Uusintatentit ja rästitehtävät

Tältä sivulta saat tietoa seuraavista uusintatenttipäivistä, tenttiin ilmoittautumisesta ja rästitehtävien palautuspäivistä.

Uusintatentit

Uusintatenttejä järjestetään noin kerran kuukaudessa (tarkemmat päivät alla). Ilmoittaudu uusintatenttiin tenttikuorella seitsemän päivää ennen tenttiä viimeistään klo 16.00.

Jos tentit samassa tilaisuudessa eri tentaattoreiden vastuulle kuuluvia osioita, täytä jokaisesta osiosta oma kuori kullekin tentaattorille.

Täytä kuoren tai lomakkeen kaikki kohdat selkeällä käsialalla.

Saat tenttikuoria kampukseltasi:

 • Helsinki: Saat kuoria ala-aulan infopisteestä. Jätä myös täytetty kuori infoon.
 • Oulu: Löydät tenttikuoria opintotoimiston osoitteesta 3. kerroksen aulassa olevan lipaston laatikosta. Jätä täytetty kuori aulassa olevaan tenttilaatikkoon.
 • Pieksämäki: Saat kuoria opintotoimiston edessä olevasta hyllystä. Jätä täytetty kuori suoraan Mervi Jetsulle tai hänen postilaatikkoonsa.
 • Pori: Porissa on käytössä sähköinen ilmoittautuminen. Täytä tenttikuoren sijaan sähköinen ilmoittautumislomake, ja lähetä lomake opettajalle tai tentaattorille sekä opintotoimistoon sähköpostin liitteenä viimeistään viikkoa ennen tenttiä.
 • Turku: Saat kuoria opintotoimiston edessä olevasta hyllystä. Palauta täytetty kuori opintotoimistoon tai opintotoimiston postilaatikkoon.
 • Tampere: Tampereella on käytössä sähköinen ilmoittautuminen. Täytä sähköinen ilmoittautumislomake, ja lähetä lomake opettajalle tai tentaattorille sähköpostin liitteenä viimeistään viikkoa ennen tenttiä. Laita viesti kopiona myös tentin valvojalle. Jos tenttiin ei ole ilmoittautuneita viikkoa ennen tenttiä, tenttitilaisuutta ei järjestetä.

Kevään 2018 uusintatenttipäivät

 • 11.1.2018
 • 8.2.2018
 • 8.3.2018
 • 5.4.2018
 • 3.5.2018
 • 24.5.2018

Kesän ja syksyn 2018 uusintatenttipäivät

 • 14.6.2018
 • 16.8.2018
 • 6.9.2018
 • 4.10.2018
 • 25.10.2018
 • 8.11.2018
 • 13.12.2018

Uusintatentti on aina torstaisin klo 16.00.


Uusintatenttipäivät Tampereella

 • ti 8.5.2018 klo 16.45–19.45 (tarkista paikka A40sosdt:n lukujärjestyksestä).
  Tentin valvoja: Eija Nieminen

Uusintojen määrä

Ensimmäinen suorituskerta on toteuttamissuunnitelmassa ilmoitettu tenttipäivämäärä. Tähän tenttiin ei ilmoittauduta, ellei sitä erikseen pyydetä.

Tutkintosäännön 29. pykälän mukaan opiskelija voi uusia hylätyn suorituksen kaksi kertaa, ellei erityisistä syistä sovita toisin tentaattorin tai opintojakson vastaavan opettajan kanssa. Hyväksyttyä opintosuorituksen arvosanaa ei voi korottaa.


Erityisjärjestelyt

Jos olet sopinut opinto-ohjaajasi kanssa erityisjärjestelyistä tenttitilaisuuksia varten, muista ilmoittaa siitä lomakkeessa tenttiin ilmoittautuessasi.

Huolehdi erityisjärjestelyjen organisoimisesta itse. Ilmoita esimerkiksi IT-tukeen hyvissä ajoin, jos tarvitset tietokoneen tenttiin.

Jos opettaja tai tentaattori työskentelee toisessa toimipisteessä kuin siellä, missä suoritat tentin, toimi näin:

 1. Varmista opettajan tai tentaattorin kampus puhelinluettelosta [linkki henkilöhakemistoon].
 2. Kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kohtaan selkeästi ”Suoritan tentin ____ kampuksella”.
 3. Lähetä lomake opettajalle tai tentaattorille sähköpostin liitteenä viimeistään viikkoa ennen tenttiä.

Ohjeet tenttitilaisuuteen

1. Henkilöllisyystodistus

Ota tenttitilaisuuteen mukaasi virallinen kuvalla varustettu henkilöllisyystodistus tai opiskelijakortti. Jos todistusta ei ole mukana, tentin valvoja ei voi ottaa vastauksiasi vastaan. Henkilöllisyys varmistetaan, kun jätät tenttivastauksen valvovalle opettajalle.


2. Kirjoittamisvälineet ja muut tavarat

Ota tenttiin mukaasi myös tarvittavat kirjoittamis- ym. välineet. Jos tentissä saa käyttää sanakirjoja tai aineistoja, tenttikuoressa on tätä koskevat ohjeet. Laskimet saavat olla käytössä LÄÄ02–opinnoista eteenpäin. Tästä tulee olla erikseen maininta tenttikuoressa.

Sijoita laukut, päällystakit, puhelimet ja kaikki ylimääräiset tavarat luokan sivuun. Näin tentin valvojalla ole syytä epäillä kuulusteluvilppiä.


3. Tentin kesto

Uusintatentin kesto on kolme tuntia. Tentti alkaa, kun valvoja ilmoittaa, että tenttikuoret saa avata. Tenttitilaisuudesta voi myöhästyä enintään puoli tuntia.

Tentin valvoja ilmoittaa myös sen, milloin tilaisuus päättyy. Tilaisuudesta saa poistua, kun tentin alkamisesta on kulunut puoli tuntia.


Rästitehtävien palautus

Rästien jättämistä kannattaa välttää. Muutokset opetushenkilökunnassa, oppilaitoksen käytännöissä ja tutkinnoissa voivat vaikeuttaa ja tehdä työläämmäksi myöhemmin suorittamista.

Rästitehtävät palautetaan ensisijaisesti verkko-oppimisympäristöön opettajan ohjeiden mukaisesti. Jos opintojakson lukukaudesta on 6kk tai enemmän, tulee ensin tehdä rästisuoritusten suunnitelma, jonka opinto-ohjaaja hyväksyy ja lisää MyDiakin sopimuspankkiin. Tarkempi kuvaus prosessista on seuraavalla ohjesivulla: Rästisuorituksien tekeminen, ohjeet opiskelijalle (opiskelijan rästiprosessi)

Jos rästitehtävää ei voi palauttaa sähköisessä muodossa, rästitehtävät palautetaan opettajille tulostettuna ja rästitehtävän kansilehdellä varustettuna. Avaa kansilehti Lomakkeet-sivulta.

Palautuspäivämäärät

 • 12.1.2018
 • 9.2.2018
 • 9.3.2018
 • 6.4.2018
 • 27.4.2018
 • 25.5.2018
 • 29.6.2018 (arviointi elokuussa)
 • 10.8.2018
 • 7.9.2018
 • 5.10.2018
 • 26.10.2018
 • 9.11.2018
 • 14.12.2018