Räätälöidyt koulutukset työpaikoille

Diakin koulutustarjontaan kuuluvat valmiiden koulutusten lisäksi räätälöidyt koulutukset työyhteisöille ja organisaatioille.

Koulutuksissa otetaan huomioon työyhteisöjen tarpeet: ne voivat olla eri laajuisia, ja niiden toteuttamismuodot ovat vaihtelevia ja uutta luovia.

Usein räätälöidyt koulutukset toteutetaan niin, että niissä yhdistetään työnohjauksellista ja valmentavaa työskentelyä perinteisempään tietopuoliseen koulutukseen.

Pedagogisissa ratkaisuissa pyritään tukemaan koulutukseen osallistuvien osallisuutta käyttämällä dialogisia ja toiminnallisia menetelmiä. Koulutusten toteutukset suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä työyhteisöjen, työryhmien tai tiimien kanssa.

Esimerkkejä koulutusten teemoista

  • kehittämistyöpajat työntekijöille ja esimiehille
  • voimavaraistava työote työyhteisössä ja asiakastyössä
  • monikulttuurinen työyhteisö
  • työhyvinvointivalmennukset työntekijätiimeille ja esimiehille
  • toiminnan ja hankkeiden arviointi
  • terveysalan koulutukset, esim. rokotuskoulutukset, injektionanto, ensiapu- ja lääkehoito
  • viittomakielen ja tulkkausalan erityiskysymykset.