Siirry sisältöön

Työharjoittelussa Ilembulan sairaalassa

Olemme kolmannen vuoden diakonisen hoitotyön opiskelija ja hoitotyönopiskelija. Olimme suorittamassa lastenhoitotyön harjoittelua Tansanian Ilembulassa 20.02-12.05.2019. Harjoittelu jakaantui sairaala jaksoon ja erityisentuen tarpeessa olevien hoitotyön osioon Inukan kuntoutuskeskuksessa. Sairaalassa työharjoittelua oli 6 viikkoa ja Inukassa 4 viikkoa. Vaihdon pituus oli 3 kuukautta. Sairaanhoitajaopiskelijalla kokonaisuus oli yhteensä 20 opintopistettä ja diakonisenhoitotyön opiskelijalla 15op.

INUKA Southern Highlands CBR on kuntoutuskeskus, jonka tavoitteena on tarjota korkealaatuisia palveluja vammaisille ja muille potilaille, jotka tarvitsevat kuntoutusta, mukaan lukien heidän perheenjäsenensä ja yhteisönsä. Inukan kuntoutuskeskuksen näkemyksen mukaan on pyrittävä kehittämään yhteiskuntaa niin, että vammautumisia olisi vähemmän sekä jokaisella, joka kuntoutusta tarvitsee, on siihen oikeus.

Ilembula Lutheran Hospital saa rahoituksensa valtion kirkolle myöntämästä avustuksesta, mutta sairaala saa myös lahjoituksia. Sairaalaa voi kuvata ”kyläsairaalaksi”. Se on pieni dynaaminen yhteisö. Sairaalassa on noin 300 petipaikkaa vuodeosastoilla ja siellä on laidasta laitaan erikoisaloja. Sairaalalla on myös mobiili klinikoita, jotka käyvät vastaanottamassa potilaita läheisissä kylissä.  Henkilökunta koostuu suurimmaksi osaksi paikallisista lääkäreistä ja sairaanhoitajista sekä muutamista länsimaalaisista lääkäreistä. Sairaalalla vierailee vuosittain myös kymmeniä eurooppalaisia rotary-lääkäreitä sekä sairaanhoitaja- ja lääkäriopiskelijoita ympäri maailmaa. Sairaala toimii myös opetussairaalana Ilembulan sairaanhoitaja-koulun opiskelijoille.

YLEISKUVAUS KOHTEESTA

Tansania sijaitsee Itä-Afrikassa Afrikan suurten järvien alueella. Se oli saksan siirtomaa. Toisen maailmansodan jälkeen ssiitä tuli Iso-Britannian siirtomaa. Tansania itsenäistyi 9. joulukuuta 1961. Virallisesti tansanian pääkaupunki on Dodoma, mutta nykyisin Dar es Salaam on yksi merkittävimmistä kaupunkeista ja se on myös Tansanian taloudellinen pääkaupunki. Viralliset kielet ovat englanti ja swahili. BKT on yhteensä 176,465 miljardia dollaria. Tansania on yksi viidestäkymmenestä vähiten kehittyneestä maasta maailmassa ja köyhyys on vallitseva ongelma.

Tansania on edistynyt vähän kohti äärimmäisen nälänhädän ja aliravitsemuksen vähentämistä, mutta tilanne on edelleen hälyttävä, se asettaa maailman nälkäindeksin vuonna 2010. Väestö kasvaa nopeasti ja maatalous ei voi tuottaa tarpeeksi ruokaa. Suurin haaste on ollut nälkä ja köyhyys läpi historian.

Yli 3 miljoonaa (43%) 7-18-vuotiaista tansanialaisista ei ole koskaan käynyt koulussa tai he ovat jättäneet koulun kesken.

Ilembula on Iringan alueella sijaitseva noin 30 000 ihmisen kaupunki. Itse kylä on pieni, ja suurin osa ihmisistä asuukin hajautetusti kylän ympäristössä ja lähialueella. Suurin osa kyläläisistä on maanviljelijöitä tai yksityisiä pienyrittäjiä. Kylän lähiympäristö koostuukin laaja-alaisista maissi-, auringonkukka- ja papuviljelmistä, joista suurin osa ihmisistä saa päivittäisen elantonsa.

Ilembulan ohi kulkee suuri valtatie, joka alkaa rannikon suurimmasta kaupungista, Dar es Salaamista, ja jatkuu aina Sambian pääkaupunkiin, Lusakaan, saakka. Ilembulan lähellä sijaitsevia suurempia kaupunkeja ovat Makambako (25km), Iringa-Town (200km) ja Mbeya (150km).

(Rotari Doctor Bank Finland, 2004)

Paikkana Ilembula on hyvin rauhallinen. Koin, että siellä oli hyvin turvallista liikkua ja olla, mutta pimeällä liikkumista Ilembulassakaan ei suositella. Lennot Tansaniaan saapuvat Dar es Salaamin kautta, jossa on hyvä noudattaa erityistä turvallisuutta. Mielestäni on hyvä varata kaikki kuljetukset, majoitukset yms. etukäteen. Myös luotettava kontaktihenkilö Dar Es Salaamissa olisi hyvä. Suurin riski on joutua ryöstetyksi, mutta kun nämä asiat pitää mielessä en näe Dar Es Salaamissa oloa liian isona riskinä.

OPINNOT/HARJOITTELU

Suoritimme lastenhoitotyön harjoittelua Ilembulan lutheran hospitalissa ja erityisentuen tarpeessa olevien hoitotyön osion Inukan kuntoutuskeskuksessa, jonne parimme kanssa työstämme opinnäytetyötä. Harjoittelu oli kokonaisuutena hyvin erilainen verrattuna harjoittelun suorittamista suomessa. Harjoittelu ei ollut niin tavoitteellista ja päämäärätietoista. Joskus se toi haasteena sen, että en ihan tiennyt mitä kyseisestä päivästä tai jaksosta pitäisi saada irti ja miten saada tavoitteet täyttymään. Osittain tämä oli myös mahdollisuus. Pääsimme tutustumaan moniin erikoisaloihin ja näkemään ja kokemaan asioita, joita suomessa harjoitellessa ei koe. Esimerkiksi päästiin seuraamaan synnytystä ja keisarinleikkauksia. Toinen meistä sai myös mahdollisuuden päästä avustamaan keisarinleikkauksessa, joka oli todella hyvä ja erityinen kokemus, sellainen, jota ei suomessa perusvaiheenopiskelijalle varmastikaan tarjoutuisi.

Sairaalaharjoittelu oli jaettu niin, että olimme aina viikon yhdessä paikassa ja sitten siirryimme seuraavaan. Joskus kun joillakin osastoilla oli hyvin hiljaista, saatoimme vaihtaa paikkaa päiväksi. Sairaalalla on ollut pulaa potilaista ja se heijastui myös harjoitteluumme, ei ollut juurikaan mitään tekemistä aina edes varsinaisille hoitajille ja sairaalalla oli paljon myös hoitaja-opiskelijoita, joten meidän roolimme oli hyvin pitkälti tarkkailija. Myös ohjauksen taso oli vaihtelevaa ja monesti oletettiin, että olisimme itse ryhtyneet tuumasta toimeen, kun taas Suomessa harjoittelua tehdessä on aina nimetty ohjaaja, joka valvoo opiskelijan tekemisiä.

Pääsimme osallistumaan useita kertoja mobiiliklinikan toimintaan. oli erittäin mielenkiintoista päästä näkemään pieniä kyliä ja niiden asukkaita. Saimme osallistua myös muutamalle kotikäynnille, jossa asiakas asui hyvin ”korvessa” savimaja tyylisessä rakennuksessa.

Harjoittelua kohtaan minulla oli hieman liian suuret oletukset siitä, mitä siellä pääsisi tekemään ja toteuttamaan. Harjoittelu oli erittäin hyvä kokemus kaikin puolin. En ehkä kartuttanut sellaista tietotaitoa tai kliinistä osaamista, mitä suomessa harjoittelun aikana on mahdollista toteuttaa, mutta pääsin kokemaan täysin erilaisen kulttuurin autenttisesti ja sain uutta perspektiiviä asioihin.

Toinen osio harjoittelusta Inukan kuntoutuskeskuksessa oli erittäin hyvä kokemus! Pidimme kovasti ympäristöstä ja tunnelmasta, mikä siellä vallitsi. Meidät otettiin lämpimästi vastaan ja pääsimme osaksi yhteisöä. Työ ja toimintatapa inukassa on hyvin organisoitua ja jäsenneltyä ja meidän ohjaajamme oli nähnyt paljon vaivaa sen eteen, että saimme hyvän ja opettavaisen kokemuksen. Pääsimme seuraamaan laidasta laitaan Inukan toimintaa aina diagnosoinnista loppuarviointiin. Pääsimme myös itse tekemään mm. kommunikaatiotaulua CP-vammaiselle asiakkaalle.

Osallistuimme myös Inukan terveysaseman toimintaan ja saimme viettää siellä yksittäisiä päiviä. Sieltä päällimmäisenä jäi käteen, että sain lisävarmuutta i.m injektioiden antoon ja pääsin antamaan niitä usein ja paljon. Aseptiikka kuitenkin oli usein melko ontuvaa ja koin, että oli suuri eettinen vastuu siitä, että toimii aseptisten periaatteiden mukaan niin hyvin kuin mahdollista. On myös hyvä ottaa huomioon, että joskus tietää itse joistakin asioista enemmän ja pitää itse uskaltaa rohkeasti kieltäytyä jostakin, joka on omasta mielestä eettisesti arveluttavaa. Kehitysehdotukset on myös osattava esittää eettisellä herkkyydellä.

VAPAA-AIKA


Ilembula on hyvin pieni ja hiljainen köyhä paikkakunta. Siellä ei ole valtavasti vapaa-ajan viettomahdollisuuksia tai erilaisia aktiviteettejä. Koimme kuitenkin, että saimme aikamme kulumaan oikein hyvin. Ilembulassa on todella hyvät ja kauniit lenkkeilymaisemat ja säät hellivät sen suhteen usein.

Kävimme myös muutamaan otteeseen ostosretkellä Makambakossa, jonne pääsee hyvin ja turvallisesti (ja erittäin edullisesti) paikallisbussilla. Makambakosta löytää helposti tuotteita, joita Ilembulasta ei löydä. Ilembulasta saa kuitenkin kaiken oleellisen hankittua varvassandaaleista pyykinpesuaineeseen. Hyvä on huomioida, että länsimaalaista kosmetiikkaa kuten hoitoaineita tai kasvojen pesuaineita tai rasvoja on vaikea löytää, mutta perussaippuaa löytyy kyllä. Ihan kaikkea ei siis tarvitse (eikä kannata) raahata suomesta, koska kaiken välttämättömimmän Ilembulastakin saa.

Kävimme safarilla Ruahan kansallispuistossa. Kaikki käytännönjärjestelyt sujuivat hyvin ja helposti sairaalan kautta. Teimme myös viikonloppu reissun Iringan kaupunkiin. Sairaalalta saa hommattua helposti kyydityksen ja järjestelyapua jos haluaa tehdä joitakin viikonloppuretkiä.

KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT

Kohteemme selvisi meille vasta loppuvuodesta 2018 kun lähtömme oli jo helmikuussa 2019, joten koimme, että joidenkin asioiden kanssa tuli hivenen kiire. Olisi ollut myös hyvä opiskella swahilia hieman etukäteen.

Erityisesti viisuminhakeminen ja epäselvät käytännöt loivat hieman stressiä ja vaivaa. Tansanian e-viisumin hakeminen ei onnistunut ollenkaan etukäteen useista yrityksistä huolimatta. Emme saaneet viisumihakemuksia ollenkaan läpi, eikä suurlähetystöstä osattu auttaa. Myöhemmin keskusteltuamme ruotsalaisten opiskelijoiden kanssa oli heillä ollut samankaltaisia ongelmia ja e-viisumin hakuportaali ei toimi. Saimme viisumit kuitenkin todella helposti kentältä saavuttuamme maahan eikä meillä ollut mitään ongelmaa sen suhteen myöhemmin. Otimme business-viisumit yhteistyökohteemme kehotuksesta.

Dar Es Salamiin saapuessa olisi hyvä olla kontaktihenkilö, joka osaa toimia turvallisuusperiaatteiden mukaisesti.

Me matkustimme Dar Es Salamista bussilla Ilembulaan. Matka oli hyvä, mutta pitkä. Näimme villieläimiä ja Tansanian kaunista luontoa. Matka kesti noin 14 tuntia ja pysähdykset välillä olivat hyvin lyhyitä eikä Bussissa kukaan henkilökunnasta puhunut englantia. Saavuimme perille noin klo 19 aikaan illalla, jolloin oli jo pimeää. Meidän koordinaattorimme Ilembulasta tuli meitä vastaan ja loppujen lopuksi pääsimme hyvin ja turvallisesti perille Ilembulaan.

Jos Ilembulaan saapuu bussilla on hyvä huomioida bussiyhtiön taso. Bussiyhtiöillä on hyvin paljon laadullisia eroavuuksia.

VINKKEJÄ MUILLE OPISKELIJOILLE

Vaihtoon lähtiessä kehitysmaahan on hyvä huomioida konteksti ja se, että kyse on hyvin erilaisesta toimintaympäristöstä. On syytä muistaa, että monia asioita ja työtapoja määrittää hyvin puutteellinen tietotaito ja resurssit. Raha määrittää paljon toimintaa ja taloudellinen ajattelu on ihan eri mittakaavassa kuin täällä meillä.

Kannattaa varautua kohtaamaan eettisesti haastavia tilanteita ja miettiä jo suomessa etukäteen, kuinka itse niitä lähtisi purkamaan. Etiikka kehitysmaissa ei tarkoita samaa asiaa kuin meillä eikä lainsäädäntö ole samalla tasolla.

Mielestämme on hyvä suhtautua avoimin mielin ja ottaa jokaisesta kokemuksesta oppimisen kannalta hyöty irti. Kannattaa keskittyä kokonaisuuteen, vaihto tulee olemaan ihan erilainen kokemus kuin työharjoittelu kotimaassa ja oppiminen saa ihan erilaiset mittakaavat.

ARVIO VAIHTOKOKEMUKSESTA ULKOMAILLA

Kaiken kaikkiaan vaihto oli hyvä kokemus. Käteen jäi paljon sellaista oppia, mitä suomessa ei olisi ollut mahdollista kokea.  Mielestämme oli etuoikeutettua päästä ”sisälle” vierasta kulttuuria ja heidän toimintatapojaan.

Suosittelen vaihtokokemusta ulkomailla lämpimästi kaikille, joita kiinnostaa kansainvälisyys. Oli mielestäni erityisen hienoa päästä toimimaan kulttuurissa, joka oli täysin vieras verrattuna omaani.

Vaihdossa oppi sopeutumista. Työelämä on täynnä muutoksia ja on osattava suhtautua niihin sen vaatimalla tavalla. Vaihdossa toimintaympäristö oli täysin vieras, joten se opetti kohtaamaan täysin vieraita tilanteita ja kehittämään omaa ongelmanratkaisukykyä.

Tiivistettynä vaihto oli mielestämme kokemisen arvoinen. Kokemus oli kaiken kaikkiaan kasvattava ja rakentava.