Siirry sisältöön

Katja Nuottila: ”Hanketyö on opettanut minulle joustavuutta, epävarmuuden sietämistä ja muutosvalmiutta”

Katja Nuottila
Projektikoordinaattori Katja Nuottilalle hanketyö on opettanut joustavuutta ja epävarmuuden sietämistä. "Parasta hanketyössä on se, että jokainen hanke on erilainen", Katja sanoo.

Miten kiinnostuit hanketyöstä?

Aloitin sosionomi (AMK) -diakoniopinnot Diakissa vuoden 2015 tammikuussa. Samana keväänä Diakin Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeeseen haettiin opiskelijamentorikoordinaattoria. Hain kyseistä paikkaa ja tulin valituksi. Projektimainen työskentely kiinnosti, koska minulla oli yli 10 vuoden työkokemus projektityöstä ICT-alalla. 

Mikä hanketyössä yllätti?

Eniten ehkä yllätti se, että ICT-alalla olin tottunut hyvin vahvaan tiimityöskentelyyn. Eri alojen asiantuntijat tekivät tiivistä yhteistyötä.  

Hankkeessa koin alussa yksinäisyyden tunnetta ja en kokenut kuuluvani oikein mihinkään tiimiin.  Yleinen Diakin perehdytys oli onnistunut, mutta hanketyöhön perehdytys oli suunnilleen ”tuossa on koneesi, alapa tekemään hanketyötä”.  Onneksi taustalla oli tosiaan pitkä työkokemus ja ikääkin oli karttunut sen verran, etten oikeastaan ollut missään vaiheessa kauhistunut. Pikemminkin innostunut ottamaan uusia haasteita vastaan. Ja tiesin kyllä, että tarvittaessa saan tukea ja apua projektipäälliköltä. 

Pääsitkö opiskelijana vaikuttamaan hankkeiden sisältöön?

Pääsin opiskelijamentorin roolissa toteuttamaan hankkeen sisältöä. Rekrytoin Diakin opiskelijoita mentoreiksi maahanmuuttaja- ja romanitaustaisille opiskelijoille. Työ oli antoisaa ja mukavaa. Tein myös opinnäytetyöni hankkeeseen. 

Miten päädyit hanketyöhön opiskeluiden jälkeen?

Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeen päätyttyä ja valmistuttuani Diakista työskentelin n. 7 kuukautta kehitysvammatyössä.  

Opin portailla -jatkohankkeeseen Opin portailta työelämään haettiin syksyllä vuonna 2018 työelämäkoordinaattoria. Hain paikkaa ja tulin valituksi. Tämän hankkeen jälkeen toimin projektipäällikkönä Diakin Maaseutuyrittäjien työkyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen hankkeessa. 

Tällä hetkellä toimin projektikoordinaattorina OPAS – Opiskelukykyä ja osallisuutta lukioihin hankkeessa. 

Mikä hanketyössä on parasta?

Jokainen hanke on erilainen. Hanketiimi vaihtuu kahden vuoden välein, ja työn tavoitteet ja sisältö muuttuu. Toisaalta jatkuvat muutos on välillä kuormittavaa, mutta vahvan työkokemuksen ansiosta asioihin osaa suhtautua ammatillisesti. 

Millaista osaamista tai asiantuntijuutta hanketyössä tarvitaan?

Huh, onpas laaja kysymys 😊. Kaikesta osaamisesta on hyötyä. Esimerkiksi organisointitaitoja, suunnittelukykyä, verkostoitumistaitoja ja -halua, teknistä osaamista, empatiakykyä, hankerahoituksen asettamat reunaehdot ja mahdollisuudet. Kiinnostusta oppia koko ajan uusia asioita ja ottaa asioista selvää. 

Mitä hanketyö on opettanut?

Joustavuutta. Epävarmuuden sietämistä. Muutosvalmiutta. Tiiviin tiimityöskentelyn ja yhteen puhaltamisen merkitys on kasvanut hanketyössä. Vaikka tiimissä on eri organisaatioiden työntekijöitä ja asiantuntijoita, niin tiiviillä tiimityöskentelyllä saavutetaan (melkein) aina paras lopputulos. 

(Sivu päivitetty 24.10.2022)