Siirry sisältöön
Ladataan Tapahtumat

Julkistustilaisuus: Onnettomat keskuudessamme – ketkä jäävät osattomiksi suomalaisesta onnellisuudesta? 

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Tule kuuntelemaan asiantuntijapuheenvuoroja In the Backyard of Finnish Happiness – Empirical Observations from the Happiest Country on Earth -teoksen julkistamistilaisuuteen. Se järjestetään Teamsissa 30.11.2023 klo 10–11.15. Tilaisuus on englanninkielinen.

Jo kuuden vuoden ajan Suomi on tullut tunnetuksi maailman onnellisimpana maana. YK:n aloitteesta perustetun voittoa tavoittelemattoman Sustainable Development Solutions Network -järjestön julkaisema The World Happiness Report laittaa maailman maat onnellisuusjärjestykseen vuosittain.  

Maailman onnellisimmassa maassa kuitenkaan kaikki eivät pääse osallisiksi onnesta. Suomalaisen onnellisuuden kääntöpuoleen pureutuu tuore teos In the Backyard of Finnish Happiness – Empirical Observations from the Happiest Country on Earth. Sen on toimittanut Diakin innovaatiokeskittymässä DiakHubissa työskentelevä tutkija ja dosentti Sakari Kainulainen 

Monet asiat ovat suomalaisessa yhteiskunnassa hyvällä tolalla, kun verrataan useimpiin muihin maihin.
– Onnellisuuden taso on yksi näistä asioista. Suomen asema maailman onnellisimpana maana ei ole kuitenkaan koko totuus. Tiedämme myös, että onnellisuuden tasoissa on suomalaisten välillä suurta vaihtelua, Kainulainen kertoo. 

Teoksen kirjoittajina ovat muun muassa DiakHubissa työskentelevät huono-osaisuuden ja moninaisuuden tutkijat ja asiantuntijat. He selvittävät artikkeleissaan, keitä ovat ne suomalaiset, jotka jäävät syrjään maailman onnellisimmassa maassa? 

Teoksessa tarkastellaan huono-osaisten elämää pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa 2020-luvulla. Siinä arvioidaan myös sitä, miten yhteiskunta kokonaisuudessaan reagoi huono-osaisten asemaan.  

– Piirrämme teoksessa moniulotteisen kuvan marginalisoiduista ryhmistä erityyppisen tiedon pohjalta. Rekisteritiedot, kyselytiedot, kvalitatiivinen analyysi sekä kokemustieto monipuolistavat näkemystä haavoittuvien ihmisryhmien elämästä Suomessa, Sakari Kainulainen sanoo. 

Huomion kiinnittäminen maahanmuuttajiin, haastavissa olosuhteissa eläviin naisiin, niukkuudesta kärsiviin perheisiin ja ruoka-apua tarvitseviin ihmisiin osoittaa, että hyvinvointivaltion turvaverkossa on aukkoja.  

– Lainsäädännössä, asenteissa ja eri tehtävissä olevien ihmisten – kansalaisten, virkamiesten, poliitikkojen – käyttäytymisessä on rakenteellisia aukkoja. Näissä kaikissa on vielä paljon parannettavaa, Kainulainen toteaa. 

Kirjoittajat toivovat teoksen laajentavan ihmisten ymmärrystä suomalaisesta onnellisuudesta. 

– Maailman onnellisimmassa maassa elää myös suuri joukko onnettomia ihmisiä. Toivomme, että teos tavoittaa laajasti päättäjiä sekä kansalaisia Suomessa ja ulkomailla. On tärkeää, että ymmärrys heikommassa asemassa olevien ihmisten kokemuksista ja asemasta laajentuu, jotta heidän olojaan voidaan parantaa, Kainulainen sanoo. 

Teos julkistetaan Teamsissa 30.11.2023 klo 10–11.15 

Ohjelma

10.00 Are all Finns happy?

10.15 What is disadvantage

10.20 Experiences of disadvantage and well-being in food aid 

10.30 Living in scarcity – stories from everyday life

10.40 Unrealized social rights in a welfare state 

10.50 Transactional sex as a means of survival 

11.00 ESF reducing social disadvantage 

11.10 Diakonia work of the Church 

Kaikki tapahtumat