Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus (30 op)

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksessa (30 op) syvennät asiantuntemustasi lastensuojelutyöstä sekä saat välineitä lastensuojelun ammattilaisena toimimiseen erilaisissa toimintaympäristöissä.

Koulutus soveltuu sosiaalialalla ja etenkin lapsi- ja perhepalveluissa työskenteleville ammattilaisille.

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksessa opiskeltavat asiat ovat sovellettavissa omaan työhön, joten saat valmiuksia päivittäisen työsi ja työyhteisösi toiminnan kehittämiseen. Pääset myös verkostoitumaan muiden alan asiantuntijoiden kanssa.

Kohderyhmä

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus soveltuu kaikille, jotka ovat suorittaneet sosionomi (AMK) -tutkinnon tai muun soveltuvan, esimerkiksi sairaanhoitaja, terveydenhoitaja (AMK) -tutkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon.

Odotamme hakijalta työkokemusta lapsi- ja perhepalveluista. Koulutuksen suorittaminen edellyttää riittävää tiedollista ja taidollista osaamista lapsi- ja perhetyön alalta.

Lisäksi hakijalla on tärkeää olla kiinnostusta lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluiden kehittämiseen lastensuojelullisesta näkökulmasta.


Hinta

Koulutuksen hinta on 1 500 €. Summan voi maksaa yhdessä tai kahdessa erässä.


Hakeminen ja aikataulu

Seuraava lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus alkaa Diakin Helsingin-, Oulun-, Pieksämäen- ja Porin-kampuksilla alustavasti syksyllä 2019, ja haku on keväällä 2019.

Koulutuksen kesto on 1,5 vuotta.