Uusintatentit ja rästitehtävät

Tältä sivulta saat tietoa uusintatenttipäivistä, tenttiin ilmoittautumisesta ja rästitehtävien palautuspäivistä.

Uusintatentit

HUOM! Kampusten ollessa kiinni koronatilanteen takia, toimitaan uusintatenteissä tämän alla näkyvän ohjeen mukaan. 

Kampusten ollessa suljettuina yleiset uusintatentit järjestetään sähköisesti Moodlessa. Myös ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti e-lomakkeellaDiak selvittää vielä ruotsin kirjallisen kokeen suorittamista, huomioithan siis että tähän saattaa tulla koko amk-kenttää koskevia uusia linjauksia. Vastaava lehtori ilmoittaa erikseen, onko kokeen suorittaminen mahdollista 

Tee tentti-ilmoittautuminen e-lomakkeella viimeistään tenttiä edeltävänä torstaina klo 23.59 mennessä. Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei voida vastaanottaa, sillä tiedot tenttijöistä toimitetaan eteenpäin heti ilmoittautumisajan päätyttyä. Kaikkien tulee ilmoittautua tentteihin sähköisesti. Ilmoittauduthan tenttiin uudelleen, vaikka olisit jo palauttanut tenttikuoren kampukselle.  

Mikäli et saa kirjallisuutta kirjastojen ollessa suljettuina, lähetä viesti opintojakson opettajalle ja kirjaa hänen kanssaan sovittu kirjallisuus ilmoittautumislomakkeelle 

Voit ilmoittautua ja suorittaa uusintatenttipäivänä useamman tentin. Tässä tapauksessa, tee kustakin tentistä oma ilmoittautumisensa. 

Mitä tapahtuu ilmoittautumisen jälkeen? 

Sinut lisätään Moodlen Uusintatentit verkossa –tenttialueelle automaattisesti ilmoittautumisesi perusteella. Löydät tenttialustan Moodlesta kohdasta Omat kurssini. Pääset tenttialueella myös tästä linkistäTenttialue aukeaa tarkasteltavaksesi edeltävänä keskiviikkona.  On hyvin tärkeää, että tutustut alueeseen etukäteen ennen varsinaista tenttiaikaa! 

Mitä tapahtuu tenttipäivänä?  

Ennen uusintatenttiä olet tutustunut Moodlen Uusintatentit verkossa –alueeseen. Suoritat tentin yleisenä tenttipäivänä klo 16-19 välisenä aikana. Otathan huomioon, että joissain tenteissä suoritusaika on lyhyempi.  


Kevään 2020 uusintatenttipäivät

 • 9.1.2020
 • 6.2.2020
 • 5.3.2020
 • 2.4.2020
 • 23.4.2020
 • 28.5.2020
 • 11.6.2020

Syksyn 2020 uusintatenttipäivät

 • 13.8.2020
 • 3.9.2020
 • 1.10.2020
 • 22.10.2020
 • 5.11.2020
 • 10.12.2020

Uusintatentti on aina torstaisin klo 16.00.


Uusintojen määrä

Ensimmäinen suorituskerta on toteuttamissuunnitelmassa ilmoitettu tenttipäivämäärä. Tähän tenttiin ei ilmoittauduta, ellei sitä erikseen pyydetä.

Tutkintosäännön 29. pykälän mukaan opiskelija voi uusia hylätyn suorituksen kaksi kertaa, ellei erityisistä syistä sovita toisin tentaattorin tai opintojakson vastaavan opettajan kanssa. Hyväksyttyä opintosuorituksen arvosanaa ei voi korottaa.


Erityisjärjestelyt

Jos olet sopinut opinto-ohjaajasi kanssa erityisjärjestelyistä tenttitilaisuuksia varten, muista ilmoittaa siitä lomakkeessa tenttiin ilmoittautuessasi.

Huolehdi erityisjärjestelyjen organisoimisesta itse. Ilmoita esimerkiksi IT-tukeen hyvissä ajoin, jos tarvitset tietokoneen tenttiin.

Jos opettaja tai tentaattori työskentelee toisessa toimipisteessä, toimi näin:

 1. Varmista opettajan tai tentaattorin kampus.
 2. Kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kohtaan selkeästi, missä suoritat tentin.
 3. Lähetä lomake opettajalle tai tentaattorille sähköpostin liitteenä viimeistään viikkoa ennen tenttiä.

Ohjeet tenttitilaisuuteen

1. Henkilöllisyystodistus

Ota tenttitilaisuuteen mukaasi virallinen kuvalla varustettu henkilöllisyystodistus tai opiskelijakortti. Jos todistusta ei ole mukana, tentin valvoja ei voi ottaa vastauksiasi vastaan. Henkilöllisyys varmistetaan, kun jätät tenttivastauksen valvovalle opettajalle.


2. Kirjoittamisvälineet ja muut tavarat

Ota tenttiin mukaasi myös tarvittavat kirjoittamis- ym. välineet. Jos tentissä saa käyttää sanakirjoja tai aineistoja, tenttikuoressa on tätä koskevat ohjeet. Laskimet saavat olla käytössä LÄÄ02–opinnoista eteenpäin. Tästä tulee olla erikseen maininta tenttikuoressa.

Sijoita laukut, päällystakit, puhelimet ja kaikki ylimääräiset tavarat luokan sivuun. Näin tentin valvojalla ei ole syytä epäillä kuulusteluvilppiä.


3. Tentin kesto

Uusintatentin kesto on kolme tuntia. Tentti alkaa, kun valvoja ilmoittaa, että tenttikuoret saa avata. Tenttitilaisuudesta voi myöhästyä enintään puoli tuntia.

Tentin valvoja ilmoittaa myös sen, milloin tilaisuus päättyy. Tilaisuudesta saa poistua, kun tentin alkamisesta on kulunut puoli tuntia.


Rästitehtävien palautus

Palauta rästitehtävä opettajan ohjeiden mukaisesti. Jos opintojakson lukukaudesta on kulunut 6 kuukautta tai enemmän, tee ensin rästisuoritusten suunnitelma, jonka opinto-ohjaaja hyväksyy ja lisää MyDiakin sopimuspankkiin. Tarkemmat ohjeet ovat ohjepankissa.

Jos tehtävää ei voi palauttaa sähköisessä muodossa, palauta se opettajalle tulostettuna ja kansilehdellä varustettuna. Avaa kansilehti Lomakkeet-sivulta.

Rästien jättämistä kannattaa välttää, koska tutkintojen ja suorittamiskäytäntöjen muutokset voivat vaikeuttaa niiden suorittamista.

Palautuspäivämäärät

 • 10.1.2020
 • 7.2.2020
 • 6.3.2020
 • 3.4.2020
 • 24.4.2020
 • 22.5.2020
 • 12.6.2020 (arviointi elokuussa)
 • 14.8.2020
 • 4.9.2020
 • 2.10.2020
 • 23.10.2020
 • 6.11.2020
 • 11.12.2020