Siirry sisältöön

Diakonia-ammattikorkeakoulun maksullisen koulutuksen verkkokaupan sopimusehdot

Päivitetty 1.8.2021

Alla olevat sopimusehdot ovat voimassa 2.8.2021 alkaen maksullisten koulutuksen verkkokaupassa tehdyissä opintoihin ilmoittautumisissa. Tätä ennen tehdyissä opintoihin ilmoittautumisissa noudatetaan aiempia sopimusehtoja.

Sopimusehdot 1.7.2019 – 1.8.2021


Näitä sopimusehtoja sovelletaan Diakonia-ammattikorkeakoulun (jatkossa Diak) ylläpitämän maksullisen koulutuksen verkkokaupan käyttämiseen ja Diakin verkkokaupassaan kulloinkin tarjoamien koulutusten, opintokokonaisuuksien tai opintojaksojen (jatkossa opintojen) tilaamiseen eli asiakkaan ilmoittautumiseen opintoihin ja opintomaksujen maksamiseen.

Asiakkaan tulee tutustua sopimusehtoihin huolellisesti ennen opintoihin ilmoittautumista. Ilmoittautuessaan opintoihin verkkokaupassa asiakas vakuuttaa tutustuneensa sopimusehtoihin ja hyväksyvänsä ne.

1. Opintoihin ilmoittautuminen

Opintoihin ilmoittaudutaan Diakin verkkosivuilla, maksullisen koulutuksen verkkokaupassa (https://hakija.diak.fi).

Ilmoittautuakseen asiakkaalla tulee olla voimassa oleva sähköpostiosoite. Lisäksi joissain opinnoissa ilmoittautuminen edellyttää mahdollisuutta maksaa opintomaksu välittömästi verkkomaksuna.

Ilmoittautumisen vahvistus

Opintoihin ilmoittautuminen vahvistetaan opiskelijalle lähetettävällä sähköpostiviestillä, jossa luetellaan opinnot, joihin asiakas on ilmoittautunut, opintojen hinta, peruutusehdot sekä ohje ilmoittautumisen peruuttamiseksi.

Vahvistusviestin saaminen edellyttää asiakkaalta toimivan sähköpostiosoitteen antamista ilmoittautumisen yhteydessä.

2. Opintomaksut ja muut opintojen suorittamisesta aiheutuvat kustannukset

Opintoihin ilmoittautuessaan asiakas sitoutuu maksamaan opintojen opintomaksun näissä sopimusehdoissa määritellyllä tavalla. Maksuvelvollisuus syntyy, kun asiakas ilmoittautumisen yhteydessä hyväksyy hänelle myönnetyn opiskelupaikan tai myöhemmin ottaa vastaan hänelle tarjotun opiskelupaikan.

Diakin avoimen ammattikorkeakoulun ja erikoistumiskoulutusten opintojen maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista (2014/1440, 1 §).

Avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksu on enintään 15 euroa / opinto-oikeuteen kuuluva opintopiste. Avoimen amk:n opinnoissa ei ole käytössä lukukausimaksuja tai lukukausittaista maksukattoa. Diak kuitenkin pidättää oikeuden tarjota paljon opintoja suorittaville asiakkaille rajattuja lisäopintoja perimättä niistä opintomaksua.

Erikoistumiskoulutusten opintomaksu on enintään 120 euroa / opinto-oikeuteen kuuluva opintopiste.

Maksullisen koulutuksen verkkokaupassa tarjottavat opinnot voivat olla myös maksuttomia (opintomaksu 0 euroa).

Opintomaksujen lisäksi jotkin opinnot saattavat sisältää kuluja oppimateriaaleista tai -tarvikkeista. Valtioneuvoston asetuksen 2 § mukaan Diak voi periä näistä maksun omakustannusarvon mukaisesti, mikäli materiaalit tai tarvikkeet jäävät opiskelijan käyttöön opintojen päätyttyä. Mahdollisista lisäkustannuksista ilmoitetaan aina opintojen tiedoissa ilmoittautumisaikana.

Edellisten lisäksi opintojen suorittaminen saattaa aiheuttaa asiakkaalle muita kuluja, esim. verkkoyhteydestä tai matkoista opiskelupaikalle. Diak ei korvaa opiskelijalle näitä kustannuksia.

Diak pidättää oikeuden opintomaksujen muutokseen esim. ammattikorkeakoulujen toimintaa säätelevien lakien muuttuessa. Uusia hintoja sovelletaan vain ilmoittautumisiin, jotka on tehty muutosten jälkeen.

Verkkokaupan maksutavat

Opintomaksu veloitetaan ilmoittautumisen vahvistamisen yhteydessä, mikäli opiskelupaikan saaminen voidaan vahvistaa heti. Mikäli opiskelijaksi ottaminen tapahtuu muilla perusteilla kuin ilmoittautumisjärjestyksessä, opintomaksu veloitetaan kun valintajärjestys on vahvistettu ja asiakas ottaa hänelle tarjotun opiskelupaikan vastaan. Mikäli asiakas jonottaa peruutuspaikkaa opintoihin, opintomaksu veloitetaan kun hän ottaa tarjotun opiskelupaikan vastaan.

Opinnoissa mahdolliset maksutavat ilmoitetaan verkkokaupassa ennen ilmoittautumisen/paikan vastaanottamisen vahvistamista.

Verkkokaupan maksullisten opintojen opintomaksun voi aina maksaa välittömänä verkkomaksuna. Erikoistumiskoulutuksissa, avoimen amk:n osaamis- ja lukukausikokonaisuuksissa ja joissain yksittäisissä opinnoissa asiakkaan on lisäksi mahdollista valita laskutus. 

Verkkokaupan maksupalvelun tarjoajana toimii Paytrail Oyj.  Valittavissa olevat maksutavat näkyvät verkkomaksun valitsijoille. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Yhteystiedot: Paytrail Oyj, Innova 2, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä, puh. 0207 181830 (asiakaspalvelu), Y-tunnus 2122839-7.

Laskutettavissa opinnoissa laskuttajana toimii Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy (Y-tunnus0115776-3). Avoimen amk:n opinnot laskutetaan pääsääntöisesti yhdessä erässä, erikoistumiskoulutuksissa opiskelijaksi valittu voi valita laskutuserien määrän (enintään kaksi). Yhdessä erässä laskutettavien opintomaksujen maksuehto on 14 päivää netto ilmoittautumispäivästä/paikan vastaanottamispäivästäKahdessa erässä laskutettavien opintomaksujen toinen erä laskutetaan opintojen alettua. Mikäli asiakas haluaa sopia poikkeuksesta yleiseen maksuaikatauluun, siihen on saatava Diakin etukäteinen kirjallinen suostumus ja se tulee tehdä ennen opintoihin ilmoittautumista.

3. Opinto-oikeuden myöntäminen

Opiskelijat Diakin maksullisen koulutuksen verkkokaupan opintoihin otetaan joko ilmoittautumisjärjestyksessä tai muiden valintakriteereiden perustella.

Ilmoittautumisjärjestykseen perustuvissa opinnoissa asiakas joko saa opiskelupaikan välittömästi tai, mikäli opintojen osallistujamäärä on jo täynnä, jää jonoon odottamaan mahdollisesti vapautuvaa peruutuspaikkaa.
Asiakkaalle ilmoitetaan ilmoittautumisen tulos heti verkkokaupassa ja ilmoittautumisprosessin loppuun viemisen jälkeen sähköpostitse ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

Muihin valintakriteereihin perustuvissa opinnoissa Diak valitsee opiskelijat opintojen tiedoissa julkaistujen valintaperusteiden mukaisesti. Valintatavasta ilmoitetaan sekä verkkokaupassa että ilmoittautumisen vahvistuksessa sähköpostitse. Asiakkaalle ilmoitetaan valintapäätöksestä sähköpostitse valintaprosessin päätyttyä. Opiskelupaikan saaneiden tulee vahvistaa Diakin maksullisen koulutuksen verkkopalvelussa ottavansa opiskelupaikan vastaan annetun aikarajan puitteissa. Avoimen amk:n opintojaksoissa asiakkaalla on 24-48 tuntia aikaa vahvistaa opiskelupaikka, riippuen ilmoittautumisen kohteesta. Erikoistumiskoulutuksessa aikaraja ilmoitetaan erikseen koulutuksen tiedoissa. Mikäli opintoihin hyväksyttyjä hakijoita on enemmän kuin opiskelijapaikkoja, voi hyväksyttykin asiakas jäädä jonoon odottamaan opinoissa mahdollisesti vapautuvaa peruutuspaikkaa.

Mikäli jonoon jääneelle asiakkaalle voidaan tarjota opiskelupaikkaa, tästä ilmoitetaan sähköpostitse ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen. Asiakkaan on vahvistettava maksullisen koulutuksen verkkopalvelussa ottavansa opiskelupaikan vastaan annetun aikarajan puitteissa. Avoimen amk:n opintojaksoissa asiakkaalla on 24-48 tuntia aikaa vahvistaa opiskelupaikka, riippuen ilmoittautumisen kohteesta. Erikoistumiskoulutuksessa aikaraja ilmoitetaan erikseen koulutuksen tiedoissa. 

Diak pidättää oikeuden olla myöntämättä asiakkaalle opinto-oikeutta tai peruuttaa jo saadun opinto-oikeuden, mikäli asiakas on antanut itsestään vääriä tai virheellisiä tietoja siten, että ne vaikuttavat valintaan. Samoin opinto-oikeus voidaan evätä tai peruttaa mikäli asiakas on aiemmin menettänyt Diakin opinto-oikeuden opiskeluun soveltumattomuuden tai opiskeluvalmiuksien puuttumisen takia. Opinto-oikeus voidaan evätä tai peruuttaa myös, mikäli asiakas on käytöksellään ja toiminnallaan uhannut Diakin työ- ja opiskeluympäristön työrauhaa ja turvallisuutta.

Opinto-oikeuden sisältö

Mikäli asiakas hyväksytään opintoihin, hänelle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opinto-oikeus. Opinto-oikeuden piiriin kuuluvat vain ja ainoastaan ne opintojaksojen toteutukset, jotka opintojen kuvauksessa ilmoittautumisaikana on mainittu. Opinto-oikeusaika kestää vain opintojen ilmoittautumistiedoissa mainitun toteutusajan, ellei opintojen tiedoissa ole erikseen muuta mainittu.

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoissa asiakkaalla ei ole ns. rästioikeutta siten kun saman koulutuksen tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoilla on.

Asiakas ei voi siirtää opinto-oikeutta seuraavalle opintojen toteutuskerralle tai toisiin opintoihin.

4. Järjestäjän muutos- ja peruutusoikeus

Diak pidättää itsellään oikeuden opetussuunnitelmien vaihtumisesta johtuviin muutoksiin opetustarjonnassa. Diak pidättää itsellään oikeuden muutoksiin opintojen kuvauksissa annettuihin tietoihin opetuksen toteutuksesta, toteutusajasta ja -paikasta sekä opettajista.

Diak pidättää oikeuden peruuttaa opintojen toteutus esim. vähäisen ilmoittautujamäärän takia.

5. Asiakkaan peruutusoikeus

Asiakkaalla on aina oikeus peruuttaa ilmoittautumisensa Diakin opintoihin. Peruutusilmoitus tulee ensisijaisesti tehdä maksullisen koulutuksen verkkopalvelussa, ilmoittautumisen vahvistusviestissä toimitetun peruutuslinkin kautta.

Avoimen amk:n tai korkeakouluyhteistyön opinnoissa peruutuksesta voi ilmoittaa myös sähköpostitse osoitteeseen avoin@diak.fi. Erikoistumiskoulutusten peruutuksesta voi ilmoittaa myös sähköpostitse osoitteeseen hakijapalvelut@diak.fiMikäli peruutuksesta ilmoittaa sähköpostilla, ilmoituksesta on käytävä ilmi vähintään asiakkaan nimi, syntymäaika, osoite ja puhelinnumero sekä peruutettavien opintojen tunniste ja nimi (kuten ne on kirjattu ilmoittautumisen vahvistusviestissä).

Mikäli asiakas peruuttaa ilmoittautumisensa avoimen amk:n opintoihin vähintään 14 vuorokautta ennen opintojen alkua, hän on oikeutettu siihen mennessä maksettujen opintomaksujen palautukseen. Mikäli asiakas peruuttaa ilmoittautumisensa alle 14 vuorokautta ennen opintojen alkua, opintomaksu veloitetaan kokonaisuudessaan eikä asiakas ole oikeutettu maksettujen opintomaksujenpalautukseen. Mikäli asiakas ei peruuta ilmoittautumistaan, mutta ei aloita opintoja, tai keskeyttää opinnot ne aloitettuaan, opintomaksu veloitetaan kokonaisuudessaan eikä asiakas ole oikeutettu maksettujen opintomaksujen palautukseen. Erikoistumiskoulutusten peruutusehdot julkaistaan erikseen kunkin koulutuksen tiedoissa.

Opintojen aloituspäivä on se päivä, joka maksullisen koulutuksen verkkokaupassa on ilmoitettu opintojen ensimmäiseksi päiväksi.

Avoimen amk:n opinnoissa opintomaksun perimisestä voidaan harkinnanvaraisesti luopua tai opintomaksua voidaan kohtuullistaa, mikäli

  • ilmoittautumisen peruuttaminen tai opintojen keskeyttäminen johtuu sairastumisesta, joka merkittävästi haittaa opintojen suorittamista. Asiakkaan on ilmoitettava peruutuksesta/keskeytyksestä viimeistään 6 kk:n sisällä alkuperäisen opinto-oikeuden päättymisestä ja toimitettava avoimen amk:n opintotoimistolle lääkärintodistus, joka selvästi osoittaa opiskelukyvyttömyyden.
  • opiskelijaksi otettu asiakas saa tutkinto-opiskelijapaikan Diakista ja ilmoittaa peruutuksesta ennen avoimen amk:n opintojen alkua. Asiakkaan on toimitettava avoimen amk:n opintotoimistolle tutkintoon johtavasta koulutuksesta saatu hyväksymiskirje tai -sähköposti.
  • lukukausiopintoihin opiskelijaksi otettu asiakas saa tutkinto-opiskelijapaikan jostakin toisesta suomalaisesta korkeakoulusta ja ilmoittaa peruutuksesta ennen Diakin avoimen amk:n opintojen alkua. Asiakkaan on toimitettava avoimen amk:n opintotoimistolle ko. korkeakoulusta saatu hyväksymiskirje tai -sähköposti.

Joidenkin opintojen peruutusehdot saattavat poiketa Diakin yleisistä peruutusehdoista. Opintojenperuutusehdot on aina mainittu sekä ilmoittautumisen yhteydessä että sähköpostitse lähetettävässä ilmoittautumisen vahvistuksessa.

6. Maksamattomien opintomaksujen perintä ja opinto-oikeuden menetys

Mikäli asiakas on valinnut maksutavaksi laskun eikä maksa sitä eräpäivään mennessä, Diak lähettää laskusta maksukehotuksen.
Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen ja erikoistumiskoulutusten opintomaksu on julkisoikeudellinen suorite, joka on suoraan ulosottokelpoinen ilman erillistä tuomiota tai päätöstä.

Opiskelija ei voi saada opinnoistaan opintosuoritusta ennen kuin tämä on maksanut opintojen opintomaksun.

Diak voi harkinnan mukaan evätä opinto-oikeuden avoimen amk:n opinnoissa henkilöltä, jolla on ilmoittautumisajankohtana aiempia maksamattomia opintomaksuja.

7. Maksettujen opintomaksujen palautus

Opiskelijan ilmoittaessa peruutuksesta Diak tarkistaa tämän opintomaksun tilan ja oikeuden maksun palautukseen. Oikeus maksunpalautukseen pyritään vahvistamaan 7 vuorokauden sisällä peruutusilmoituksesta, mutta puutteet asiakkaan toimittamissa tiedoissa tai esim. yleiset loma-ajat voivat aiheuttaa tähän viivästyksiä. Palautusehtojen täyttyessä maksetut opintomaksut palautetaan asiakkaalle 14 vuorokauden sisällä palautusoikeuden vahvistamisesta.

Mikäli asiakas peruuttaa opinnot maksullisen koulutuksen verkkopalvelun kautta, hän saa peruutuksen vahvistusviestissä ohjeet pankkiyhteystietojen ilmoittamista varten.

Mikäli asiakas on ilmoittanut peruutuksesta sähköpostilla ja hänet tarkistuksessa todetaan oikeutetuksi opintomaksujen palautukseen, hänelle toimitetaan sähköpostitse ohjeet pankkiyhteystietojen ilmoittamista varten.

Mikäli Diak peruu opinnot, maksamattomia opintomaksuja ei peritä ja jo maksetut opintomaksut palautetaan. Diak ottaa asiakkaaseen yhteyttä sähköpostitse pankkiyhteystietojen ilmoittamista varten.

8. Asiakkaan tietojen käyttö ja tietosuoja

Diak noudattaa tietosuojan osalta voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä.

Maksullisen koulutuksen verkkokaupan kautta opintoihin ilmoittautuneiden asiakkaiden tiedot tallennetaan Diakin maksullisen koulutuksen palveluun siten kuin opintoihin ilmoittautumisen, opiskelijaksi ottamisen, opintomaksujen maksamisen ja maksullisen koulutuksen tilastoinnin hoitaminen sitä edellyttää.

Opiskelemaan hyväksyttyjen asiakkaiden tiedot tallennetaan Diakin opiskelijahallintajärjestelmään siten kuin opinto-oikeuden ja opintosuoritusten kirjaaminen, hallinta ja tilastointi sitä edellyttää.

Opiskelijan nimi voi näkyä muille opintoihin osallistuville opintojen osallistujalistalla, opintoihin osallistuville lähetettävissä sähköposteissa, kalenterikutsuissa sekä muissa opintojen toteutuksen kannalta tarpeellisissa toimissa.

Asiakkaan tietoja voidaan käyttää koulutus- tai suoramarkkinointiin, mikäli asiakas nimenomaisesti antaa tähän luvan ilmoittautumisen yhteydessä.

9. Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Ehtojen perusteella verkkokaupan ylläpitäjän ja asiakkaan välillä mahdollisesti syntyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla.

Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa näiden ehtojen soveltamisesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn asiakkaan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (https://www.kuluttajaneuvonta.fi). Kuluttaja-asiakas voi myös käyttää Euroopan komission ylläpitämää verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia (ODR, http://ec.europa.eu/odr) saadakseen asiansa käsittelyyn siihen soveltuvassa riidanratkaisuelimessä.

Mikäli asiaa ei saada neuvotteluteitse ratkaistua, ratkaistaan asia ensiasteena verkkokaupan ylläpitäjän kotipaikan käräjäoikeudessa eli Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakas voi saattaa asian myös oman asuinpaikkansa käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Mikäli asiakkaalla ei ole asuinpaikkaa Suomessa, ratkaistaan asia Helsingin käräjäoikeudessa.

10. Yhteystiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulun asiakaspalvelun yhteystiedot

Avointen ammattikorkeakouluopintojen ja korkeakouluyhteistyöopintojen asiakaspalvelu

Avoimen amk:n opintotoimisto
avoin@diak.fi, puh. 040 509 5165
Yhteydenottolomake

Erikoistumiskoulutusten asiakaspalvelu

Diakin hakijapalvelut
hakijapalvelut@diak.fi, puh. 0400 725 384

Verkkokaupan ylläpitäjän yhteystiedot

Nimi: Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus: 0115776-3
Postiosoite: PL 12, 00511 Helsinki
Käyntiosoite (Helsingin-kampus): Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki
Puhelin: 029 469 6000 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@diak.fi