Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus (30 op)

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksessa (30 op) syvennät asiantuntemustasi lastensuojelutyöstä sekä saat välineitä lastensuojelun ammattilaisena toimimiseen erilaisissa toimintaympäristöissä.

Ttoteutus soveltuu sosiaalialalla ja etenkin lapsi- ja perhepalveluissa työskenteleville ammattilaisille.

Koulutuksessa opiskeltavat asiat ovat sovellettavissa omaan työhön, joten saat valmiuksia päivittäisen työsi ja työyhteisösi toiminnan kehittämiseen. Pääset myös verkostoitumaan muiden alan asiantuntijoiden kanssa.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu sosionomi (AMK) -tutkinnon sekä muun soveltuvan, esimerkiksi sairaanhoitaja, terveydenhoitaja (AMK) -tutkinnon ja aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Odotamme hakijalta työkokemusta lapsi- ja perhepalveluista. Koulutuksen suorittaminen edellyttää riittävää tiedollista ja taidollista osaamista lapsi- ja perhetyön alalta.

Lisäksi hakijalla on tärkeää olla kiinnostusta lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluiden kehittämiseen lastensuojelullisesta näkökulmasta.


Hinta

Koulutuksen hinta on 1 000 €. Summan voi maksaa yhdessä tai kahdessa erässä.


Hakeminen ja aikataulu

Seuraava koulutus alkaa alustavasti syksyllä 2019. Koulutuksen kesto on 1,5 vuotta.