Osallistava ja tutkiva kehittäminen

Haluaisitko hyödyntää Diakin opiskelijoiden osaamista toimintasi kehittämisessä? Entä haluaisitko jakaa ammattitaitoasi tuleville ammattilaisille? Tule mukaan osallistavan ja tutkivan kehittämisen (OSKE) toimintaan!

Osallistava ja tutkiva kehittäminen kuvaa niitä periaatteita, joita sovelletaan Diakin, opiskelijoiden ja työelämätahojen yhteistyössä.

Kyse on kolmikantamallista: työelämä (ml. hankkeet ja vapaaehtoistyö), henkilöstö ja opiskelijat kaikki kehittävät yhdessä.

Diakin kanssa tehtävä yhteistyö painottuu sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkauksen aloille. Työelämätahoilla on mahdollisuus tarjota opiskelijoille oppimistehtävien, kehittämishankkeiden tai opinnäytteiden aiheita ja kehitellä yhteistyötä laajemminkin.

Miten mukaan?

Diakin kampuksilla järjestetään säännöllisesti osallistavan kehittämistoiminnan tapahtumia OSKE-toreja, joissa työelämän toimijat pääsevät verkostoitumaan ja rakentamaan yhteistyötä Diakin kanssa mm. opiskelijaprojektien ja perustutkinnon opinnäytetöiden muodossa.

Yhteistyö voi alkaa pienistä tehtävistä tai tapahtumista ja jatkua opinnäytteenä toteutettavaksi kehittämis- tai tutkimushankkeeksi. Opiskelijoita voi siis rekrytoida opintojen monissa eri vaiheissa.

Yhteistyö voi liittyä mm. toiminnan kehittämiseen tai arviointiin, jo kerätyn aineiston työstämiseen, ryhmän käynnistämiseen, työvälineen kehittämiseen tai tiedon koontiin.


OSKE-pajat ja yhteisöpajat

OSKE-pajat ja yhteisöpajat ovat jo käynnistettyä yhteistyötä, jossa tehdään työelämää ja oppimista palvelevaa yhteiskehittämistä. Nämä pajat perustuvat työelämäkumppaneiden ja Diakin yhteisiin tavoitteisiin.

Pajoja toteutetaan Diakin eri koulutusaloilla. Kirkon alalla toiminnasta käytetään nimitystä yhteisöpajat.​ Katso video yhteisöpajoista:


Ota yhteyttä!

Ota rohkeasti yhteyttä, niin etsimme sinulle yhteistyölehtorin. Hänen kanssaan pääset työstämään asioita eteenpäin.

Ota yhteyttä osallistavan ja tutkivan kehittämisen tiimiimme: oske@diak.fi