En selviäsi sen paremmin työstäni kuin opinnoista ilman kirjastoamme” – kirjaston käyttäjäkyselyn tuloksien kertomaa

Keväällä järjestettiin amk-kirjastojen käyttäjäkysely, jossa Diakia kirjastopalveluita arvioi 372 asiakasta. 90 % vastauksista edusti opiskelijoiden mielipiteitä.
Amk-kirjastoja arvioi kyselyssä kaiken kaikkiaan 5751 kirjastopalveluiden käyttäjää. Kiitos suuresti kaikille vastaajille! Käyttäjäkyselyn tulokset on nyt analysoitu ja sen mukaan Diakin kirjasto palveluineen on erittäin arvostettu ja tarpeellinen palvelu.  Se on luonteva osa opiskelijan ja henkilökunnan arkea. 

Yleiskuva kirjastost
Asiakkaat arvioivat Diakin kirjastopalvelut kokonaisuudessaan erittäin tärkeäksi palveluksi (4,6/5) ja onnistuminen sai puolestaan arvosanaksi 4,4/5.
Lisäksi kirjastolle annettiin arvosanaksi yhdeksän (asteikolla 0-10). Käyttäjäkyselyn tuloksien mukaan
 asiakkaalle eniten merkitsevät seuraavat palvelut
(asteikolla 0 -5)
: 

 Tärkeimmät kirjastopalvelut 
  • Kirjaston henkilökunta on palveluhaluista (4,8),  
  • Aineistot vastaavat tarpeitani (4,7), kirjaston henkilökunta on ammattitaitoista (4,7) ja kirjaston sijainti (4,7).  
Onnistuneimmat palvelut   
  • Kirjaston henkilökunta on ammattitaitoista (4,8), 
  • Kirjaston henkilökunta on palveluhaluista (4,7)
  • Kirjaston sijainti (4,6).  

Kehittämiskohteiksi niin Diakissa kuin muissa amk-kirjastoissa nousi Finna ja aineiston saatavuus. Sekä Finnaa että kirjastojärjestelmää ollaan kehittämässä.
Syksyllä on tulossa mm. kirjastojärjestelmän versiovaihdos ja Kansalliskirjasto järjesti käyttäjäkyselyn Finnasta loppukeväästä. Samoin
Diakin kirjastossa on uusia välineitä seurata aineistojen liikkuvuutta ja käyttöastetta.  Keväällä aineiston saatavuuteen vaikutti ympäri Suomea myös Koronan aiheuttama poikkeusaika, jolloin painettuja aineistoja ei voinut lainata kirjastoista. 

Kyselyn vastaukset kertovat sen, että kirjastolla on merkittävä rooli asiakkaille tiedon saavuttamisessa.He kokevat kirjaston erittäin tärkeänä opintojen ja työn edistäjänä. Samoin kirjaston tarjoamat verkkopalvelut helpottavat käyttäjää sekä opiskelussa ja työssä. “En selviäsi sen paremmin työstäni kuin opinnoista ilman kirjastoamme” – toteaa osuvasti eräs kyselyyn vastanneista asiakkaistamme. 

Net Promoter Scorea (NPS) on hyödynnetty asiakasuskollisuuden mittaamisessa. Kevään käyttäjäkyselyssä asiakkaita pyydettiin vastaamaan kuinka todennäköisesti, asteikolla 1-10, hän suosittelisi kirjastoa ystävälleen. Diak sai NPS-arvoksi 72 valtakunnallisen amk-keskiarvon ollessa 68.  Tulos on upea! Yleensä erinomaiseksi määritellään ne luvut, jotka ovat saaneet yli 50 pistettä. Vuonna 2017 kyselyssä vastaava luku oli Diakissa 70. 

Raportista löytyy myös kehittämisideoihin ja toiveisiin ratkaisuja sekä asiakkaiden ajatuksia kirjastostaan. Lisäksi tiedotamme erilaisia nostoja ja kyselyssä ilmenneitä kehittämiskohteita ratkaisuineen Diakin kirjaston eri tiedotuskanavissa tulevan lukukauden aikana.  

Vastaanotamme mielellämme kirjastossa kehittämisideoitasi arjen kohtaamisissa, vaikkapa asiakaspalvelussa tai anonyymisti verkkosivuillamme. Kehitetään yhdessä kirjastoa eteenpäin! 

Lue koko raportti käyttäjäkyselystä!

Terveisin kirjastosi henkilökunta 

Lisätietoa: Susanna Kinnari, kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö, susanna.kinnari(at).diak.fi