisesta.


”Monimuoto-opinnot ovat joustavia”

Opiskelen monimuotototeutuksessa, mikä mahdollistaa työskentelyn opintojen ohessa sekä perhe-elämän yhteensovittamisen. Järjestely vaatii tietysti perheeltä ja lähipiiriltä joustavuutta, mutta kaikki on sujunut hyvin.

Monimuoto-opinnot mahdollistavat myös sen, että omaa työympäristöä voi käyttää oppimisympäristönä. Olen saanut hyväksiluettua esimerkiksi omia työtehtäviäni ja aiemmin suorittamiani lähihoitajan opintoja uuteen tutkintoon, joten olen pystynyt edistymään opinnoissani nopeasti.

Sairaanhoitaja-diakonissan koulutus antaa monipuoliset ammatilliset valmiudet työelämään.

Tuplapätevyys auttaa myös työllistymisessä: sairaanhoitaja-diakonissan koulutus tarjoaa monipuolisia työmahdollisuuksia, sillä tutkinnolla voi työskennellä sekä sosiaali- ja terveysalalla että seurakuntien palveluksessa.

Teksti: Mariia Kukkakorpi
Kuva: Piia Junttila

Tutustu sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö -koulutukseen.

Lue lisää opiskelijoiden tarinoita.