3X10D®-elämäntilannemittari osaksi palveluprosessia

Ammattilainen kohtaa usein asiakkaan toisen ammattilaisen määrittämän tarpeen myötä. Moniammatillisessa ja –alaisessa työskentelyssä ongelmaksi nousee helposti se, että asiakkaan elämää vaikeuttavat ongelmat hajautuvat lukuisten eri asiantuntijoiden käsiteltäväksi. Näin asiakkaan oma ääni ja kokonaiskuva asiakkaan tarpeista jäävät epäselviksi. Rinnakkaiset palveluprosessit eivät tue toisiaan eikä asiakkaan elämäntilanteen muutoksesta kerry tietoa tietojärjestelmiin.

Diakin tutkijoiden kehittämä 3X10D®-elämäntilannemittari tarjoaa ratkaisuja asiakkaiden elämäntilanteen ja palvelujen vaikuttavuuden parempaan ymmärtämiseen, käyttäjälähtöiseen palvelujen kehittämiseen sekä asiakastyön systematisointiin. Mittarin avulla tuotetun tiedon hyödyt ovat konkreettisia:

  • Asiakkaiden ymmärrys omasta elämäntilanteestaan ja siihen vaikuttamisesta vahvistuu.
  • Monitoimijainen ammattilaisverkosto voi jakaa yhteisen käsityksen asiakkaan elämän-tilanteesta ja asiakas puolestaan pystyy asettamaan asiakastyön tavoitteet itse.
  • Systemaattinen asiakastyön prosessi helpottaa ammattilaisten työtä (myös esimerkiksi silloin, kun henkilöstö vaihtuu).
  • Asiakkaan tilanteeseen perustuva hyvinvointisuunnitelma vähentää asiantuntijoiden päällekkäistä työtä (mm. tietojärjestelmissä).
  • Asiakaskohtaamisista syntyy tietoa, jota voidaan hyödyntää yksilötason työssä ja tilas-tollisesti hyödynnettynä palvelujen edelleen kehittämisessä.

Mittari voidaan ottaa osaksi palveluprosessia Diakin asiantuntijan tekemän alkukartoituksen ja työpaja-valmennuksen avulla.

Diakin asiantuntija

Asiantuntija, tutkija Sakari Kainulainen
040 869 6018, sakari.kainulainen@diak.fi

 

 

 

Jos haluat, että olemme sinuun yhteydessä 3X10D®-elämänhallintamittariin liittyvästä työskentelystä, täytäthän alla olevan yhteydenottopyynnön.