Siirry sisältöön

Työharjoittelu Ateenan merimieskirkossa

YLEISKUVAUS KOHTEESTA

Ateenan merimieskirkko on Suomen merimieskirkon toimipiste Ateenan vanhassa kaupunginosassa, Plakassa. Se on toiminut Manner-Kreikassa noin 30 vuotta ja yhteistyö Ruotsin kirkon kanssa on kiinteää, koska merimieskirkko toimii Ruotsin kirkon tiloissa, pienessä kerrostalossa turistialueen keskellä. Toiminnan painopisteitä Ateenan merimieskirkolla ovat Ateenan alueelle muuttaneiden suomalaisten yhteyden kokemisen tarpeet sekä Ateenassa vierailevien suomalaisten ja muiden skandinaavien ohjaaminen ja tukeminen tarvittaessa.

Ateenan alueella asuu noin 200 suomalaista, joista parikymmentä henkeä osallistuu merimieskirkon toimintaan melko vakituisesti. Asiakkaat ovat enimmäkseen eläkeiän kynnyksellä tai jo pidempään eläkkeellä olleita naisia, jotka ovat asuneet Kreikassa kymmeniä vuosia. Toisaalta asiakaskuntaa ovat nuorehkot perheet, joilla on usein suomalaistausta. Kolmas asiakasryhmä on turistit, jotka hakeutuvat merimieskirkolle levähtämään tai matkalle osuneen ongelman vuoksi. Ateenan merimieskirkko on pieni skandinaavinen, kahvilatyyppinen kohtaamispaikka jossa on mahdollista saada sosiaaliohjausta, henkistä ja hengellistä tukea sekä vertaistukea.

HARJOITTELU

Sosiaaliohjauksen perusharjoittelupaikkana Ateenan merimieskirkko on matalankynnyksen sosiaaliohjauksen paikka, jonne asiakkaat voivat tulla kadulta summerilla ja ovikameralla varustetulta alaovelta. Paikkaa ei juuri mainosteta eikä se erotu kovin räikeästi ympäristöstä. Asiakkaat etsivät paikan tai he tulevat sinne sähköpostilistan tiedotuksen perusteella. Paikka ei ole päihteetön, mutta asiakkaan sisäänpääsyä voidaan rajoittaa esimerkiksi väkivaltaisen käytöksen vuoksi. Harjoittelua ohjaa Ateenan merimieskirkon ainoa suomalainen työntekijä, jonka tehtävänimike on sosiaalikuraattori. Ohjaajalla ei ole sosiaalialan koulutusta, mutta hänellä on pitkä kokemus Kreikassa asumisesta ja matkailualalta.

Harjoittelun pääpaino on skandinaavisen kirkon asiakaskunnan kohtaamisessa merimieskirkolla. Ruotsin kieli on työkielenä hyvin toimiva, vaikka työyhteisössä ja asiakkaiden keskuudessa pärjää myös englannilla. Lähes kaikki asiakkaat ja työkumppanit puhuvat myös kreikkaa ja heiltä saa tukea paikallisten kanssa kommunikointiin, jos kreikan kieli ei muuten suju. Suomalaisten kanssa puhutaan suomea ja se on myös harjoittelun ohjaajan äidinkieli.

Työnkuva viikoittain on ihmisten kohtaamista ja kuuntelua merimieskirkolla. Tässä käytin enimmäkseen ruotsin kieltä asiakaskunnan koostuessa suurimmaksi osaksi ruotsalaistaustaisista Kreikassa asuvista. Silloin tällöin kirkolle poikkesi suomea puhuvia asiakkaita. Lisäksi järjestin viikoittain kahden tunnin mittaisia teematuokioita suomalaisille, joihin valmistin keskustelunavauksia ja toiminnallisia osuuksia. Tuokioiden aiheet ja menetelmät sain valita itse. Aiheina oli esimerkiksi luonteenvahvuuksien huomaaminen, vaikuttamisen mahdollisuudet erilaisissa organisaatiomuodoissa sekä selfhelp-kirjallisuus. Toiminnallisina menetelminä käytin muun muassa Huomaa hyvä -kortteja sekä akryylimaalausta.

Asiakaskohtaamiset kirkolla ja teematuokiot sekä vaativat että mahdollistivat hyvin itsenäisen työotteen. Sain hyvissä ajoin ennen harjoittelua syksyn tapahtumarungon ja ohjeen itsenäisistä tuokioista. Siitä huolimatta yllätyin, kuinka yksin asiakaskohtaamisiin jouduin. Opin rajaamaan vastuutani ja sain hyvin tukea harjoitteluani ohjaavalta opettajalta. Toisaalta sosiaaliohjaus näyttäytyi melko ohuena harjoittelijalle, koska sosiaalikuraattorin työajasta reilusti 2/3 oli etätyötä, johon en päässyt mukaan. Loppua kohden tilanne hiukan muuttui ja pääsin esimerkiksi ohjaajan kanssa vankilaan tapaamaan suomalaista asiakasta. Tutustumiskäyntejä sain varata itsenäisesti kirkon aukioloajan ulkopuolelle, ja kävin esimerkiksi afgaanipakolaisten parissa toimivan Helping handsin toimipisteessä Omonia-aukion läheisyydessä.

VAPAA-AIKA

Harjoittelun alussa lähes kaikki vapaat hetket käytin kaupungissa kulkemisen suunnitteluun ja toimintatuokioiden valmisteluun. Puolivälissä harjoittelua olin melko väsynyt runsaaseen vastuuseen ja otin sen puheeksi sekä työnohjauksellisessa pienryhmässä että ohjaajieni kanssa. Harjoittelun viimeiset kaksi viikkoa pystyin jo rentoutumaan ja nauttimaan Ateenasta enemmän asukkaan silmin. Ulkona syöminen on paikallinen tapa ja melko edullista, joten siitä nautin. Perheenjäsenten vierailut sekä Suomen Ateenan – instituutin asuntolan muut asukkaat olivat tasapainottavaa seuraa muuten melko suunnittelupainotteiseen vapaa-aikaan.

Julkisilla kulkuvälineillä pääsee Ateenassa melko helposti ja edullisesti laajalle alueelle rannikolta vuoristoon. Syksyn rantakelejä en kokenut mutta kävelyjä kaupungilla ja ympäröivillä vuorilla sitäkin hartaammin. Ympäristön tarkkailu oli ihanaa ja antoisaa, minne ikinä menikään. Kreikan sosiaaliset ja kulttuuriset ääripäät olivat tarjolla jopa jokapäiväisillä matkoilla kotiin ja töihin. Arkeologiset kohteet kannattaa kiertää rauhassa ja alle 25-vuotiaat opiskelijat saavat sekä pääsylipuista että Ateenan alueen matkakortista Athena Cardista hyvän alennuksen. Museoissa ja kahviloissa kannattaa viettää tovi jos toinenkin eri alueilla. Ateena on kulttuuri, jossa moninaisuus saa ihan uuden määritelmän.

Parasta pitkässä harjoittelussa on ehkä ympäröivään arkeen sujahtaminen. Vieläkin tuntuu hyvältä lähipesulan herran alkaessa tervehtiä ohikulkiessani, kun vein kirpparilta hankkimani takin hänelle pestäväksi. Aamuleivän hakeminen vastapäisestä leipomosta ja kotikadun iltaäänet tuntuivat tutuilta ja lohduttivat muuten oudon kulttuurin jännittämää mieltä.

KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT JA VINKKEJÄ MUILLE OPISKELIJOILLE

Harjoittelupaikkaan olin yhteydessä ennen KV-vaihdon hakuprosessia. Itselleni omatoimisuus sopi hyvin. Dokumenttien lataaminen ja täyttäminen Mobility Onlinessa tuntuu turhauttavalta.

Viestintä harjoittelupaikkaan ajoissa tehtävistä ja toimenkuvasta auttaa sopeutumaan ja tarkentavia kysymyksiä kannattaa tehdä matkan varrella. Ohjaajan etätyöstä johtuen sähköisen viestinnän tarkkuus korostuu tässä harjoittelupaikassa.

Asumisen järjestely on helppoa Suomen Ateenan – instituutin asuntolanhoitajan kanssa suomeksi. Myös itsenäisen vuokra-asunnon voi hankkia, tosin edulliset asunnot ovat kiven alla Ateenassakin. Facebookissa on Ateenassa asuvien suomalaisten ryhmä, josta voi kysyä neuvoja kulkemiseen ja asumiseen liittyen. Samoin harjoittelun ohjaajalta voi saada käytännön järjestelyihin neuvoa.

Lentoja Ateenaan löytyy läpi vuoden, myös suoria pari kertaa viikossa. Välilaskullisiakin, melko lyhyitä lentoja voi löytyä edullisesti. Niillä lentopäiviä on jo paljon väljemmin.

Matkustusilmoitus ulkoministeriön sivuilla on hyödyllinen, silloin poikkeustilanteissa saa tietoa Suomen kautta esimerkiksi maanjäristyksistä. Paikallinen englannikielinen uutissivusto Ekathimerini news kertoo esimerkiksi lakkotilanteista ja mielenosoituksista, joita sattuu Ateenassa kohdalle tasaisesti.

Harjoitteluni ajoittui haastavaan kohtaan ohjaajani henkilökohtaisessa elämässä, joten suunniteltu ohjelma muuttui osaltani melko paljon harjoitteluaikana. Tein toisaalta sosiaaliohjaajan töitä itsenäisesti ja otin osittain liikaa vastuuta. Toisaalta suuri osa sosiaalikuraattorin työstä Ateenassa jäi näkemättä, koska sain etätyöstä kuvan vain kerrottuna. Harjoittelun alkuun olisi ollut hyvä varata työn ja asiakaskunnan seuraamiseen aikaa runsaammin. Myös palautekeskusteluja viikoittain on hyvä varata ja vaatia viikoittain. Ihan lähiaikoina Ateenan merimieskirkko ei ehkä ole ainakaan ensimmäisen harjoittelun kohteeksi suositeltava. Oman aikaisemman työkokemuksen ja koulun työnohjauksen tuella selvisin harjoittelusta, mutta antoisampi Ateena merimieskirkko olisi asiantuntevan ja tasapainoisen paikallisen ohjauksen tukemana.

Harjoitteluympäristönä Ateena on aivan loistava. Yhteiskunnallinen polarisoituminen on Kreikassa ja etenkin suurkaupungissa käsintuntuvaa. Esimerkiksi maahanmuuttajien tilanteeseen ja sosiaaliturvan merkityksellisyyteen saa aivan uusia näköaloja Ateenassa. Asiakkaisiin merimieskirkolla sai helposti luontevan ja luotettavan suhteen. Vuodet Kreikan värikkäässä tunneilmaisun ilmapiirissä on tehnyt asiakkaista suoria ja palaute harjoittelijan toimista oli välitöntä ja lämmintä. Keskustelut sekä turistien että Ateenan suomalaisten kanssa olivat harjoittelijallekin antoisia. Koin itseni tervetulleeksi ja uskon heidän ottavan seuraavankin harjoittelijan innokkaasti vastaan.

ARVOSANA VAIHTOKOKEMUKSELLE ULKOMAILLA

Kun kotiin paluusta on kulunut reilu kuukausi, annan kokemukselle arvosanaksi 5/5. Heti palattuani ja etenkin vaihdon aikana olisin arvioinut kokemukseni rankemmin. Ulkomaankokemus antoi ammatillisesti enemmän kuin odotin, vaikka kaikki kokemani ei ollutkaan toiveiden listalla. Opintojen edettyä huomaan kokemuksien olleen erityisen hyödyllisiä sekä tulevan ammattini että työyhteisötaitojen kannalta.