3X10D®-elämäntilannemittari osaksi palveluprosessia

Ammattilainen kohtaa usein asiakkaan toisen ammattilaisen määrittämän tarpeen myötä. Moniammatillisessa ja –alaisessa työskentelyssä ongelmaksi nousee helposti se, että asiakkaan elämää vaikeuttavat ongelmat hajautuvat lukuisten eri asiantuntijoiden käsiteltäväksi. Näin asiakkaan oma ääni ja kokonaiskuva asiakkaan tarpeista jäävät epäselviksi. Rinnakkaiset palveluprosessit eivät tue toisiaan eikä asiakkaan elämäntilanteen muutoksesta kerry tietoa tietojärjestelmiin.

Diakin tutkijoiden kehittämä 3X10D®-elämäntilannemittari tarjoaa ratkaisuja asiakkaiden elämäntilanteen ja palvelujen vaikuttavuuden parempaan ymmärtämiseen, käyttäjälähtöiseen palvelujen kehittämiseen sekä asiakastyön systematisointiin. Mittarin avulla tuotetun tiedon hyödyt ovat konkreettisia:

  • Asiakkaiden ymmärrys omasta elämäntilanteestaan ja siihen vaikuttamisesta vahvistuu.
  • Monitoimijainen ammattilaisverkosto voi jakaa yhteisen käsityksen asiakkaan elämän-tilanteesta ja asiakas puolestaan pystyy asettamaan asiakastyön tavoitteet itse.
  • Systemaattinen asiakastyön prosessi helpottaa ammattilaisten työtä (myös esimerkiksi silloin, kun henkilöstö vaihtuu).
  • Asiakkaan tilanteeseen perustuva hyvinvointisuunnitelma vähentää asiantuntijoiden päällekkäistä työtä (mm. tietojärjestelmissä).
  • Asiakaskohtaamisista syntyy tietoa, jota voidaan hyödyntää yksilötason työssä ja tilas-tollisesti hyödynnettynä palvelujen edelleen kehittämisessä.

Mittari voidaan ottaa osaksi palveluprosessia Diakin asiantuntijan tekemän alkukartoituksen ja työpaja-valmennuksen avulla.

Kenelle

Palveluntarjoajille – johdolle, palveluntarjoajille ja kehittäjille – joilla on tarve yhdenmukaistaa palveluprosessiaan asiakaslähtöiseksi. Työskentelyyn osallistuvat kaikki ne toimijat, jotka työskentelevät yhteisen asiakasryhmän tai -segmentin kanssa.

Miten

Työpajan sisältö suunnitellaan alkukartoituksella yhdessä palvelua tarjoavan organisaation johdon, esimiesten ja asiantuntijoiden kanssa. Mittarin käyttöönotto tapahtuu yhden päivän mittaisessa fasilitoidussa työpajassa, jossa osallistujat perehtyvät ensin mittarin hyödyntämiseen ja sen jälkeen luovat Diakin asiantuntijan johdattelemana siitä oman organisaationsa prosesseihin sopivan sovelluksen.

  • Nykytilanteen kartoitus yhdessä palveluntarjoajan johdon/asiantuntijoiden kanssa
  • Yhden päivän intensiivinen työskentely palvelusta vastaavien asiantuntijoiden kanssa (maks. 10 hengen ryhmä).
Diakin asiantuntija

Asiantuntija, tutkija Sakari Kainulainen
040 869 6018, sakari.kainulainen@diak.fi

 

 

 

Jos haluat, että olemme sinuun yhteydessä 3X10D®-elämänhallintamittariin liittyvästä työskentelystä, täytäthän alla olevan yhteydenottopyynnön.

Mun elämä ja 3X10D Twitterissä