Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus (30 op)

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksessa (30 op) syvennät asiantuntemustasi lastensuojelutyöstä sekä saat välineitä lastensuojelun ammattilaisena toimimiseen erilaisissa toimintaympäristöissä.

Koulutus soveltuu sosiaalialalla ja etenkin lapsi- ja perhepalveluissa työskenteleville ammattilaisille.

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksessa opiskeltavat asiat ovat sovellettavissa omaan työhön, joten saat valmiuksia päivittäisen työsi ja työyhteisösi toiminnan kehittämiseen. Pääset myös verkostoitumaan muiden alan asiantuntijoiden kanssa.

Opintojaksot ja osaamistavoitteet

 • Lapset, nuoret ja perheet yhteiskunnassa – eettisesti kestävä lastensuojelutyö muuttuvassa yhteiskunnassa (3 op)
 • Asiakasprosessi lastensuojelutyössä (5 op)
 • Osallistavat asiakastyön menetelmät ja käytännöt lastensuojelutyössä (2 op)
 • Kriisi- ja traumatyö lastensuojelutyössä (5 op)
 • Ehkäisevän lastensuojelutyön työmenetelmät ja -käytännöt (5 op)
 • Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon työmenetelmät ja -käytännöt (5 op)
 • Palvelujen, työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen kehittäminen lastensuojelutyössä (5 op)

Kohderyhmä

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus soveltuu kaikille, jotka ovat suorittaneet sosionomi (AMK) -tutkinnon tai muun soveltuvan, esimerkiksi sairaanhoitaja, terveydenhoitaja (AMK) -tutkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon.

Odotamme hakijalta työkokemusta lapsi- ja perhepalveluista. Koulutuksen suorittaminen edellyttää riittävää tiedollista ja taidollista osaamista lapsi- ja perhetyön alalta.

Lisäksi hakijalla on tärkeää olla kiinnostusta lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluiden kehittämiseen lastensuojelullisesta näkökulmasta.


Hinta

Koulutuksen hinta on 1 500 €. Summan voi maksaa yhdessä tai kahdessa erässä.


Hakeminen ja aikataulu

Seuraava lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus alkaa Diakin Helsingin- ja Oulun-kampuksilla syksyllä 2019, ja haku on keväällä 2019.

Hakuaika:

 • Hakuaika 8.4 – 5.5.2019
 • Valituille ilmoitetaan viimeistään 20.5.2019
 • Valitun tulee vahvistaa paikan vastaanottaminen 5.6.2019 mennessä

Lähiopetuspäivät 2019–2020

 • 5–6. 9.2019
 • 10–11.10.2019
 • 7–8.11.2019
 • 4.12.2019
 • 23–24.1.2020
 • 12–13.3.2020
 • 24.4.2020
 • 14–15.5.2020

Koulutuksen kesto on 1,5 vuotta.