Siirry sisältöön

“Jatkuva oppiminen pitää liikkeessä”

Kristiina Rosqvist, 39, terveysalan lehtori

Lukiossa toivoin, että minusta tulisi joko sairaanhoitaja tai opettaja, mutta minusta tulikin molemmat. 

Sairaanhoitajaksi valmistumiseni jälkeen opiskelin terveystieteiden maisteriksi terveystieteiden opettajankoulutuksessa. 

Toiveeni kävi toteen paremmin kuin uskalsin ajatellakaan: opiskelin opettajaksi ja tein samalla töitä sairaanhoitajana Helsingissä, Kuopiossa ja hetken Lontoossakin.

Kun aloitin työni Diakissa kymmenen vuotta sitten, tein aluksi puolet työajasta sairaanhoitajan työtä ja puolet opetin. Laskeuduin pehmeästi pedagogiseen työhön.

”Vuorovaikutus ja kohtaaminen ovat tärkeitä arvoja”

Hain Diakiin sen humaanien arvojen takia. Vuorovaikutus ja kohtaaminen ihmisten kanssa ovat tärkeitä arvoja minullekin. Diakin ihmisläheiset arvot tunnetaan hyvin myös työelämässä. 

Opiskelijat saavat kiitosta siitä, että he ovat Diakissa oppineet kohtaamaan ihmisen arvokkaasti ja kokonaisvaltaisesti.

Opetan nyt opiskelijoille opintojen alusta saakka, että kliininen osaaminen rakentuu humaanien arvojen varaan. Kliinisiä taitoja voi oppia jokainen.

”Digitalisaatio on muuttanut opetustani”

Työni on paljon enemmän kuin opettamista. Se koostuu opetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin liittyvistä tehtävistä. Olen myös mukana tutkimus- ja kehittämistehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Digitalisaatio on muuttanut työtäni ehkä eniten. Kirjat ovat viime vuosien aikana vaihtuneet e-kirjoiksi, ja sähköiset oppimisalustat ovat kehittyneet ja lisääntyneet.

Diakissa kannustetaan ideoimaan uutta sekä myös kyseenalaistamaan ja uudistamaan vanhoja tapoja tehdä asioita. Kehitämme opetusmenetelmiä jatkuvasti.

Yksi niistä on simulaatio-oppiminen, joka tarkoittaa sitä, että opetustilanteessa pyritään jäljentämään autenttisia potilastilanteita mahdollisimman hyvin. Esimerkiksi jokin aika sitten simuloimme arvioivaa kotikäyntiä vanhuksen luona.

Olemme Diakissa kokeilleet monialaisia simulaatioita myös etäyhteyksin niin, että osa opiskelijoista on ollut paikalla ja osa on seurannut oppimistilannetta etäyhteyksillä eri kampuksilta. Opiskelijat ovat antaneet positiivista palautetta siitä, että minulla on selkeä tapa opettaa.

”Haluan säilyttää tuntuman käytännön työhön”

Ammattikorkeakoulun lehtoreilla on kahdeksan viikon opetustauko kesällä. Käytän siitä osan hoitotyön tekemiseen sairaalassa.

Haluan säilyttää tuntuman käytännön työhön, jotta saan päivitettyä tietoni työelämästä ja siitä, miten digitalisaatio kehittyy sairaalaympäristössä.

Luulen, että opiskelen koko elämäni ajan. Pidän jatkuvasta oppimisesta ja tutkivasta työotteesta. Uteliaisuus ja uuden oppiminen määrittävät työni tekemistä. Minua ei väsytä se, että haluan tietää asioista enemmän. Olen innostunut alastani niin paljon, että suunnittelen väitöskirjaa, jonka aihetta puntaroin vielä.

Voisin nähdä itseni töissä Diakissa vielä kymmenen vuoden päästäkin. Osaaminen ja sen kehittäminen otetaan täällä hyvin huomioon. Diakissa on hyvä ilmapiiri.

Haastattelu: Hanna Jensen