Siirry sisältöön

”Koulutus laajensi ja täydensi perusopintojani ja työelämän käytännön kokemusta”

Tuomas Piippo, 37, mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus

Sairaanhoitajana työskentelevä Tuomas osallistui Diakin mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutukseen, sillä hän halusi saada lisää tietoa mielenterveys- ja päihdehaasteiden kanssa kamppailevien ihmisten hoitotyöstä ja menetelmistä. 

– Halusin erikoistua mielenterveys- ja päihdehoitotyöhön, sillä psykiatrian hoitotyö oli haaveissani jo opintojeni puolivälissä. Jatkossa haluan työskennellä psykiatrian puolella tämän koulutuksen antaessa eväitä tälle polulle. 

Tällä hetkellä Tuomas työskentelee akuuttigeriatrian päivystysosastolla, jossa hän kohtaa lähes päivittäin ihmisiä, jotka kamppailevat somaattisten sairauksien lisäksi myös mielenterveyden haasteiden kanssa.  

– Usein somatiikan puolella näihin viimeksi mainittuihin haasteisiin on vähemmän aikaa ja resursseja tarttua hoitotyön näkökulmasta.


Koulutus laajensi ja täydensi perusopintoja ja työelämän käytännön kokemusta

Diakin erikoistumiskoulutus löytyi verkosta.

  Vastaan tuli ensimmäisenä tämä eri ammattikorkeakoulujen yhteistyössä rakennettu erikoistumiskoulutusohjelma. Diak valikoitui sijainnin ja hyvän maineen vuoksi.

Tuomaksen mielestä koulutus oli monipuolinen ja se tarjosi täydennystä aiempiin opintoihin. 

   Näin sisätautien puolella jatkuvasti työskennelleenä koulutus kokonaisuutena täydensi ja laajensi perusopintojani sekä työelämän käytännön kokemusta. Koska en ole aiemmin työskennellyt psykiatrian puolella, koulutus nivoi yhteen pienemmän palaset aina laajempiin kokonaisuuksiin, kuten psykiatrian ja päihdehoitotyön puolen menetelmät ja palvelujärjestelmät.  

Tuomakselle oli tärkeää omien perusopintojen laajentaminen sekä tutkitun tiedon ja käytännön kokemuksen hyödyntäminen päihdeongelmien kanssa kamppailevien ihmisten auttamisessa. 

  Erityisesti mieleeni on jääneet kokemusasiantuntijoiden luennot, uusin tutkimustieto psykiatrian- ja päihdehoitotyön asiantuntijoiden luennoista kuten myös muutamat osallistavat ryhmätyöt.


Erikoistumiskoulutus tarjosi konkreettisia hyötyjä työelämään 

  Akuuttigeriatrian puolella ikäihmisten yksinäisyys, elämäntilanteeseen ja myös muistisairauksiin liittyvä tai näiden aiheuttama masennus, psykoosit ja muut mielenterveyden haasteet kuten päihdeongelmatkin ovat lähes jokaisen osastolle tulevan ihmisen matkassa mukana tavalla tai toisella. Koulutus on antanut enemmän ymmärrystä näiden haasteiden kanssa kamppailevien ikäihmisen kohtaamisesta ja auttamisesta. Ikäihmiset voi ohjata oikeiden palveluiden suuntaan tai järjestää heille sellaista apua, josta he hyötyvät. Koulutus opasti tässä palvelujärjestelmän viidakossa ja menetelmien valinnassa, joita voi kuitenkin hyödyntää myös akuuttipuolella. 

Koulutus tarjosi Tuomakselle välineitä myös tulevaisuutta varten.  

Tulevaan lyhytterapiatyöhöni koulutus on antanut erityisesti lisää menetelmiä mm. psykoedukaation merkeissä. Olen kyennyt integroimaan luovasti oppimiani erikoistumiskoulutuksen menetelmiä lyhytterapiaopintoihini sekä työhön. Koulutus myös lisäsi tahtotilaani edetä jatkossa psykoterapeutiksi. 

Lue lisää mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutuksesta

Haastattelu: Sonja Siirtola