Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus (30 op)

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksessa (30 op) syvennät asiantuntemustasi lastensuojelutyöstä sekä saat välineitä lastensuojelun ammattilaisena toimimiseen erilaisissa toimintaympäristöissä.

Koulutus soveltuu lapsi- ja perhepalveluissa, erityisesti lastensuojelussa työskenteleville ammattilaisille.

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksessa opiskeltavat asiat ovat sovellettavissa omaan työhön, joten saat valmiuksia päivittäisen työsi ja työyhteisösi toiminnan kehittämiseen. Pääset myös verkostoitumaan muiden alan asiantuntijoiden kanssa.

Opintojaksot ja osaamistavoitteet

 • Lapset, nuoret ja perheet yhteiskunnassa – eettisesti kestävä lastensuojelutyö muuttuvassa yhteiskunnassa (3 op)
 • Asiakasprosessi lastensuojelutyössä (5 op)
 • Osallistavat asiakastyön menetelmät ja käytännöt lastensuojelutyössä (2 op)
 • Kriisi- ja traumatyö lastensuojelutyössä (5 op)
 • Ehkäisevän lastensuojelutyön työmenetelmät ja -käytännöt (5 op)
 • Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon työmenetelmät ja -käytännöt (5 op)
 • Palvelujen, työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen kehittäminen lastensuojelutyössä (5 op)

Kohderyhmä

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus soveltuu kaikille, jotka ovat suorittaneet sosionomi (AMK) tutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon, esimerkiksi sosiaalikasvattaja tai sosiaaliohjaaja. Koulutus soveltuu myös lasten ja perheiden parissa työskenteleville, esimerkiksi sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkinnon ammattikorkeakoulussa tai opistoasteella suorittaneille.

Odotamme hakijalta työkokemusta lapsi- ja perhepalveluista. Koulutuksen suorittaminen edellyttää riittävää tiedollista ja taidollista osaamista lapsi- ja perhetyön alalta.

Lisäksi hakijalla on tärkeää olla kiinnostusta lapsi- ja perhepalveluiden kehittämiseen lastensuojelun näkökulmasta.


Hinta

Koulutuksen hinta on 1 500 €. Summan voi maksaa yhdessä tai kahdessa erässä.


Hakeminen ja aikataulu

Seuraava lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus alkaa Helsingin kampuksella syksyllä 2019, ja haku on keväällä 2019.

Ilmoittautuminen avautuu 8.4.2019.

Hakuaika:

 • Hakuaika 8.4 – 5.5.2019
 • Valituille ilmoitetaan viimeistään 20.5.2019
 • Valitun tulee vahvistaa paikan vastaanottaminen 5.6.2019 mennessä

Lähiopetuspäivät 2019–2020

 • 5–6. 9.2019
 • 10–11.10.2019
 • 7–8.11.2019
 • 4.12.2019
 • 23–24.1.2020
 • 12–13.3.2020
 • 24.4.2020
 • 14–15.5.2020

Koulutus toteutuu yhden lukuvuoden aikana.