Verkkokurssi: Monikulttuurinen opetus ja ohjaus – pedagogia ja työmenetelmät (5 op)

Verkkokurssi on suunnattu sinulle, joka haluat kehittää ohjaustasi ja opetustasi monikulttuurisissa ryhmissä ja tilanteissa. Se sopii kaikkien kouluasteiden opetus- ja ohjaushenkilökunnalle mutta erityisesti vapaan sivistystyön työntekijöille.

Kurssin voi suorittaa itseohjautuvasti ajasta ja paikasta riippumatta.

Kurssin tavoitteena on

  • vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön monikulttuurista pedagogista osaamista ja kulttuurikompetenssia
  • harjaannuttaa käyttämään aliedustettujen ryhmiä ja yksilöitä huomioivia ohjaustaitoja ja työmenetelmiä
  • antaa välineitä kulttuurisesti vastuullisten opiskelu- ja työyhteisöjen kehittämiseen

Sisältöteemat

  • Johdanto monikulttuurisuuteen ja kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen
  • Suomen vähemmistökulttuurit
  • Eri kulttuureista tulevien opiskelijoiden ohjaus
  • Monikulttuurinen opetus ja kielitietoinen pedagogiikka
  • Moninaiset työyhteisöt

Toteutus

Kurssi toteutetaan verkko-opiskeluna, ja sen voi suorittaa ajanjaksolla 12.12.2018–29.5.2019

Kurssilla on paljon monipuolista verkkomateriaalia: verkkokeskustelut ja -ohjaus tukevat oppimista sekä opiskelijoiden välistä vertaisoppimista.

Kurssin tehtävät tukevat oman opiskelu- ja/tai työyhteisön kehittämistä, ja niitä on mahdollista tehdä yksilö- tai pienryhmätöinä.

Kurssille mahtuu 35 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Koulutus on maksuton. Koulutus tuotetaan Opetushallituksen valtionavustuksella.

Ilmoittautuminen

Lisätiedot: